TOPIK CẤP 1 - Trung tâm tiếng Hàn SOFL - Địa chỉ học tiếng Hàn uy tín tại Hà Nội

TOPIK CẤP 1
Thứ ba - 08/11/2016 06:25
Bạn đang lo lắng kỳ thi TOPIK lần đầu tiên của mình? Cùng đến lớp luyện thi TOPIK cấp 1 tại SOFL nhé. Chúng tôi tin rằng sẽ giúp bạn nắm chắc kiến thức nền tảng và tự tin hơn trong các kỳ thi thi thật sắp tới!.
 
 Chương trình học tiếng hàn trực tuyến cho người đi làm

 

Kỳ thi TOPIK I là gì?

 

Kỳ thi năng lực tiếng Hàn TOPIK I bao gồm hai cấp độ là 1 và 2. Đây là kỳ thi đánh giá ở mức độ đơn giản nhất dành cho những ai mới bắt đầu học tiếng Hàn. Hiện nay đề thi bao gồm 40 câu phần độc và 30 câu phần nghe, kể từ 22/10/2017 đã lược bỏ bớt phần thi từ vựng và ngữ pháp.

Thang điểm chuẩn chấm cho TOPIK I tối đa là 200 điểm

Thời gian làm bài thi TOPIK I là 100 phút.

Lớp luyện thi TOPIK cấp 1 tại tiếng Hàn SOFL  

Với mục tiêu đem đến cho học viên những phương pháp luyện thi trọng âm và bám sát hướng ra đề thi của các năm, Trung tâm tiếng Hàn SOFL đặc biệt thiết kế lộ trình ôn tập như sau:

Sử dụng và bám sát các đề thi TOPIK gần đây nhất kèm với các câu hỏi có tần suất cao sẽ xuất hiện.

Sử dụng và giảng dạy dựa trên giáo trình: “Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt” quyển sơ cấp 1 kèm với bộ giáo trình online, giáo trình điện tử và các bộ đề thi thử Topik cấp 1 do chính giảng viên biên soạn.

Tập trung đào tạo đầy đủ các kỹ năng Nghe , Nói , Đọc , Viết  và chuyên sâu kĩ năng Đọc hiểu, Nghe hiểu, giúp người học bám sát nội dung ra đề của Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc đưa ra.

Giải đáp các thắc mắc của học viên offline hoặc online ngay cả khi không đến được trung tâm

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ


 
TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK 1

 

 

TP1.10 8h – 9h30 T2-4-6 22/06/2017  22 1.800.000
TP1.12 14h – 15h30 T2-4-6 24/06/2017 22 1.800.000
TP1.15 17h45 – 19h15 T2-4-6 26/06/2017   22 1.800.000
TP1.11 19h30 – 21h T2-4-6 29/06/2017  22 1.800.000
TP1.14  8h – 9h30 T3-5-7 23/06/2017   22 1.800.000
TP1.13 14h – 15h30 T3-5-7 25/06/2017   22 1.800.000
 TP1.16 17h45 – 19h15 T3-5-7 27/06/2017 22 1.800.000
 TP1.18 19h30 – 21h00 T3-5-7 23/06/2017  22 1.800.000
TP1.19 8h30 -10h30 T7 - CN 27/06/2017   17 1.800.000
TP1.20 14h-16h T7 - CN 28/06/2017  17 1.800.000
TP1.17 18h-20h T7 - CN 27/06/2017   17 1.800.000

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ TRẦN VỸ - CẦU GIẤY

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ


 
TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK 1

 

 

TP1.10 8h – 9h30 T2-4-6 25/06/2017  22 1.800.000
TP1.12 14h – 15h30 T2-4-6 22/06/2017  22 1.800.000
TP1.15 17h45 – 19h15 T2-4-6 20/06/2018  22 1.800.000
TP1.11 19h30 – 21h T2-4-6 25/06/2018  22 1.800.000
TP1.14  8h – 9h30 T3-5-7 23/06/2018  22 1.800.000
TP1.13 14h – 15h30 T3-5-7 27/06/2018  22 1.800.000
 TP1.16 17h45 – 19h15 T3-5-7 21/06/2018 22 1.800.000
 TP1.18 19h30 – 21h00 T3-5-7 27/06/2018 22 1.800.000
TP1.19 8h30 -10h30 T7 - CN 24/06/2018  17 1.800.000
TP1.10 14h-16h T7 - CN 23/06/2018 17 1.800.000
TP1.17 18h-20h T7 - CN 24/06/2018  17 1.800.000

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ THANH XUÂN

 
KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ


 
TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK 1

 

 

TP1.10 8h30 – 10h T2-4-6 13/07/2018  22 1.800.000
TP1.12 14h – 15h30 T2-4-6 13/07/2018 22 1.800.000
TP1.15 18h – 19h30 T2-4-6 16/07/2018   22 1.800.000
TP1.11 19h30 – 21h T2-4-6 18/07/2018  22 1.800.000
TP1.14  8h30 – 10h T3-5-7 14/07/2018   22 1.800.000
TP1.13 14h – 15h30 T3-5-7 17/07/2018   22 1.800.000
 TP1.16 18h – 19h30 T3-5-7 19/07/2018 22 1.800.000
 TP1.18 19h30 – 21h00 T3-5-7 19/07/2018  22 1.800.000
TP1.19 9h -11h T7 - CN 14/07/2018   17 1.800.000
TP1.20 14h-16h T7 - CN 15/07/2018  17 1.800.000
TP1.17 18h-20h T7 - CN 14/07/2018   17 1.800.000
 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ GIA LÂM - LONG BIÊN


 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ


 
TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK 1

 

 

TP1.10 8h – 9h30 T2-4-6 25/06/2018  22 1.800.000
TP1.12 14h – 15h30 T2-4-6 28/06/2018 22 1.800.000
TP1.15 17h45 – 19h15 T2-4-6 22/06/2018   22 1.800.000
TP1.11 19h30 – 21h T2-4-6 26/06/2018  22 1.800.000
TP1.14  8h – 9h30 T3-5-7 21/06/2018   22 1.800.000
TP1.13 14h – 15h30 T3-5-7 28/06/2018   22 1.800.000
 TP1.16 17h45 – 19h15 T3-5-7 28/06/2018 22 1.800.000
 TP1.18 19h30 – 21h00 T3-5-7 23/06/2018  22 1.800.000
TP1.19 8h30 -10h30 T7 - CN 30/06/2018   17 1.800.000
TP1.20 14h-16h T7 - CN 30/06/2018  17 1.800.000
TP1.17 18h-20h T7 - CN 01/07/2018   17 1.800.000

 

NỘI DUNG HỌC KHÓA TOPIK CẤP 1 :

 

수업 1 수업 2

 

Làm bài test đầu vào

 

 

Ôn tập bài 1 ~ 15 (과 1 ~ 8 연습)

- Luyện nghe bài 1~15 (과 1~8 듣기 연습)


 
수업 3 수업 4

Ôn tập bài 8 ~ 15 (과 8 ~ 15 연습)

- Luyện nghe bài 8~15 (과 8~15 듣기 연습)

Tổng hợp cấu trúc ngữ pháp ( 한국어 문법 )

8 bài đầu trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (베트남인을 위한 종합 한국어)

수업 5 수업 6
 

Tổng hợp cấu trúc ngữ pháp ( 한국어 문법 )

15 bài đầu trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (베트남인을 위한 종합 한국어)

Làm đề 1,2,3 ( 시험 1,2,3 )
수업 7 수업 8
Chữa đề 1,2,3 Làm đề 4,5,6 ( 시험 4,5,6 )
수업 9 수업 10
Chữa đề 4,5,6

Tổng hợp từ vựng cơ bản ( 한국어 어휘 )

8 bài đầu trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (베트남인을 위한 종합 한국어)

수업 11 수업 12
 

Tổng hợp từ vựng cơ bản ( 한국어 어휘 )

15 bài đầu trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (베트남인을 위한 종합 한국어)

         Làm đề 7,8,9 ( 시험 7,8,9 )
수업 13 수업 14
 

Chữa đề 10,11,12


 
 
   
  Tổ chức thi thử Topik cấp 1 ( lần 1 )
 
수업 15 수업 16

chữa đề 10,11,12
Tổ chức thi thử Topik cấp 1 ( lần 1 )
수업 17 수업 18
 Chữa Đề thi thử Topik cấp 1   Làm đề 13,14,15 ( 시험 13,14,15 ) 
 
수업 19 수업 20
 

Chữa đề 13,14,15


 
 
Đề thi thử Topik cấp 1 ( lần 2)

 
수업 21 수업 22
Chữa Đề thi thử Topik cấp 1  

Kiểm tra cuối kì ( Đề thi thử Topik cấp 1 ) + chữa đề


 

 

 

 

Danh mục khóa học

Hỗ trợ trực tuyến

Tư Vấn - Cầu Giấy
Miss Thu Thảo

Hotline: 0967 461 288
Tư vấn-Hai Bà Trưng
Miss Trần Dương

Hotline: 0962 461 288
Tư Vấn Thanh Xuân
Miss Hoàng Yến

Hotline: 0917 461 288
Mrs Ánh Nguyệt

Hotline: 0917 461 288
Long Biên - Gia Lâm
Miss Lan Hương

Hotline: 0981 961 288
Miss Thu Hương

Hotline: 0981 961 288
baner trong

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 3551

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 129176

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5805800