TOPIK CẤP 6 - Trung tâm tiếng Hàn SOFL - Địa chỉ học tiếng Hàn uy tín tại Hà Nội

TOPIK CẤP 6
Thứ ba - 08/11/2016 20:50
Luyện thi TOPIK 6 với giáo viên Hàn - Việt tại trung tâm tiếng Hàn SOFL uy tín, chất lượng sẽ giúp bạn nhanh chóng giành "tấm vé" xin việc, du học Hàn Quốc. Khóa học TOPIK 6 gồm các nội dung tiếng Hàn sơ cấp, trung cấp cùng các bài học luyện đề thi TOPIK II mới nhất!
 


Cuộc thi năng lực tiếng Hàn mà chúng ta biết đến có tên viết tắt là TOPIK tức Test of Proficiency in Korean hay tên tiếng Hàn là TOPIK 한국어능력시험Thi năng lực tiếng Hàn TOPIK là kỳ thi nhằm phổ cập giảng dạy và học tiếng Hàn Quốc cho đối tượng là người nước ngoài và kiều bào Hàn Quốc đang sống ở nước ngoài không sử dụng tiếng Hàn như ngôn ngữ mẹ đẻ. Kết quả đánh giá năng lực sử dụng tiếng Hàn sẽ được sử dụng khi đi xin việc và đi du học tại các trường đại học tại Hàn Quốc và được thực hiện 4 lần một năm tại 20 khu vực ở Hàn Quốc, 177 khu vực tại các quốc gia.
Trước đây, cuộc thi năng lực tiếng Hàn TOPIK được phân loại thành Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp với 6 cấp đánh giá (từ cấp 1 đến cấp 6) và đánh giá năng lực thí sinh trên 4 lĩnh vực: Từ vựng – ngữ pháp, Viết, Nghe, Đọc nhưng bắt đầu từ cuộc thi TOPIK lần thứ 54 tiến hành vào ngày 22/10/2017, cuộc thi năng lực tiếng Hàn TOPIK sẽ bỏ lĩnh vực Từ vựng- Ngữ pháp.

 Viện Giáo dục Quốc tế Hàn Quốc cho biết, việc đánh giá cấp bậc sẽ được phân loại thành ( hay nói cách khác được chia làm 2 bộ đề thi khác nhau ) :

-          TOPIK I (cấp 1-2) 

-           TOPIK II (cấp 3,4,5,6). 

TOPIK II có số câu hỏi trong đề thi Đọc là 50 câu, đề thi Nghe là 50 câu. Đề thi Viết chỉ dành riêng cho TOPIK II sẽ có 4 câu trong đó câu 1-2 là các câu điền cụm từ hay câu văn thích hợp vào chỗ trống cho phù hợp với mạch của toàn bộ đoạn văn. Câu 3-4 là các bài luận chủ quan, yêu cầu thể hiện tính logic và năng lực ngữ pháp dựa trên các chủ đề liên quan đến cuộc sống nói chung.

Thang điểm chấm cho  TOPIK II là 300 điểm. Đồng thời, cuộc thi mới cũng sẽ bãi bỏ chế độ điểm liệt cho từng môn như trước đây.Thời gian thi của  TOPIK II là 180 phút.

Thang điểm đạt của Topik cấp 6 là : 230 điểm / 300 điểm

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ

 TIẾNG HÀN ÔN THI TOPIK6

TP6.10 9H-10H30 T2-4-6 16/03/2018  22 3.000.000
TP6.12 14H-15H30 T2-4-6 12/03/2018 22 3.000.000
TP6.15 18H-19H30 T2-4-6 19/03/2018   22 3.000.000
           

 

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ TRẦN VỸ - CẦU GIẤY

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ


 
TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK6

 

 

TP6.10 8h – 9h30 T2-4-6 12/03/2018   22 3.000.000
TP6.12 14h – 15h30 T2-4-6 14/03/2018    22 3.000.000
TP6.15 17h45 – 19h15 T2-4-6 12/03/2018    22 3.000.000
TP6.11 19h30 – 21h T2-4-6 16/03/2018   22 3.000.000
TP6.14  8h – 9h30 T3-5-7 15/03/2018   22 3.000.000
TP6.13 14h – 15h30 T3-5-7 13/03/2018   22 3.000.000
 TP6.16 17h45 – 19h15 T3-5-7 15/03/2018   22 3.000.000
 TP6.18 19h30 – 21h00 T3-5-7 17/03/2018   22 3.000.000
TP6.19 8h30 -10h30 T7 - CN 18/03/2018   17 3.000.000
TP6.20 14h-16h T7 - CN 17/03/2018    17 3.000.000
TP6.17 18h-20h T7 - CN 17/03/2018     17 3.000.000

 

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ THANH XUÂN

 
KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ


 
TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK6

 

 

TP6.10 8h – 9h30 T2-4-6   22 3.000.000
TP6.12 14h – 15h30 T2-4-6   22 3.000.000
TP6.15 17h45 – 19h15 T2-4-6   22 3.000.000
TP6.11 19h30 – 21h T2-4-6   22 3.000.000
TP6.14  8h – 9h30 T3-5-7    22 3.000.000
TP6.13 14h – 15h30 T3-5-7   22 3.000.000
 TP6.16 17h45 – 19h15 T3-5-7   22 3.000.000
 TP6.18 19h30 – 21h00 T3-5-7   22 3.000.000
TP6.19 8h30 -10h30 T7 - CN   17 3.000.000
TP6.20 14h-16h T7 - CN   17 3.000.000
TP6.17 18h-20h T7 - CN   17 3.000.000

 

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ GIA LÂM - LONG BIÊN


 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ


 
TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK6

 

 

TP6.10 8h – 9h30 T2-4-6 17/01/2018  22 3.000.000
TP6.12 14h – 15h30 T2-4-6 24/01/2018 22 3.000.000
TP6.15 17h45 – 19h15 T2-4-6 19/01/2018   22 3.000.000
TP6.11 19h30 – 21h T2-4-6 26/01/2018 22 3.000.000
TP6.14  8h – 9h30 T3-5-7 16/01/2018   22 3.000.000
TP6.13 14h – 15h30 T3-5-7 18/01/2018   22 3.000.000
 TP6.16 17h45 – 19h15 T3-5-7 20/01/2018 22 3.000.000
 TP6.18 19h30 – 21h00 T3-5-7 16/01/2018 22 3.000.000
TP6.19 8h30 -10h30 T7 - CN 13/01/2018   17 3.000.000
TP6.20 14h-16h T7 - CN 14/01/2018  17 3.000.000
TP6.17 18h-20h T7 - CN 21/01/2018   17 3.000.000

 

VỀ KHÓA ĐÀO TẠO TOPIK CẤP 6:

수업 1 수업 2

 

Làm bài test đầu vào

 

 
Ôn tập bài 1 ~ 15 (과 1 ~ 15 연습)
- Luyện nghe bài 1~15 (과 1~15 듣기 연습)
trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam cao cấp 5 (베트남인을 위한 종합 한국어 5)
 
수업 3 수업 4

 Ôn tập bài 1 ~ 15 (과 1 ~ 15 연습)
- Luyện nghe bài 1~15 (과 1~15 듣기 연습)

trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam cao cấp 6 (베트남인을 위한 종합 한국어 5)

Tổng hợp cấu trúc ngữ pháp ( 한국어 문법 )

15 bài đầu trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam cao cấp 5 (베트남인을 위한 종합 한국어 5)

수업 5 수업 6
 

Tổng hợp cấu trúc ngữ pháp ( 한국어 문법 )

15 bài đầu trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam cao cấp 6 (베트남인을 위한 종합 한국어 5)

Làm đề 1,2,3 ( 시험 1,2,3 )
수업 7 수업 8
Chữa đề 1,2,3 Làm đề 4,5,6 ( 시험 4,5,6 )
수업 9 수업 10
chữa đề 4,5,6

Tổng hợp từ vựng cơ bản ( 한국어 어휘 )

15 bài đầu trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam cao cấp 5 (베트남인을 위한 종합 한국어 5)

수업 11 수업 12
 

Tổng hợp từ vựng cơ bản ( 한국어 어휘 )

15 bài đầu trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam Cao cấp 6 (베트남인을 위한 종합 한국어 5)

           Làm đề 7,8,9 ( 시험 7,8,9 ) 
수업 13 수업 14
 
chữa đề 7,8,9

 
 
   
Làm đề 10,11,12 ( 시험 10,11,12 ) 
 
수업 15 수업 16

chữa đề 10,11,12
Tổ chức thi thử Topik cấp 6 ( lần 1 )
수업 17 수업 18
 Chữa Đề thi thử Topik cấp 6   Làm đề 13,14,15 ( 시험 13,14,15 ) 
 
수업 19 수업 20
 
chữa đề 13,14,15

 
 
Đề thi thử Topik cấp 6 ( lần 2)

 
수업 21 수업 22
Chữa Đề thi thử Topik cấp 6

Kiểm tra cuối kì ( Đề thi thử Topik cấp 6 ) + chữa đề
 


Khóa học TOPIK cấp 6 của trung tâm chuyên đào tạo bán sát theo đề thi và hướng ra câu hỏi của các kì thi TOPIK gần nhất. 

Giảng dạy theo giáo trình “ Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt ” quyển Sơ cấp 1 , sơ cấp 2 , trung cấp 3 , trung cấp 4, cao cấp 5,cao cấp 6 và bộ giáo trình online , giáo trình điện tử , bộ đề thi thử Topik cấp 6 . 

Đào tạo đầy đủ các kĩ năng : Nghe , Nói , Đọc , Viết  và chuyên sâu kĩ năng Đọc hiểu, Nghe hiểu bám sát nội dung ra đề của Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc đưa ra.

Trực tiếp trao đổi mọi thắc mắc cũng như đặt câu hỏi trực tiếp với giảng viên ngay trên lớp học ( phòng học ảo ) ngay cả khi bạn ở nhà hay đi công tác xa không có điều kiện tham gia các khóa học offline .

 

Từ khóa: topik 6
 

Danh mục khóa học

Hỗ trợ trực tuyến

Tư Vấn - Cầu Giấy
Miss Thu Thảo

Hotline: 0967 461 288
Tư vấn-Hai Bà Trưng
Miss Trần Dương

Hotline: 0962 461 288
Tư Vấn Thanh Xuân
Miss Hoàng Yến

Hotline: 0917 461 288
Mrs Ánh Nguyệt

Hotline: 0917 461 288
Long Biên - Gia Lâm
Miss Lan Hương

Hotline: 0981 961 288
Miss Thu Hương

Hotline: 0981 961 288
baner trong

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25


Hôm nayHôm nay : 89

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 95018

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4769622