Lịch khai giảng
LỊCH KHAI GIẢNG

Cơ sở 1: 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (27 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Topik1
TP1.119 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 08/04/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.135 T3,T5 9h00-11h00 14/04/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.127 T7, CN 9h00-11h00 11/04/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.131 T2, T4,T6 14h00-16h00 15/04/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.136 T3,T5 14h00-16h00 21/04/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.124 T3,T5 18h00-19h30 21/04/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.125 T2, T4,T6 19h30-21h30 20/04/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.126 T3,T5 19h30-21h30 16/04/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.129 T7, CN 18h - 20h 11/04/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.134 T7, CN 14h00-16h00 11/04/2020 Đăng ký
Topik1
CTTP1.103 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 15/04/2020 Đăng ký
Topik1
CTTP1.104 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 13/04/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.119 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 20/04/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.113 T2, T4,T6 14h00-16h00 15/04/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.121 T2, T4,T6 18h00-19h30 20/04/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.122 T3, T5, T7 18h00-19h30 16/04/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.116 T2, T4,T6 19h30-21h30 15/04/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.125 T3,T5 19h30-21h30 16/04/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.123 T7, CN 18h - 20h 12/04/2020 Đăng ký
Topik2
CTTP2.103 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 14/04/2020 Đăng ký
Topik2
CTTP2.104 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 21/04/2020 Đăng ký
Topik3
CTTP3.104 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 21/04/2020 Đăng ký
Topik3
CTTP3.103 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 20/04/2020 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB102 T2, T4,T6 19h30-21h30 27/04/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.124 T7, CN 9h00-11h00 13/04/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.123 T2, T4,T6 18h00-19h30 13/04/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.662 T2, T4,T6 18h00-19h30 22/04/2020 Đăng ký

Cơ sở 2: 44 Trần Vỹ - Cầu Giấy - Hà Nội (22 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
TOPIK 1
TP1.283 T2, T4,T6 14h00-16h00 16/03/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TÓP.282 T2, T4,T6 9h00-11h00 04/03/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.284 T2, T4,T6 18h00-19h30 16/03/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.285 T2, T4,T6 19h30-21h00 13/03/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.286 T3,T5 17h30-19h30 10/03/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.287 T3,T5 19h30-21h30 12/03/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.288 T7, CN 9h00-11h00 07/03/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.289 T7, CN 14h00-16h00 14/03/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.226 T7, CN 18h - 20h 07/03/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.292 T2, T4,T6 18h00-19h30 18/03/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.295 T2, T4,T6 9h00-11h00 04/03/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.294 T3,T5 19h30-21h30 24/03/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.293 T2, T4,T6 19h30-21h00 25/03/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.297 T2, T4,T6 9h00-11h00 10/03/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.298 T3,T5 19h30-21h30 16/03/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.250 T2, T4,T6 14h00-16h00 26/02/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.290 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 17/03/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.291 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 12/03/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 2
CTTP2.296 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 20/03/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 3
CTTP3.299 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 26/03/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2030 T3,T5 9h00-11h00 24/03/2020 Đăng ký
TOPIK 4
TP4.2000 T2, T4,T6 18h00-19h30 25/03/2020 Đăng ký

Cơ sở 3: SỐ 6 NGÕ 250 NGUYỄN XIỂN- HẠ ĐÌNH -THANH XUÂN - HÀ NỘI. (19 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Topik 1
TP1.304 T2, T4,T6 19h30-21h00 10/04/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.305 T3,T5 17h30-19h30 21/04/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.306 T3,T5 19h30-21h30 23/04/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.307 T7, CN 9h00-11h00 11/04/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.308 T7, CN 14h-17h 18/04/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.309 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 15/04/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.310 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 29/04/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.365 T7, CN 14h00-16h00 25/04/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.312 T2, T4,T6 18h00-19h30 13/04/2020 Đăng ký
Topik 3
TP3.363 T2, T4,T6 19h30-21h00 22/04/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 3
CTTP3.321 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 22/04/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.383 T3, T5, T7 18h00-19h30 16/04/2020 Đăng ký
Topik 2
CTTP2.384 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 29/04/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.380 T3,T5 8h30 - 10h30 23/04/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.3025 T3,T5 19h30-21h30 23/04/2020 Đăng ký
Topik 4
TP4.390 T2, T4,T6 19h30-21h00 15/04/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3015 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 24/04/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 2
CTTP2.385 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 29/04/2020 Đăng ký
Topik 3
TP3.387 T3,T5 19h30-21h30 21/04/2020 Đăng ký

Cơ sở 4: 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (22 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Topik 2
TP2.415 T2, T4,T6 19h30-21h00 20/04/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.401 T2, T4,T6 14h00-16h00 13/04/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.402 T2, T4,T6 9h00-11h00 08/04/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.403 T2, T4,T6 18h00-19h30 13/04/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.405 T3,T5 17h30-19h30 14/04/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.406 T3,T5 19h30-21h30 09/04/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.407 T7, CN 9h00-11h00 18/04/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.408 T7, CN 14h00-16h00 25/04/2020 Đăng ký
Cấp tốc Topik 1
CT1.409 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 20/04/2020 Đăng ký
Cấp tốc Topik 1
CT1.410 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 22/04/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.412 T2, T4,T6 18h00-19h30 22/04/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.413 T2, T4,T6 9h00-11h00 24/04/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.414 T3,T5 19h30-21h30 21/04/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.416 T3,T5 17h30-19h30 23/04/2020 Đăng ký
Cấp tốc Topik 2
CT2.417 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 28/04/2020 Đăng ký
Cấp tốc Topik 2
CT2.418 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 24/04/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.419 T3,T5 17h30-19h30 16/04/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.420 T3,T5 19h30-21h30 21/04/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.421 T7, CN 9h00-11h00 18/04/2020 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GT1.422 T2, T4,T6 18h - 20h 28/04/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.463 T2, T4,T6 19h30-21h00 27/04/2020 Đăng ký
Topik 4
TP4.461 T3,T5 19h30-21h30 21/04/2020 Đăng ký

Cơ sở 5: 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (15 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
TOPIK 1
TP1.532 T2, T4,T6 18h00-19h30 18/03/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.533 T2, T4,T6 19h30-21h00 09/03/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.534 T2, T4,T6 19h30-21h00 23/03/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.529 T2, T4,T6 9h00-11h00 06/03/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.536 T2, T4,T6 14h00-16h00 16/03/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.537 T2, T4,T6 18h00-19h30 25/03/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.538 T3, T5, T7 18h00-19h30 21/03/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.539 T3, T5, T7 18h00-19h30 12/03/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.104 T2, T4,T6 19h30-21h00 18/03/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.547 T3, T5, T7 19h30-21h00 19/03/2020 Đăng ký
CẤP TỐC TOPIK 1
CTTP1.102 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 23/03/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.548 T3, T5, T7 9h00-11h00 14/03/2020 Đăng ký
GIAO TIẾP CƠ BẢN
GTCB5.01 T2, T4,T6 18h00-19h30 20/03/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.504 T2, T4,T6 19h30-21h00 04/03/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.530 T2, T4,T6 9h00-11h00 16/03/2020 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM (16 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.641 T3, T5, T7 18h00-19h30 09/04/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.608 T7, CN 9h00-11h00 11/04/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
GTCBH.639 T7, CN 14h00-16h00 11/04/2020 Đăng ký
Topik 3
TP3.644 T3, T5, T7 19h30-21h00 11/04/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.647 T2, T4,T6 18h00-19h30 08/04/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
TP1.646 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 06/04/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.671 T7, CN 14h00-16h00 25/04/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 2
CTTP2.672 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 27/04/2020 Đăng ký
GTCB
GTCBH.673 T7, CN 14h00-16h00 26/04/2020 Đăng ký
Topik 3
TP3.674 T3, T5, T7 19h30-21h00 28/04/2020 Đăng ký
GTCB
GTCBH.676 T2, T4,T6 18h00-19h30 24/04/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.664 T3, T5, T7 19h30-21h00 25/04/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.666 T7, CN 9h00-11h00 18/04/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.667 T2, T4,T6 14h00-16h00 20/04/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.669 T2, T4,T6 19h30-21h00 13/04/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.670 T3, T5, T7 19h30-21h00 14/04/2020 Đăng ký

Cơ sỏ 7: 134 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM (12 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.752 T3, T5, T7 19h30-21h00 07/04/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.751 T2, T4,T6 18h00-19h30 08/04/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.760 T7, CN 9h00-11h00 11/04/2020 Đăng ký
Cấp tốc sơ cấp 1
CTTP1.791 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 20/04/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.703 T2, T4,T6 18h00-19h30 06/04/2020 Đăng ký
Trung Cấp 1
TP3.769 T3, T5, T7 18h00-19h30 07/04/2020 Đăng ký
Trung Cấp 2
TP4.7001 T3, T5, T7 19h30-21h00 28/04/2020 Đăng ký
GIAO TIẾP CƠ BẢN
GTCBH.7000 T2, T4,T6 9h00-11h00 24/04/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.792 T3, T5, T7 14h00-16h00 21/04/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.797 T3, T5, T7 18h00-19h30 07/04/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.798 T2, T4,T6 9h00-11h00 08/04/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.702 T7, CN 14h00-16h00 11/04/2020 Đăng ký
 
[KHOAHOC1]
[KHOAHOC2]

hoc-vien

(Du học sinh Hàn Quốc) Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của thày cô của SOFL, mình đã hoàn toàn có đủ khả năng và tự tin sử dụng tiếng Hàn trong giao tiếp và sinh hoạt thường ngày tại xứ sở Kim Chi.

Đào Quỳnh Trang
hoc-vien

Vì nhu cầu phục vụ cho công việc mà mình rất cần học tiếng Hàn nhưng lúc đầu băn khoăn và đắn đo lắm. Sau được bạn bè giới thiệu đến SOFL và giờ thì mình đã nói tiếng Hàn trôi chảy rồi.

Lê Văn Tuyên
hoc-vien

Em đến với SOFL một cách rất tình cờ đã học qua nhiều trung tâm nhưng em thấy SOFL là địa chỉ học rất tin tưởng. Đúng với phương châm của trung tâm.

Mai Thanh Hương