LỊCH KHAI GIẢNG

Cơ sở 1: 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (16 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Topik1
TP1.151 T2, T4,T6 9h00-11h00 19/08/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.144 T7, CN 14h00-16h00 08/08/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.148 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/08/2020 Đăng ký
Topik1
CTTP1.109 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 12/08/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.150 T3, T5, T7 18h00-19h30 18/08/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.125 T2, T4,T6 18h00-19h30 10/08/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.149 T2, T4,T6 14h00-16h00 24/08/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.152 T3,T5 19h30-21h30 25/08/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.129 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 10/08/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.128 T2, T4,T6 18h00-19h30 14/08/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.130 T7, CN 9h00-11h00 22/08/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.131 T2, T4,T6 19h30-21h30 26/08/2020 Đăng ký
Topik3
CTTP3.102 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 28/08/2020 Đăng ký
Topik3
TP3.109 T7, CN 18h - 20h 29/08/2020 Đăng ký
Topik 4
TP4.101 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/08/2020 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCBH.101 T3,T5 18h00-19h30 18/08/2020 Đăng ký

Cơ sở 2: 44 Trần Vỹ - Cầu Giấy - Hà Nội (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2055 T2, T4,T6 19h30-21h00 26/08/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2141 T3,T5 19h30-21h30 20/08/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.2041 T7, CN 9h00-11h00 23/08/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.2143 T3,T5 17h30-19h30 20/08/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2035 T3,T5 17h30-19h30 27/08/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2089 T7, CN 9h00-11h00 22/08/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.2159 T3,T5 18h00-19h30 25/08/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.2047 T3,T5 17h30-19h30 27/08/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 2
CTTP2.2081 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 20/08/2020 Đăng ký
TOPIK 4
TP4.2149 T2, T4,T6 9h00-11h00 17/08/2020 Đăng ký

Cơ sở 3: SỐ 6 NGÕ 250 NGUYỄN XIỂN- HẠ ĐÌNH -THANH XUÂN - HÀ NỘI. (11 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Cấp Tốc Topik 3
CTTP3.3096 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 25/08/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.3055 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 25/08/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3093 T2, T4,T6 18h00-19h30 19/08/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3075 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 12/08/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3076 T7, CN 9h00-11h00 22/08/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3074 T3,T5 17h30-19h30 25/08/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.3094 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 25/08/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3095 T3,T5 19h30-21h30 20/08/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3092 T2, T4,T6 19h30-21h00 10/08/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.3078 T2, T4,T6 19h30-21h00 17/08/2020 Đăng ký
Topik 3
TP3.3080 T2, T4,T6 18h00-19h30 21/08/2020 Đăng ký

Cơ sở 4: 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (11 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Topik 2
TP2.414 T3,T5 19h30-21h30 18/08/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.419 T3,T5 17h30-19h30 18/08/2020 Đăng ký
Cấp tốc Topik 1
CT1.495 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 19/08/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.499 T3,T5 17h30-19h30 20/08/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.4000 T2, T4,T6 19h30-21h00 21/08/2020 Đăng ký
Topik 1
L000371 T7, CN 14h-17h 23/08/2020 Đăng ký
Topik 1
L000372 T3,T5 19h30-21h30 27/08/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.411 T7, CN 9h00-11h00 16/08/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.412 T2, T4,T6 18h00-19h30 05/08/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.492 T2, T4,T6 18h00-19h30 24/08/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.479 T2, T4,T6 9h00-11h00 12/08/2020 Đăng ký

Cơ sở 5: 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (11 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
TOPIK 1
TP1.581 T2, T4,T6 9h00-11h00 12/08/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.577 T7, CN 14h00-16h00 08/08/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.575 T2, T4,T6 14h00-16h00 10/08/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.582 T2, T4,T6 18h00-19h30 10/08/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.585 T3, T5, T7 19h30-21h30 15/08/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.584 T3, T5, T7 18h00-19h30 18/08/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.588 T2, T4,T6 19h30-21h00 31/08/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.518 T3, T5, T7 18h00-19h30 20/08/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.517 T2, T4,T6 19h30-21h00 12/08/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.519 T3, T5, T7 18h00-19h30 28/08/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.510 T3, T5, T7 18h00-19h30 29/08/2020 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM (7 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.6038 T2, T4,T6 9h00-11h00 21/08/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.6025 T7, CN 9h00-11h00 15/08/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.6021 T2, T4,T6 19h30-21h00 26/08/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.6034 T2, T4,T6 18h00-19h30 19/08/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.6029 T3, T5, T7 18h00-19h30 18/08/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.6024 T7, CN 14h00-16h00 15/08/2020 Đăng ký
Trung cấp 1
TP3.6043 T7, CN 9h00-11h00 15/08/2020 Đăng ký

Cơ sỏ 7: 134 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM (8 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.7063 T3, T5, T7 9h00-11h00 22/08/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.7066 T2, T4,T6 18h00-19h30 21/08/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.7084 T3, T5, T7 19h30-21h30 29/08/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.7055 T2, T4,T6 19h30-21h00 10/08/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.7064 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/08/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.798 T2, T4,T6 9h00-11h00 21/08/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.797 T3, T5, T7 18h00-19h30 22/08/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.7051 T2, T4,T6 18h00-19h30 10/08/2020 Đăng ký
 
[KHOAHOC1]
[KHOAHOC2]

hoc-vien

(Du học sinh Hàn Quốc) Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của thày cô của SOFL, mình đã hoàn toàn có đủ khả năng và tự tin sử dụng tiếng Hàn trong giao tiếp và sinh hoạt thường ngày tại xứ sở Kim Chi.

Đào Quỳnh Trang
hoc-vien

Vì nhu cầu phục vụ cho công việc mà mình rất cần học tiếng Hàn nhưng lúc đầu băn khoăn và đắn đo lắm. Sau được bạn bè giới thiệu đến SOFL và giờ thì mình đã nói tiếng Hàn trôi chảy rồi.

Lê Văn Tuyên
hoc-vien

Em đến với SOFL một cách rất tình cờ đã học qua nhiều trung tâm nhưng em thấy SOFL là địa chỉ học rất tin tưởng. Đúng với phương châm của trung tâm.

Mai Thanh Hương