LỊCH KHAI GIẢNG

Cơ sở 1: 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (14 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Topik1
TP1.146 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 15/07/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.144 T7, CN 14h00-16h00 25/07/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.147 T2, T4,T6 14h00-16h00 17/07/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.141 T3, T5, T7 18h00-19h30 11/07/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.143 T3,T5 19h30-21h30 21/07/2020 Đăng ký
Topik1
CTTP1.109 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 16/07/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.128 T2, T4,T6 18h00-19h30 15/07/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.129 T2, T4,T6 9h00-11h00 20/07/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.126 T2, T4,T6 19h30-21h30 01/07/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.127 T3,T5 19h30-21h30 21/07/2020 Đăng ký
Topik2
CTTP2.105 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 22/07/2020 Đăng ký
Topik3
TP3.108 T3,T5 19h30-21h30 21/07/2020 Đăng ký
Topik 4
TP4.101 T2, T4,T6 19h30-21h30 29/07/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.138 T2, T4,T6 18h00-19h30 03/07/2020 Đăng ký

Cơ sở 2: 44 Trần Vỹ - Cầu Giấy - Hà Nội (12 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2033 T2, T4,T6 18h00-19h30 06/07/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2087 T2, T4,T6 19h30-21h00 08/07/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2035 T3,T5 17h30-19h30 23/07/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2084 T3,T5 19h30-21h30 16/07/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2089 T7, CN 9h00-11h00 25/07/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.2041 T2, T4,T6 18h00-19h30 27/07/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.2047 T3,T5 17h30-19h30 21/07/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.2085 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 15/07/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 2
CTTP2.2081 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 22/07/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 3
CTTP3.2129 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 23/07/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2031 T2, T4,T6 9h00-11h00 08/07/2020 Đăng ký
TOPIK 4
TP4.2049 T2, T4,T6 19h30-21h00 20/07/2020 Đăng ký

Cơ sở 3: SỐ 6 NGÕ 250 NGUYỄN XIỂN- HẠ ĐÌNH -THANH XUÂN - HÀ NỘI. (14 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.3055 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 17/07/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3062 T2, T4,T6 19h30-21h00 10/07/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.308 T7, CN 14h-17h 11/07/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.310 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 10/07/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3077 T3,T5 19h30-21h30 14/07/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.3056 T2, T4,T6 18h00-19h30 10/07/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3075 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 15/07/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3076 T7, CN 9h00-11h00 13/07/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3074 T3,T5 17h30-19h30 23/07/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.3078 T3,T5 19h30-21h30 21/07/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3079 T3,T5 8h30 - 10h30 23/07/2020 Đăng ký
Topik 3
TP3.3080 T2, T4,T6 18h00-19h30 22/07/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 2
CTTP2.3058 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 01/07/2020 Đăng ký
Topik 4
TP4.3083 T3,T5 19h30-21h30 21/07/2020 Đăng ký

Cơ sở 4: 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (13 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Topik 2
TP2.415 T2, T4,T6 19h30-21h00 01/07/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.463 T2, T4,T6 19h30-21h00 26/06/2020 Đăng ký
Cấp tốc Topik 1
CT1.409 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 23/06/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.408 T7, CN 14h00-16h00 18/07/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.414 T3,T5 19h30-21h30 16/07/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.419 T3,T5 17h30-19h30 16/07/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.421 T7, CN 9h00-11h00 18/07/2020 Đăng ký
Cấp tốc Topik 1
CT1.495 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 22/07/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.412 T2, T4,T6 18h00-19h30 20/07/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.492 T2, T4,T6 18h00-19h30 27/07/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.479 T2, T4,T6 9h00-11h00 24/07/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.475 T3,T5 19h30-21h30 07/07/2020 Đăng ký
Topik 4
TP4.461 T3,T5 19h30-21h30 02/07/2020 Đăng ký

Cơ sở 5: 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (11 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
TOPIK 1
TP1.573 T3, T5, T7 19h30-21h00 09/07/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.577 T7, CN 14h00-16h00 12/07/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.575 T2, T4,T6 14h00-16h00 20/07/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.576 T2, T4,T6 19h30-21h30 17/07/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.578 T3, T5, T7 9h00-11h00 14/07/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.579 T2, T4,T6 18h00-19h30 22/07/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.580 T7, CN 9h00-11h00 19/07/2020 Đăng ký
CẤP TỐC TOPIK 1
CTTP1.505 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 20/07/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.513 T2, T4,T6 18h00-19h30 24/07/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.515 T2, T4,T6 9h00-11h00 29/07/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.509 T2, T4,T6 17h30-19h30 27/07/2020 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM (11 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.6021 T2, T4,T6 19h30-21h00 20/07/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.6042 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 10/07/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.6024 T7, CN 14h00-16h00 25/07/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.6014 T2, T4,T6 19h30-21h00 20/07/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.6025 T7, CN 9h00-11h00 25/07/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.6012 T3, T5, T7 18h00-19h30 07/07/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.6022 T3, T5, T7 19h30-21h00 14/07/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.6020 T2, T4,T6 18h00-19h30 09/07/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.6023 T2, T4,T6 9h00-11h00 24/07/2020 Đăng ký
Trung cấp 1
TP3.6013 T2, T4,T6 18h00-19h30 17/07/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.691 T3, T5, T7 18h00-19h30 17/07/2020 Đăng ký

Cơ sỏ 7: 134 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM (6 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.797 T3, T5, T7 18h00-19h30 25/07/2020 Đăng ký
Cấp tốc sơ cấp 1
CTTP1.7045 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 13/07/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.7041 T3, T5, T7 19h30-21h30 11/07/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.7044 T2, T4,T6 9h00-11h00 15/07/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.7051 T2, T4,T6 18h00-19h30 20/07/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.798 T2, T4,T6 9h00-11h00 24/07/2020 Đăng ký
 
[KHOAHOC1]
[KHOAHOC2]

hoc-vien

(Du học sinh Hàn Quốc) Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của thày cô của SOFL, mình đã hoàn toàn có đủ khả năng và tự tin sử dụng tiếng Hàn trong giao tiếp và sinh hoạt thường ngày tại xứ sở Kim Chi.

Đào Quỳnh Trang
hoc-vien

Vì nhu cầu phục vụ cho công việc mà mình rất cần học tiếng Hàn nhưng lúc đầu băn khoăn và đắn đo lắm. Sau được bạn bè giới thiệu đến SOFL và giờ thì mình đã nói tiếng Hàn trôi chảy rồi.

Lê Văn Tuyên
hoc-vien

Em đến với SOFL một cách rất tình cờ đã học qua nhiều trung tâm nhưng em thấy SOFL là địa chỉ học rất tin tưởng. Đúng với phương châm của trung tâm.

Mai Thanh Hương