Khóa học luyện thi TOPIK I cấp 1

Thứ ba - 08/11/2016 06:25
Hiện nay kỳ thi năng lực tiếng Hàn TOPIK I cấp 1 có số lượng thí sinh tăng đáng kể. Điều này cho thấy việc tham gia các lớp luyện thi TOPIK cũng cần đặt ra những tiêu chuẩn và chất lượng nhất định. Khóa học tiếng Hàn mà SOFL sắp giới thiệu ngay sau đây chính là một ví dụ điển hình.
 
Luyen thi Topik i
Chương trình học tiếng hàn TOPIK 1 tại SOFL

 

Luyện thi TOPIK tiếng Hàn cấp 1 - Bạn sẽ học gì?

 

Tiếng Hàn TOPIK level 1 là cấp độ thấp nhất trong lộ trình học tiếng Hàn. Thông thường thí sinh tham dự kỳ thi này chủ yếu với mục đích: Đánh giá khả năng, làm căn cứ để học tiếp lên cao hoặc tham gia các chương trình du học nghề tại Hàn. Đây là cấp độ tiếng Hàn đơn giản và thấp nhất nhưng lại bao quát những nội dung ôn tập rất quan trọng. Trong quá trình ôn tập, các bạn chắc chắn cần nắm được các kiến thức nền tảng như: Bảng chữ cái; cách phát âm tiếng Hàn chuẩn; ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản; cách tạo nên một câu tiếng Hàn hoàn chỉnh; nghe được các mẫu câu đơn giản nhất;...Với chương trình ôn thi, các bạn sẽ được hệ thống một cách tổng quát sau đó thực hành trên các đề thi, làm quen với đề và cách làm bài cùng với cấu trúc đề thi.

 

Khóa học luyện thi TOPIK tiếng Hàn cấp 1 tại SOFL

 

Chính vì đặc thù của chương trình luyện thi này chủ yếu dành cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Hàn và tham gia kỳ thi lần đầu tiên nên SOFL sẽ có những cách dạy đặc biệt. Không chỉ tập trung vào làm đề, giúp học viên đạt điểm cao mà còn xây dựng mục tiêu để học viên sau khi kết thúc khóa học chắc chắn vững vàng để học tiếp lên cao. Hoàn thành khối lượng ngữ pháp và từ vựng tiếng Hàn cơ bản theo giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt. Các giờ học trên lớp giáo viên sẽ lần lượt cung cấp cho học viên các bộ đề, cùng giải thích các phần kiến thức cơ bản và cách ra đề của Viện Giáo dục Quốc tế Hàn Quốc.

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ


 
TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK 1

 

 

TP1.10 8h – 9h30 T2-4-6 22/06/2017  22 1.800.000
TP1.12 14h – 15h30 T2-4-6 24/06/2017 22 1.800.000
TP1.15 17h45 – 19h15 T2-4-6 26/06/2017   22 1.800.000
TP1.11 19h30 – 21h T2-4-6 29/06/2017  22 1.800.000
TP1.14  8h – 9h30 T3-5-7 23/06/2017   22 1.800.000
TP1.13 14h – 15h30 T3-5-7 25/06/2017   22 1.800.000
 TP1.16 17h45 – 19h15 T3-5-7 27/06/2017 22 1.800.000
 TP1.18 19h30 – 21h00 T3-5-7 23/06/2017  22 1.800.000
TP1.19 8h30 -10h30 T7 - CN 27/06/2017   17 1.800.000
TP1.20 14h-16h T7 - CN 28/06/2017  17 1.800.000
TP1.17 18h-20h T7 - CN 27/06/2017   17 1.800.000

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ TRẦN VỸ - CẦU GIẤY

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ


 
TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK 1

 

 

TP1.10 8h – 9h30 T2-4-6 26/10/2017  22 1.800.000
TP1.12 14h – 15h30 T2-4-6 24/10/2017  22 1.800.000
TP1.15 17h45 – 19h15 T2-4-6 20/10/2018  22 1.800.000
TP1.11 19h30 – 21h T2-4-6 25/10/2018  22 1.800.000
TP1.14  8h – 9h30 T3-5-7 23/10/2018  22 1.800.000
TP1.13 14h – 15h30 T3-5-7 30/10/2018  22 1.800.000
 TP1.16 17h45 – 19h15 T3-5-7 23/10/2018 22 1.800.000
 TP1.18 19h30 – 21h00 T3-5-7 25/10/2018 22 1.800.000
TP1.19 8h30 -10h30 T7 - CN 27/10/2018  17 1.800.000
TP1.10 14h-16h T7 - CN 21/10/2018 17 1.800.000
TP1.17 18h-20h T7 - CN 21/10/2018  17 1.800.000

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ THANH XUÂN

 
KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ


 
TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK 1

 

 

TP1.10 8h30 – 10h T2-4-6 13/07/2018  22 1.800.000
TP1.12 14h – 15h30 T2-4-6 13/07/2018 22 1.800.000
TP1.15 18h – 19h30 T2-4-6 16/07/2018   22 1.800.000
TP1.11 19h30 – 21h T2-4-6 18/07/2018  22 1.800.000
TP1.14  8h30 – 10h T3-5-7 14/07/2018   22 1.800.000
TP1.13 14h – 15h30 T3-5-7 17/07/2018   22 1.800.000
 TP1.16 18h – 19h30 T3-5-7 19/07/2018 22 1.800.000
 TP1.18 19h30 – 21h00 T3-5-7 19/07/2018  22 1.800.000
TP1.19 9h -11h T7 - CN 14/07/2018   17 1.800.000
TP1.20 14h-16h T7 - CN 15/07/2018  17 1.800.000
TP1.17 18h-20h T7 - CN 14/07/2018   17 1.800.000
 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ GIA LÂM - LONG BIÊN


 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ


 
TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK 1

 

 

TP1.10 8h – 9h30 T2-4-6 29/08/2018  22 1.800.000
TP1.12 14h – 15h30 T2-4-6 31/08/2018 22 1.800.000
TP1.15 18h – 19h30 T2-4-6 24/09/2018   22 1.800.000
TP1.11 19h30 – 21h T2-4-6 26/09/2018  22 1.800.000
TP1.14  8h – 9h30 T3-5-7 06/09/2018   22 1.800.000
TP1.13 14h – 15h30 T3-5-7 18/09/2018   22 1.800.000
 TP1.16 17h30 – 19h30 T3-5-7 18/09/2018 22 1.800.000
 TP1.18 19h30 – 21h00 T3-5-7 20/09/2018  22 1.800.000
TP1.19 8h30 -10h30 T7 - CN 08/09/2018   17 1.800.000
TP1.20 14h-16h T7 - CN 08/09/2018  17 1.800.000
TP1.17 18h-20h T7 - CN 29/09/2018   17 1.800.000

 

NỘI DUNG HỌC KHÓA TOPIK CẤP 1 :

 

수업 1 수업 2

 

Làm bài test đầu vào

 

 

Ôn tập bài 1 ~ 15 (과 1 ~ 8 연습)

- Luyện nghe bài 1~15 (과 1~8 듣기 연습)


 
수업 3 수업 4

Ôn tập bài 8 ~ 15 (과 8 ~ 15 연습)

- Luyện nghe bài 8~15 (과 8~15 듣기 연습)

Tổng hợp cấu trúc ngữ pháp ( 한국어 문법 )

8 bài đầu trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (베트남인을 위한 종합 한국어)

수업 5 수업 6
 

Tổng hợp cấu trúc ngữ pháp ( 한국어 문법 )

15 bài đầu trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (베트남인을 위한 종합 한국어)

Làm đề 1,2,3 ( 시험 1,2,3 )
수업 7 수업 8
Chữa đề 1,2,3 Làm đề 4,5,6 ( 시험 4,5,6 )
수업 9 수업 10
Chữa đề 4,5,6

Tổng hợp từ vựng cơ bản ( 한국어 어휘 )

8 bài đầu trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (베트남인을 위한 종합 한국어)

수업 11 수업 12
 

Tổng hợp từ vựng cơ bản ( 한국어 어휘 )

15 bài đầu trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (베트남인을 위한 종합 한국어)

         Làm đề 7,8,9 ( 시험 7,8,9 )
수업 13 수업 14
 

Chữa đề 10,11,12


 
 
   
  Tổ chức thi thử Topik cấp 1 ( lần 1 )
 
수업 15 수업 16

chữa đề 10,11,12
Tổ chức thi thử Topik cấp 1 ( lần 1 )
수업 17 수업 18
 Chữa Đề thi thử Topik cấp 1   Làm đề 13,14,15 ( 시험 13,14,15 ) 
 
수업 19 수업 20
 

Chữa đề 13,14,15


 
 
Đề thi thử Topik cấp 1 ( lần 2)

 
수업 21 수업 22
Chữa Đề thi thử Topik cấp 1  

Kiểm tra cuối kì ( Đề thi thử Topik cấp 1 ) + chữa đề


 

 

 

 

Danh mục khóa học

Hỗ trợ trực tuyến

Tư Vấn - Cầu Giấy
Miss Thu Thảo
Hotline: 0967 461 288
Tư vấn-Hai Bà Trưng
Miss Trần Dương
Hotline: 0962 461 288
Tư Vấn Thanh Xuân
Miss Hoàng Yến
Hotline: 0917 461 288
Mrs Ánh Nguyệt
Hotline: 0917 461 288
Long Biên - Gia Lâm
Miss Lan Hương
Hotline: 0981 961 288
Miss Thu Hương
Hotline: 0981 961 288
baner trong

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48

Máy chủ tìm kiếm : 9

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 8066

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 109068

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6495654


Ý kiến học viên

hoc-vien

(Du học sinh Hàn Quốc) Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của thày cô của SOFL, mình đã hoàn toàn có đủ khả năng và tự tin sử dụng tiếng Hàn trong giao tiếp và sinh hoạt thường ngày tại xứ sở Kim Chi.

Đào Quỳnh Trang
hoc-vien

Vì nhu cầu phục vụ cho công việc mà mình rất cần học tiếng Hàn nhưng lúc đầu băn khoăn và đắn đo lắm. Sau được bạn bè giới thiệu đến SOFL và giờ thì mình đã nói tiếng Hàn trôi chảy rồi.

Lê Văn Tuyên
hoc-vien

Em đến với SOFL một cách rất tình cờ đã học qua nhiều trung tâm nhưng em thấy SOFL là địa chỉ học rất tin tưởng. Đúng với phương châm của trung tâm.

Mai Thanh Hương

Góc báo chí