TOPIK CẤP 1 - Trung tâm tiếng Hàn SOFL - Địa chỉ học tiếng Hàn uy tín tại Hà Nội

TOPIK CẤP 1
Thứ ba - 08/11/2016 06:25
Khóa học luyện thi TOPIK cấp 1 sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng về tiếng Hàn như bảng chữ cái, cách đọc, cách viết cùng các ngữ pháp và từ vựng sơ cấp nhất. Đặc biệt, Luyện thi TOPIK 1 sẽ hướng dẫn bạn làm quen với bài thi năng lực tiếng Hàn qua bài thi thử chuẩn và sát đề thi thực tế nhất!
 
 Chương trình học tiếng hàn trực tuyến cho người đi làm


Bắt đầu từ cuộc thi TOPIK lần thứ 35 tiến hành vào ngày 20/7/2014, cuộc thi năng lực tiếng Hàn TOPIK sẽ bỏ lĩnh vực Từ vựng- Ngữ pháp.
 Viện Giáo dục Quốc tế Hàn Quốc cho biết, việc đánh giá cấp bậc sẽ được phân loại thành ( hay nói cách khác được chia làm 2 bộ đề thi khác nhau ) :
-          TOPIK I (cấp 1-2)
-           TOPIK II (cấp 3,4,5,6).
TOPIK I ( cấp 1,2 ) có số câu hỏi trong đề thi Đọc là 40 câu, đề thi Nghe là 30 câu.
Thang điểm chấm cho TOPIK I cũng được điều chỉnh là 200 điểm .
Thời gian thi của TOPIK I là 100 phút.

 

VỀ KHÓA ĐÀO TẠO TOPIK CẤP 1:

 

Khóa học TOPIK cấp 1 của trung tâm chuyên đào tạo bán sát theo đề thi và hướng ra câu hỏi của các kì thi TOPIK gần nhất.
Giảng dạy theo giáo trình “ Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt ” quyển Sơ cấp 1 và bộ giáo trình online , giáo trình điện tử , bộ đề thi thử Topik cấp 1 .
Đào tạo đầy đủ các kĩ năng : Nghe , Nói , Đọc , Viết  và chuyên sâu kĩ năng Đọc hiểu, Nghe hiểu bám sát nội dung ra đề của Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc đưa ra.
Trực tiếp trao đổi mọi thắc mắc cũng như đặt câu hỏi trực tiếp với giảng viên ngay trên lớp học ( phòng học ảo ) ngay cả khi bạn ở nhà hay đi công tác xa không có điều kiện tham gia các khóa học offline .

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ


 
TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK 1

 

 

TP1.10 8h – 9h30 T2-4-6 22/06/2017  22 1.800.000
TP1.12 14h – 15h30 T2-4-6 24/06/2017 22 1.800.000
TP1.15 17h45 – 19h15 T2-4-6 26/06/2017   22 1.800.000
TP1.11 19h30 – 21h T2-4-6 29/06/2017  22 1.800.000
TP1.14  8h – 9h30 T3-5-7 23/06/2017   22 1.800.000
TP1.13 14h – 15h30 T3-5-7 25/06/2017   22 1.800.000
 TP1.16 17h45 – 19h15 T3-5-7 27/06/2017 22 1.800.000
 TP1.18 19h30 – 21h00 T3-5-7 23/06/2017  22 1.800.000
TP1.19 8h30 -10h30 T7 - CN 27/06/2017   17 1.800.000
TP1.20 14h-16h T7 - CN 28/06/2017  17 1.800.000
TP1.17 18h-20h T7 - CN 27/06/2017   17 1.800.000

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ TRẦN VỸ - CẦU GIẤY

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ


 
TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK 1

 

 

TP1.10 8h – 9h30 T2-4-6 10/06/2017  22 1.800.000
TP1.12 14h – 15h30 T2-4-6 12/06/2017 22 1.800.000
TP1.15 17h45 – 19h15 T2-4-6 12/06/2017   22 1.800.000
TP1.11 19h30 – 21h T2-4-6 10/06/2017  22 1.800.000
TP1.14  8h – 9h30 T3-5-7 09/06/2017   22 1.800.000
TP1.13 14h – 15h30 T3-5-7 11/06/2017   22 1.800.000
 TP1.16 17h45 – 19h15 T3-5-7 13/06/2017 22 1.800.000
 TP1.18 19h30 – 21h00 T3-5-7 13/06/2017  22 1.800.000
TP1.19 8h30 -10h30 T7 - CN 13/06/2017   17 1.800.000
TP1.10 14h-16h T7 - CN 14/06/2017  17 1.800.000
TP1.17 18h-20h T7 - CN 14/06/2017   17 1.800.000

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ THANH XUÂN

 
KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ


 
TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK 1

 

 

TP1.10 8h – 9h30 T2-4-6 21/06/2017  22 1.800.000
TP1.12 14h – 15h30 T2-4-6 23/06/2017 22 1.800.000
TP1.15 17h45 – 19h15 T2-4-6 19/06/2017   22 1.800.000
TP1.11 19h30 – 21h T2-4-6 21/06/2017  22 1.800.000
TP1.14  8h – 9h30 T3-5-7 15/06/2017   22 1.800.000
TP1.13 14h – 15h30 T3-5-7 22/06/2017   22 1.800.000
 TP1.16 17h45 – 19h15 T3-5-7 20/06/2017 22 1.800.000
 TP1.18 19h30 – 21h00 T3-5-7 22/06/2017  22 1.800.000
TP1.19 8h30 -10h30 T7 - CN 18/06/2017   17 1.800.000
TP1.20 14h-16h T7 - CN 25/06/2017  17 1.800.000
TP1.17 18h-20h T7 - CN 24/06/2017   17 1.800.000
 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ GIA LÂM - LONG BIÊN


 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ


 
TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK 1

 

 

TP1.10 8h – 9h30 T2-4-6 05/06/2017  22 1.800.000
TP1.12 14h – 15h30 T2-4-6 03/06/2017 22 1.800.000
TP1.15 17h45 – 19h15 T2-4-6 15/06/2017   22 1.800.000
TP1.11 19h30 – 21h T2-4-6 07/06/2017  22 1.800.000
TP1.14  8h – 9h30 T3-5-7 10/06/2017   22 1.800.000
TP1.13 14h – 15h30 T3-5-7 06/06/2017   22 1.800.000
 TP1.16 17h45 – 19h15 T3-5-7 04/06/2017 22 1.800.000
 TP1.18 19h30 – 21h00 T3-5-7 08/06/2017  22 1.800.000
TP1.19 8h30 -10h30 T7 - CN 11/06/2017   17 1.800.000
TP1.20 14h-16h T7 - CN 08/06/2017  17 1.800.000
TP1.17 18h-20h T7 - CN 09/06/2017   17 1.800.000

 

NỘI DUNG HỌC KHÓA TOPIK CẤP 1 :

 

수업 1 수업 2
 
Bảng chữ cái tiếng Hàn Hangeul
(한글)
- Giới thiệu sơ lược về sự ra đời bảng chữ cái Hangeul
(한글의 요약한 기원에 대한 소개)
- Giới thiệu về bảng chữ cái: Cách đọc, cách viết
- Luyện đọc, luyện viết bảng chữ cái
- Tập ghép vần, luyện đọc, luyện viết từ
(한글에 대한 소개: 발음, 쓰기, 음절)
(연습)

 
 
Kiểm tra bảng chữ cái , cách đọc , đánh vần, luyện đọc văn bản.
 
Bài 1: Giới thiệu
(과 1: 소개)


 
수업 3 수업 4
 
Ôn tập bài 1 (과 1 연습)
- Luyện nghe bài 1 (과 1 듣기 연습)


 
 
Bài 2: Trường học
(과 2: 학교)


 
수업 5 수업 6
 
Ôn tập bài 2 (과 2 연습)


 
 
Bài 3: Sinh hoạt hàng ngày
(과 3: 일상생활)


 
수업 7 수업 8
 
Ôn tập bài 3 (과 3 연습)
- Luyện nghe bài 3 (과 3 듣기 연습)


 
 
Bài 4: Ngày và thứ
(과 4: 날짜와 요일)


 
수업 9 수업 10
 
Ôn tập bài 4 (과 4 연습)
- Luyện nghe bài 4 (과 4 듣기 연습)


 
 
Bài 5: Công việc hàng ngày
(과 5: 하루 일과) 
수업 11 수업 12
 
Ôn tập bài 5 (과 5 연습)
- Luyện nghe bài 5 (과 5 듣기 연습)


 
 
Bài 6: Cuối tuần
(과 6: 주말)

             
수업 13 수업 14
 
Ôn tập bài 6 (과 6 연습)
- Luyện nghe bài 6 (과 6 듣기 연습)


 
 
Bài 7: Mua hàng
(과 7: 물건 사기)


 
수업 15 수업 16
 
Ôn tập bài 7 (과 7 연습)
- Luyện nghe bài 7 (과 7 듣기 연습)

 
 
Bài 8: Thức ăn
(과 8: 음식)


 
수업 17 수업 18
 

- Luyện nghe bài 8 (과 8 듣기 연습)
 
Ôn tập từ bài 1 đến bài 8 (과 1 -과 8 연습)
 
수업 19 수업 20
 
KIỂM TRA GIỮA KÌ 
 
 Bài 9: Nhà cửa
(과 9: 집) 
수업 21 수업 22
Ôn tập bài 9 (과 9 연습)
- Luyện nghe bài 6 (과 6 듣기 연습)


 
  Bài 10: Gia đình
(과 10: 가족)
 
수업 23 수업 24
 
Ôn tập bài 10 (과 10 연습)
- Luyện nghe bài 10 (과 10 듣기 연습)


 
 
Bài 11: Thời tiết
(과 10: 날씨)

 
수업 25 수업 26
 
Ôn tập bài 11 (과 11 연습)
- Luyện nghe bài 11 (과 11 듣기 연습)

 
 
Bài 12: Điện thoại 1
(과 12: 전화 1 )


 
수업 27 수업 28
 Ôn tập bài 12 (과 12 연습)
- Luyện nghe bài 12 (과 12 듣기 연습)


 
 Bài 13: Sinh nhật
(과 13: 생일 )
 
수업 29 수업 30
 
Ôn tập bài 13 (과 13 연습)
- Luyện nghe bài 13 (과 13 듣기 연습)

 
 Bài 14: Sở thích
(과 14: 취미)


 
수업 31 수업 32
 
Ôn tập bài 14 (과 14 연습)
- Luyện nghe bài 14 (과 14 듣기 연습)

 
 Bài 15: Giao thông 1
(과 15: 교동 1 ) 
수업 33 수업 34
 
Ôn tập bài 15 (과 15 연습)
- Luyện nghe bài 15 (과 15 듣기 연습)


 
 
Ôn tập từ bài 9 đến bài 15 (과 9-과 15 연습)

 
수업 35 수업 36
 
Kiểm tra cuối kì ( Đề thi thử Topik cấp 1 )


 
 
Chữa đề kiểm tra cuối kì và tổng hợp kiến thức .

 

 

ƯU ĐÃI KHỦNG CHO MÙA HÈ NĂNG ĐỘNG: "CHƯƠNG TRÌNH GIẢM HỌC PHÍ TIẾNG HÀN LÊN ĐẾN 15%".
 
Trung tâm tiếng Hàn SOFL chính thức khởi động chương trình “VUI HỌC HÈ 2017” khi giảm học phí toàn bộ các khóa học tiếng Hàn
- Giảm 15% khi đăng ký trước ngày 10/7
- Giảm 10% khi đăng ký từ ngày 11/7-20/7
- Giảm 5% khi đăng ký từ ngày 21/7-30/7
- Giảm 5% cho nhóm đăng ký từ 2 người trở lên
Đặc biệt: Tặng giáo trình cho 5 học viên đăng ký đầu tiên.
Vậy bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay đăng ký để cùng SOFL bứt phá tiếng Hàn ngay hôm nay.

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Tư Vấn - Cầu Giấy
Tư vấn-Hai Bà Trưng
Tư Vấn Thanh Xuân
Long Biên - Gia Lâm
baner trong

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 7221

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 165225

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3317829