TOPIK CẤP 1 - Trung tâm tiếng Hàn SOFL - Địa chỉ học tiếng Hàn uy tín tại Hà Nội

TOPIK CẤP 1
Thứ ba - 08/11/2016 06:25
Khóa học luyện thi TOPIK cấp 1 sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng về tiếng Hàn như bảng chữ cái, cách đọc, cách viết cùng các ngữ pháp và từ vựng sơ cấp nhất. Đặc biệt, Luyện thi TOPIK 1 sẽ hướng dẫn bạn làm quen với bài thi năng lực tiếng Hàn qua bài thi thử chuẩn và sát đề thi thực tế nhất!
 
 Chương trình học tiếng hàn trực tuyến cho người đi làm


Bắt đầu từ cuộc thi TOPIK lần thứ 54 tiến hành vào ngày 22/10/2017, cuộc thi năng lực tiếng Hàn TOPIK sẽ bỏ lĩnh vực Từ vựng- Ngữ pháp.
 Viện Giáo dục Quốc tế Hàn Quốc cho biết, việc đánh giá cấp bậc sẽ được phân loại thành ( hay nói cách khác được chia làm 2 bộ đề thi khác nhau ) :
-          TOPIK I (cấp 1-2)
-           TOPIK II (cấp 3,4,5,6).
TOPIK I ( cấp 1,2 ) có số câu hỏi trong đề thi Đọc là 40 câu, đề thi Nghe là 30 câu.
Thang điểm chấm cho TOPIK I cũng được điều chỉnh là 200 điểm .
Thời gian thi của TOPIK I là 100 phút.

 

VỀ KHÓA ĐÀO TẠO TOPIK CẤP 1:

 

Khóa học TOPIK cấp 1 của trung tâm chuyên đào tạo bán sát theo đề thi và hướng ra câu hỏi của các kì thi TOPIK gần nhất.
Giảng dạy dựa theo giáo trình “ Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt ” quyển Sơ cấp 1 và bộ giáo trình online , giáo trình điện tử , bộ đề thi thử Topik cấp 1 .
Đào tạo đầy đủ các kĩ năng : Nghe , Nói , Đọc , Viết  và chuyên sâu kĩ năng Đọc hiểu, Nghe hiểu bám sát nội dung ra đề của Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc đưa ra.
Trực tiếp trao đổi mọi thắc mắc cũng như đặt câu hỏi trực tiếp với giảng viên ngay trên lớp học ( phòng học ảo ) ngay cả khi bạn ở nhà hay đi công tác xa không có điều kiện tham gia các khóa học offline .

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ


 
TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK 1

 

 

TP1.10 8h – 9h30 T2-4-6 22/06/2017  22 1.800.000
TP1.12 14h – 15h30 T2-4-6 24/06/2017 22 1.800.000
TP1.15 17h45 – 19h15 T2-4-6 26/06/2017   22 1.800.000
TP1.11 19h30 – 21h T2-4-6 29/06/2017  22 1.800.000
TP1.14  8h – 9h30 T3-5-7 23/06/2017   22 1.800.000
TP1.13 14h – 15h30 T3-5-7 25/06/2017   22 1.800.000
 TP1.16 17h45 – 19h15 T3-5-7 27/06/2017 22 1.800.000
 TP1.18 19h30 – 21h00 T3-5-7 23/06/2017  22 1.800.000
TP1.19 8h30 -10h30 T7 - CN 27/06/2017   17 1.800.000
TP1.20 14h-16h T7 - CN 28/06/2017  17 1.800.000
TP1.17 18h-20h T7 - CN 27/06/2017   17 1.800.000

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ TRẦN VỸ - CẦU GIẤY

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ


 
TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK 1

 

 

TP1.10 8h – 9h30 T2-4-6 13/04/2018   22 1.800.000
TP1.12 14h – 15h30 T2-4-6 11/04/2018 22 1.800.000
TP1.15 17h45 – 19h15 T2-4-6 16/04/2018 22 1.800.000
TP1.11 19h30 – 21h T2-4-6 13/04/2018   22 1.800.000
TP1.14  8h – 9h30 T3-5-7 14/04/2018 22 1.800.000
TP1.13 14h – 15h30 T3-5-7 14/04/2018 22 1.800.000
 TP1.16 17h45 – 19h15 T3-5-7 12/04/2018 22 1.800.000
 TP1.18 19h30 – 21h00 T3-5-7 12/04/2018 22 1.800.000
TP1.19 8h30 -10h30 T7 - CN 15/04/2018 17 1.800.000
TP1.10 14h-16h T7 - CN 14/04/2018 17 1.800.000
TP1.17 18h-20h T7 - CN 15/04/2018 17 1.800.000

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ THANH XUÂN

 
KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ


 
TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK 1

 

 

TP1.10 8h30 – 10h T2-4-6 13/04/2018  22 1.800.000
TP1.12 14h – 15h30 T2-4-6 13/04/2018 22 1.800.000
TP1.15 18h – 19h30 T2-4-6 16/04/2018   22 1.800.000
TP1.11 19h30 – 21h T2-4-6 18/04/2018  22 1.800.000
TP1.14  8h30 – 10h T3-5-7 14/04/2018   22 1.800.000
TP1.13 14h – 15h30 T3-5-7 17/04/2018   22 1.800.000
 TP1.16 18h – 19h30 T3-5-7 19/04/2018 22 1.800.000
 TP1.18 19h30 – 21h00 T3-5-7 19/04/2018  22 1.800.000
TP1.19 9h -11h T7 - CN 14/04/2018   17 1.800.000
TP1.20 14h-16h T7 - CN 15/04/2018  17 1.800.000
TP1.17 18h-20h T7 - CN 14/04/2018   17 1.800.000
 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ GIA LÂM - LONG BIÊN


 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ


 
TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK 1

 

 

TP1.10 8h – 9h30 T2-4-6 12/03/2018  22 1.800.000
TP1.12 14h – 15h30 T2-4-6 14/03/2018 22 1.800.000
TP1.15 17h45 – 19h15 T2-4-6 16/03/2018   22 1.800.000
TP1.11 19h30 – 21h T2-4-6 19/03/2018  22 1.800.000
TP1.14  8h – 9h30 T3-5-7 20/03/2018   22 1.800.000
TP1.13 14h – 15h30 T3-5-7 13/03/2018   22 1.800.000
 TP1.16 17h45 – 19h15 T3-5-7 15/03/2018 22 1.800.000
 TP1.18 19h30 – 21h00 T3-5-7 20/03/2018  22 1.800.000
TP1.19 8h30 -10h30 T7 - CN 11/03/2018   17 1.800.000
TP1.20 14h-16h T7 - CN 17/03/2018  17 1.800.000
TP1.17 18h-20h T7 - CN 18/03/2018   17 1.800.000

 

NỘI DUNG HỌC KHÓA TOPIK CẤP 1 :

 

수업 1 수업 2

 

Làm bài test đầu vào

 

 
Ôn tập bài 1 ~ 15 (과 1 ~ 8 연습)
- Luyện nghe bài 1~15 (과 1~8 듣기 연습)


 
수업 3 수업 4

 Ôn tập bài 8 ~ 15 (과 8 ~ 15 연습)
- Luyện nghe bài 8~15 (과 8~15 듣기 연습)
 

Tổng hợp cấu trúc ngữ pháp ( 한국어 문법 )

8 bài đầu trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (베트남인을 위한 종합 한국어)

수업 5 수업 6
 

Tổng hợp cấu trúc ngữ pháp ( 한국어 문법 )

15 bài đầu trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (베트남인을 위한 종합 한국어)

Làm đề 1,2,3 ( 시험 1,2,3 )
수업 7 수업 8
Chữa đề 1,2,3 Làm đề 4,5,6 ( 시험 4,5,6 )
수업 9 수업 10
chữa đề 4,5,6

Tổng hợp từ vựng cơ bản ( 한국어 어휘 )

8 bài đầu trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (베트남인을 위한 종합 한국어)

수업 11 수업 12
 

Tổng hợp từ vựng cơ bản ( 한국어 어휘 )

15 bài đầu trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (베트남인을 위한 종합 한국어)

           Làm đề 7,8,9 ( 시험 7,8,9 ) 
수업 13 수업 14
 
chữa đề 7,8,9

 
 
   
Làm đề 10,11,12 ( 시험 10,11,12 ) 
 
수업 15 수업 16

chữa đề 10,11,12
Tổ chức thi thử Topik cấp 1 ( lần 1 )
수업 17 수업 18
 Chữa Đề thi thử Topik cấp 1   Làm đề 13,14,15 ( 시험 13,14,15 ) 
 
수업 19 수업 20
 
chữa đề 13,14,15

 
 
Đề thi thử Topik cấp 1 ( lần 2)

 
수업 21 수업 22
Chữa Đề thi thử Topik cấp 1

Kiểm tra cuối kì ( Đề thi thử Topik cấp 1 ) + chữa đề
 

 

 

 

Danh mục khóa học

Hỗ trợ trực tuyến

Tư Vấn - Cầu Giấy
Miss Thu Thảo

Hotline: 0967 461 288
Tư vấn-Hai Bà Trưng
Miss Trần Dương

Hotline: 0962 461 288
Tư Vấn Thanh Xuân
Miss Hoàng Yến

Hotline: 0917 461 288
Mrs Ánh Nguyệt

Hotline: 0917 461 288
Long Biên - Gia Lâm
Miss Lan Hương

Hotline: 0981 961 288
Miss Thu Hương

Hotline: 0981 961 288
baner trong

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 14

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 8965

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 168066

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5402217