Khóa học luyện thi TOPIK I cấp 2

Thứ ba - 08/11/2016 06:31
Chỉ còn khoảng hơn 1 tháng, kỳ thi năng lực tiếng Hàn lần thứ 60 chính thức được diễn ra. Vào thời gian nước rút này, việc tìm đến các lớp luyện thi TOPIK tiếng Hàn là rất cần thiết. Mời các bạn cùng đến với khóa học luyện thi cùng cam kết môi trường học chất lượng tiếng Hàn SOFL giới thiệu sau đây.

 

 

Luyen thi topik 2
Khóa học Luyện thi TOPIK 2 tại SOFL
 

Nội dung chương trình luyện thi TOPIK I cấp 2

 

Chương trình ôn thi của khóa học tiếng Hàn luyện thi cấp 2 thuộc hệ thống kiến thức tiếng Hàn sơ cấp. Đây là cột mốc đánh giá khả năng trước khi chuyển lên tiếng Hàn trung cấp 3. Nội dung vẫn xoay quanh các chủ đề quen thuộc, gần gũi đời sống với các cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản và từ vựng đơn giản. Hiện nay vẫn có rất nhiều bạn tham dự kỳ thi này vừa để thử thách bản thân xem có đạt đủ được cấp độ và sẵn sàng cho việc học tiếp các chương trình lên cao.

Để thi TOPIK I cấp 2 sẽ có 40 câu hỏi trắc nghiệm phần Đọc và 30 câu trắc nghiệm phần nghe. Thang điểm sẽ cho Viện Giáo dục Quốc tế Hàn Quốc đánh giá với mức tối đa là 200 trong thời gian làm bài 100 phút.

 

Khóa luyện thi TOPIK I cấp 2 tại tiếng Hàn SOFL  

 

Đây là một lớp học với đặc thù ôn thi và hệ thống hóa kiến thức một cách tổng hợp. Hiểu được trách nhiệm giúp học viên vượt qua kỳ thi TOPIK, SOFL thiết kế các nội dung luyện thi trọng tâm và cực kỳ hiệu quả:

  • Vẫn phải bám sát kiến thức từ vựng và ngữ pháp theo: “Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt”

  • Hỗ trợ học viên các tài liệu, bộ đề thi TOPIK tiếng Hàn ở trên lớp. Giáo viên tích cực hỗ trợ học viên giải thích, phân tích đề, mẹo làm bài thi và tránh các lỗi sai cơ bản.

  • Đẩy mạnh việc hoàn thành các đề thi thử TOPIK tiếng Hàn theo thời gian giống như đi thi để học viên cảm nhận rõ nhất áp lực về thời gian và chọn đáp án.

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ


 
TIẾNG HÀN


ÔN THI TOPIK 2

 

 

TP2.10 8h – 9h30 T2-4-6 08/01/2018  22 2.000.000
TP2.12 14h – 15h30 T2-4-6 10/01/2017 22 2.000.000
TP2.15 17h45 – 19h15 T2-4-6 12/01/2018   22 2.000.000
TP2.11 19h30 – 21h T2-4-6 09/01/2018  22 2.000.000
TP2.14  8h – 9h30 T3-5-7 16/01/2018   22 2.000.000
TP2.13 14h – 15h30 T3-5-7 23/01/2018   22 2.000.000
 TP2.16 17h45 – 19h15 T3-5-7 11/01/2018 22 2.000.000
 TP2.18 19h30 – 21h00 T3-5-7 11/01/2018  22 2.000.000
TP2.19 8h30 -10h30 T7 - CN 20/01/2018   17 2.000.000
TP2.20 14h-16h T7 - CN 27/01/2018  17 2.000.000
TP2.17 18h-20h T7 - CN 20/01/2018   17 2.000.000

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ TRẦN VỸ - CẦU GIẤY

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ

 

TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK 2

TP2.20 8h – 9h30 T2-4-6 25/11/2018    22 2.000.000
TP2.24 14h – 15h30 T2-4-6 22/11/2018 22 2.000.000
TP2.25 17h45 – 19h15 T2-4-6 25/11/2018   22 2.000.000
TP2.26 19h30 – 21h T2-4-6 27/11/2018   22 2.000.000
TP2.21 8h – 9h30 T3-5-7 22/11/2018    22 2.000.000
TP2.22 14h – 15h30 T3-5-7 23/11/2018      22 2.000.000
TP2.27 17h30 – 19h30 T3-5 21/11/2018    17 2.000.000
TP2.28 19h30 – 21h30 T3-5 26/11/2018      17 2.000.000
TP2.30 8h30 -10h30 T7 - CN 24/11/2018     17 2.000.000
TP2.29 18h-20h T7 - CN 25/11/2018    17 2.000.000

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ THANH XUÂN

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ

 

TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK 2

TP2.30 8h30 – 10h T2-4-6 13/07/2018  22 2.000.000
TP2.35 14h – 15h30 T2-4-6 16/07/2018  22 2.000.000
TP2.33 18h – 19h30 T2-4-6 16/07/2018  22 2.000.000
TP2.34 19h30 – 21h T2-4-6 18/07/2018  22 2.000.000
TP2.32 8h30 – 10h T3-5-7 14/07/2018   22 2.000.000
TP2.31 14h – 15h30 T3-5-7 17/07/2018   22 2.000.000
TP2.36 17h30 – 19h30 T3-5 17/07/2018 17 2.000.000
TP2.39 19h30 – 21h30 T3-5 19/07/2018  17 2.000.000
TP2.40 9h -11h T7 - CN 14/07/2018   17 2.000.000
TP2.38 18h-20h T7 - CN 15/07/2018   17 2.000.000

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ GIA LÂM - LONG BIÊN

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ

 

TIẾNG HÀN 


ÔN THI TOPIK 2

TP2.05 8h – 9h30 T2-4-6 25/06/2018  22 2.000.000
TP2.11 14h – 15h30 T2-4-6 27/06/2018  22 2.000.000
TP2.13 17h45 – 19h15 T2-4-6 25/06/2018 22 2.000.000
TP2.12 19h30 – 21h T2-4-6 29/06/2018  22 2.000.000
TP2.15 8h – 9h30 T3-5-7 23/06/2018   22 2.000.000
TP2.11 14h – 15h30 T3-5-7 30/06/2018   22 2.000.000
TP2.07 17h30 – 19h30 T3-5 28/06/2018 17 2.000.000
TP2.04 19h30 – 21h30 T3-5 28/06/2018  17 2.000.000
TP2.08 8h30 -10h30 T7 - CN 30/06/2018   17 2.000.000
TP2.06 18h-20h T7 - CN 01/07/2018   17 2.000.000

 

NỘI DUNG HỌC KHÓA TOPIK CẤP 2 :

 

 

수업 1 수업 2

 

Làm bài test đầu vào

 

 
Ôn tập bài 1 ~ 15 (과 1 ~ 8 연습)
- Luyện nghe bài 1~15 (과 1~8 듣기 연습)


 
수업 3 수업 4

 Ôn tập bài 8 ~ 15 (과 8 ~ 15 연습)
- Luyện nghe bài 8~15 (과 8~15 듣기 연습)
 

Tổng hợp cấu trúc ngữ pháp ( 한국어 문법 )

8 bài đầu trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam sơ cấp 2 (베트남인을 위한 종합 한국어 2)

수업 5 수업 6
 

Tổng hợp cấu trúc ngữ pháp ( 한국어 문법 )

15 bài đầu trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam sơ cấp 2 (베트남인을 위한 종합 한국어 2)

Làm đề 1,2,3 ( 시험 1,2,3 )
수업 7 수업 8
Chữa đề 1,2,3 Làm đề 4,5,6 ( 시험 4,5,6 )
수업 9 수업 10
chữa đề 4,5,6

Tổng hợp từ vựng cơ bản ( 한국어 어휘 )

8 bài đầu trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam sơ cấp 2 ( (베트남인을 위한 종합 한국어 2)

수업 11 수업 12
 

Tổng hợp từ vựng cơ bản ( 한국어 어휘 )

15 bài đầu trong giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam sơ cấp 2 (베트남인을 위한 종합 한국어 2)

           Làm đề 7,8,9 ( 시험 7,8,9 ) 
수업 13 수업 14
 
chữa đề 7,8,9

 
 
   
Làm đề 10,11,12 ( 시험 10,11,12 ) 
 
수업 15 수업 16

chữa đề 10,11,12
Tổ chức thi thử Topik cấp 2 ( lần 1 )
수업 17 수업 18
 Chữa Đề thi thử Topik cấp 2   Làm đề 13,14,15 ( 시험 13,14,15 ) 
 
수업 19 수업 20
 
chữa đề 13,14,15

 
 
Đề thi thử Topik cấp 2 ( lần 2)

 
수업 21 수업 22
Chữa Đề thi thử Topik cấp 2

Kiểm tra cuối kì ( Đề thi thử Topik cấp 2 ) + chữa đề
TRUNG TÂM TIẾNG HÀN SOFL - TIẾNG HÀN CHO MỌI NGƯỜI !

SOFL 한 국 어 학 당
 
Nhận ngay ưu đãi giảm 20 - 30% học phí  bộ tài liệu bản mềm khi đăng ký khóa học tại form dưới đây
 
QC sidebar Phải 1

Danh Mục Khóa Học

Hotline
0964.661.288
(8h - 22h kể cả T7, CN)
Cảm nhận học viên
hoc-vien

(Du học sinh Hàn Quốc) Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của thày cô của SOFL, mình đã hoàn toàn có đủ khả năng và tự tin sử dụng tiếng Hàn trong giao tiếp và sinh hoạt thường ngày tại xứ sở Kim Chi.

Đào Quỳnh Trang
hoc-vien

Vì nhu cầu phục vụ cho công việc mà mình rất cần học tiếng Hàn nhưng lúc đầu băn khoăn và đắn đo lắm. Sau được bạn bè giới thiệu đến SOFL và giờ thì mình đã nói tiếng Hàn trôi chảy rồi.

Lê Văn Tuyên
hoc-vien

Em đến với SOFL một cách rất tình cờ đã học qua nhiều trung tâm nhưng em thấy SOFL là địa chỉ học rất tin tưởng. Đúng với phương châm của trung tâm.

Mai Thanh Hương
Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 62

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 60


Hôm nayHôm nay : 4173

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 128772

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8169282

QC sidebar Phải 2

hoc-vien

(Du học sinh Hàn Quốc) Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của thày cô của SOFL, mình đã hoàn toàn có đủ khả năng và tự tin sử dụng tiếng Hàn trong giao tiếp và sinh hoạt thường ngày tại xứ sở Kim Chi.

Đào Quỳnh Trang
hoc-vien

Vì nhu cầu phục vụ cho công việc mà mình rất cần học tiếng Hàn nhưng lúc đầu băn khoăn và đắn đo lắm. Sau được bạn bè giới thiệu đến SOFL và giờ thì mình đã nói tiếng Hàn trôi chảy rồi.

Lê Văn Tuyên
hoc-vien

Em đến với SOFL một cách rất tình cờ đã học qua nhiều trung tâm nhưng em thấy SOFL là địa chỉ học rất tin tưởng. Đúng với phương châm của trung tâm.

Mai Thanh Hương