Tiếng Hàn Sơ Cấp 2 - Trung tâm tiếng Hàn SOFL - Địa chỉ học tiếng Hàn uy tín tại Hà Nội

Tiếng Hàn Sơ Cấp 2
Thứ năm - 19/12/2013 17:42
Khóa học tiếng Hàn sơ cấp 2 là sự tiếp nối của sơ cấp 1 từ bài 11 đến bài 20 của Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (quyển 1+2). Theo đó học viên đã có thể giao tiếp tốt trong các tình huống thông dụng hàng ngày. Sau khóa sơ cấp 2 học viên được khuyến khích học tiếp khóa sơ cấp 3 để hoàn thành trình độ sơ cấp.

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

 

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ

 
TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2


LỚP THUỜNG
H220 8h – 9h30 T2-4-6 22/11/2017  22 1.300.000
H221 9h45 – 11h15 T2-4-6 30/11/2017  22 1.300.000
H202 14h – 15h30 T2-4-6 29/11/2017 22 1.300.000
H232 17h45 – 19h15 T2-4-6 22/11/2017   22 1.300.000
H210 19h30 – 21h T2-4-6 24/11/2017  22 1.300.000
H225 8h – 9h30 T3-5-7 28/11/2017   22 1.300.000
H226 9h45 – 11h15 T3-5-7 30/11/2017 22 1.300.000
H227 14h – 15h30 T3-5-7 18/11/2017   22 1.300.000
H228 17h45 – 19h15 T3-5-7 28/11/2017 22 1.300.000
H229 19h30 – 21h00 T3-5-7 30/11/2017  22 1.300.000
H230 8h30 -10h30 T7 - CN 25/11/2017   17 1.300.000
H231 14h-16h T7 - CN 26/11/2017  17 1.300.000
H230 18h-20h T7 - CN 26/11/2017   17 1.300.000

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ TRẦN VỸ - CẦU GIẤY

 

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ

 
TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2


LỚP THUỜNG
H2.303 8h30 – 10h30 T2-4-6 24/11/2017  22 1.300.000
 H2.304 9h45 – 11h15 T2-4-6 27/11/2017  22 1.300.000
H2.305 14h – 15h30 T2-4-6 29/11/2017  22 1.300.000
H2.331 18h00 – 19h30 T2-4-6 27/11/2017  22 1.300.000
H2.320 19h30 – 21h T2-4-6 29/11/2017  22 1.300.000
H2.308 8h30 – 10h30 T3-5-7 30/11/2017   22 1.300.000
H2.309 9h45 – 11h15 T3-5-7 28/11/2017  22 1.300.000
H2.311 14h – 15h30 T3-5-7 30/11/2017   22 1.300.000
H2.341 17h30 – 19h30 T3-5 28/11/2017 17 1.300.000
H2.327 19h30 – 21h30 T3-5 30/11/2017  17 1.300.000
H2.314 8h30 -10h30 T7 - CN 26/11/2017   17 1.300.000
H2.315 16h-18h T7 - CN 26/11/2017   17 1.300.000

 

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ THANH XUÂN

 

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ

 
TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2


LỚP THUỜNG
H2.286 8h30 – 10h00 T2-4-6 29/11/2017  22 1.300.000
 H2.272 18h – 19h30 T2-4-6 22/11/2017  22 1.300.000
H2.273 14h – 15h30 T2-4-6 24/11/2017  22 1.300.000
H2.287 19h30 – 21h00 T2-4-6 29/11/2017   22 1.300.000
H2.288 17h30 – 19h30 T3-5 30/11/2017  17 1.300.000
H2.275 8h30 – 10h T3-5-7 25/11/2017   22 1.300.000
 H2.278 8h30 – 10h30 T3-5 21/11/2017  17 1.300.000
H2.277 14h – 16h T7-CN 25/11/2017   17 1.300.000
H2.276 18h00 – 19h30 T3-5-7 28/11/2017 22 1.300.000
H2.285 19h30 – 21h30 T3-5 28/11/2017  17 1.300.000
H2.281 9h -11h T7 - CN 26/11/2017   17 1.300.000
H2.282 18h-20h T7 - CN 26/11/2017   17 1.300.000


 

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ GIA LÂM - LONG BIÊN


 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ

 
TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2


LỚP THUỜNG
H2.62 8h – 9h30 T2-4-6 17/11/2017  22 1.300.000
H2.63 9h45 – 11h15 T2-4-6 10/11//2017  22 1.300.000
H2.64 14h – 15h30 T2-4-6 13/11/2017 22 1.300.000
H2.65 18h – 19h30 T2-4-6 10/11/2017  22 1.300.000
H2.66 19h30 – 21h T2-4-6 08/11/2017 22 1.300.000
H2.67 9h –11h T3-5 16/11/2017   17 1.300.000
H2.68 14h – 16h T3-5 14/11/2017   17 1.300.000
H2.69 17h30 – 19h30 T3-5 09/11/2017 17 1.300.000
H2.70 19h30 – 21h30 T3-5 07/11/2017  17 1.300.000
H2.71 9h -11h T7 - CN 25/11/2017   17 1.300.000
H2.72 14h-16h T7 - CN 11/11/2017 17 1.300.000
H2.73 18h-20h T7 - CN 18/11/2017   17 1.300.000

 

 
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2 
 
초급 2 한국어 교안
 

 

 
수업 21 수업 22
Ôn tập bài 9 (과 9 연습)
- Luyện nghe bài 6 (과 6 듣기 연습)


 
  Bài 10: Gia đình
(과 10: 가족)
 
수업 23 수업 24
 
Ôn tập bài 10 (과 10 연습)
- Luyện nghe bài 10 (과 10 듣기 연습)


 
 
Bài 11: Thời tiết
(과 10: 날씨)

 
수업 25 수업 26
 
Ôn tập bài 11 (과 11 연습)
- Luyện nghe bài 11 (과 11 듣기 연습)

 
 
Bài 12: Điện thoại 1
(과 12: 전화 1 )


 
수업 27 수업 28
 Ôn tập bài 12 (과 12 연습)
- Luyện nghe bài 12 (과 12 듣기 연습)


 
 Bài 13: Sinh nhật
(과 13: 생일 )
 
수업 29 수업 30
 
Ôn tập bài 13 (과 13 연습)
- Luyện nghe bài 13 (과 13 듣기 연습)

 
 Bài 14: Sở thích
(과 14: 취미)


 
수업 31 수업 32
 
Ôn tập bài 14 (과 14 연습)
- Luyện nghe bài 14 (과 14 듣기 연습)

 
 Bài 15: Giao thông 1
(과 15: 교동 1 ) 
수업 33 수업 34
 
Ôn tập bài 15 (과 15 연습)
- Luyện nghe bài 15 (과 15 듣기 연습)


 
 
Ôn tập từ bài 9 đến bài 15 (과 9-과 15 연습)

 
수업 35 수업 36
 
Kiểm tra cuối kì 1 ( Đề thi thử Topik cấp 1 )


 
 
Chữa đề kiểm tra cuối kì 1 và tổng hợp kiến thức .

 
수업 37 수업 38
 
Hội thoại – kiểm tra kĩ năng giao tiếp của học viên

 
 
 
Bài 1: Gặp gỡ
(과 1: 만남)


 
수업 39 수업 40
 
Ôn tập bài 1 (과 1 연습)
- Luyện nghe bài 1 (과 1 듣기 연습)


 
 
Bài 2: Hẹn gặp
(과 2: 약속)


 
수업 41 수업 42
 
Ôn tập bài 2 (과 2 연습)


 
 
Bài 3: Mua sắm 2
(과 3: 문건사기 2 )

 

KHUYẾN MÃI KHỦNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

----------------------------------

NỘI DUNG ƯU ĐÃI:

►  Giảm 15% học phí khóa học cho học sinh, sinh viên.

►  Giảm 10% học phí khóa học cho học viên là người đi làm.

►  Giảm thêm 5% cho các học viên đăng ký nhóm 3 người trở lên.

 

ĐẶC BIỆT HƠN KHI BẠN ĐĂNG KÝ, ĐÓNG HỌC PHÍ TRƯỚC NGÀY 20/11:

- Tặng thêm 200.000đ, nếu bạn đăng ký hoàn thành học phí 100% cho 1 hoặc các khóa học liên tiếp tổng học phí trên 4.000.000đ.

- Tặng thêm 150.000đ, nếu bạn đăng ký hoàn thành học phí 100% cho 1 hoặc các khóa học liên tiếp tổng học phí trên 3.000.000đ.

- Tặng thêm 50.000đ, nếu bạn đăng ký hoàn thành học phí 100% cho 1 hoặc các khóa học liên tiếp tổng học phí trên 2.000.000đ.

 

==> Ngoài ra, học viên còn được hỗ trợ như sau:

- Tặng voucher giảm giá 10% học phí (Áp dụng cho khóa học sau).
- Tặng Ebook (Trị giá 300.000đồng).
- Hỗ trợ học lại MIỄN PHÍ nếu chưa thành thạo.
- Hỗ trợ cấp chứng nhận hoàn thành sau khóa học.
- Hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ lâu dài trong quá trình học viên học xong đi làm tại doanh nghiệp.
- Hỗ trợ tư vấn du học, Làm thủ tục hồ sơ nếu học viên có nhu cầu đi du học.
- Hỗ trợ, đào tạo kỹ năng mềm, giao lưu và học hỏi với câu lạc bộ tiếng Nhật tại Trung tâm tiếng Hàn SOFL.

  +  Chương trình được áp dụng cho toàn bộ học viên đăng kí bất kì khóa học nào tại SOFL. Thời gian áp dụng từ ngày 1/11 đến hết ngày 30/11/2017

Hình thức đăng kí: Vui lòng Inbox Fanpage:  facebook.com/trungtamtienghan/ số điện thoại hoặc đến trực tiếp các cơ sở đào tạo của Hàn ngữ SOFL để đăng kí và nộp học phí khóa học và nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn từ SOFL <3

 

Liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn của Trung tâm tiếng Hàn SOFL để được biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc về trung tâm.

TRUNG TÂM TIẾNG HÀN SOFL - TIẾNG HÀN CHO MỌI NGƯỜI !

SOFL 한 국 어 학 당

Nguồn tin: trung tâm tiếng hàn

 

Danh mục khóa học

Hỗ trợ trực tuyến

Tư Vấn - Cầu Giấy
Tư vấn-Hai Bà Trưng
Tư Vấn Thanh Xuân
Long Biên - Gia Lâm
baner trong

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 2752

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 140596

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4271788