Tiếng Hàn Sơ Cấp 2 - Trung tâm tiếng Hàn SOFL - Địa chỉ học tiếng Hàn uy tín tại Hà Nội

Tiếng Hàn Sơ Cấp 2
Thứ năm - 19/12/2013 17:42
Khóa học tiếng Hàn sơ cấp 2 là sự tiếp nối của sơ cấp 1 từ bài 11 đến bài 20 của Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (quyển 1+2). Theo đó học viên đã có thể giao tiếp tốt trong các tình huống thông dụng hàng ngày. Sau khóa sơ cấp 2 học viên được khuyến khích học tiếp khóa sơ cấp 3 để hoàn thành trình độ sơ cấp.

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

 

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ

 
TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2


LỚP THUỜNG
H220 8h – 9h30 T2-4-6 07/08/2017  22 1.150.000
H221 9h45 – 11h15 T2-4-6 19/08/2017  22 1.150.000
H202 14h – 15h30 T2-4-6 10/08/2017 22 1.150.000
H232 17h45 – 19h15 T2-4-6 19/07/2017   22 1.150.000
H210 19h30 – 21h T2-4-6 25/07/2017  22 1.150.000
H225 8h – 9h30 T3-5-7 11/08/2017   22 1.150.000
H226 9h45 – 11h15 T3-5-7 25/08/2017 22 1.150.000
H227 14h – 15h30 T3-5-7 13/08/2017   22 1.150.000
H228 17h45 – 19h15 T3-5-7 20/08/2017 22 1.150.000
H229 19h30 – 21h00 T3-5-7 13/08/2017  22 1.150.000
H230 8h30 -10h30 T7 - CN 12/08/2017   17 1.150.000
H231 14h-16h T7 - CN 19/08/2017  17 1.150.000
H230 18h-20h T7 - CN 20/08/2017   17 1.150.000

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ TRẦN VỸ - CẦU GIẤY

 

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ

 
TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2


LỚP THUỜNG
H2.303 8h30 – 10h30 T2-4-6 19/07/2017  22 1.150.000
 H2.304 9h45 – 11h15 T2-4-6 19/07/2017  22 1.150.000
H2.305 14h – 15h30 T2-4-6 17/07/2017  22 1.150.000
H2.306 17h45 – 19h15 T2-4-6 21/07/2017  22 1.150.000
H2.307 19h30 – 21h T2-4-6 23/07/2017  22 1.150.000
H2.308 8h30 – 10h30 T3-5-7 11/07/2017   22 1.150.000
H2.309 9h45 – 11h15 T3-5-7 18/07/2017  22 1.150.000
H2.311 14h – 15h30 T3-5-7 11/07/2017   22 1.150.000
H2.312 17h30 – 19h30 T3-5 18/07/2017 17 1.150.000
H2.313 19h30 – 21h30 T3-5 04/07/2017  17 1.150.000
H2.314 8h30 -10h30 T7 - CN 15/07/2017   17 1.150.000
H2.315 18h-20h T7 - CN 16/07/2017   17 1.150.000

 

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ THANH XUÂN

 

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ

 
TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2


LỚP THUỜNG
H2.270 8h30 – 10h00 T2-4-6 14/07/2017  22 1.150.000
 H2.272 9h45 – 11h15 T2-4-6 17/07/2017  22 1.150.000
H2.273 14h – 15h30 T2-4-6 18/07/2017  22 1.150.000
H2.274 18h00 – 19h30 T2-4-6 12/07/2017   22 1.150.000
H2.271 19h30 – 21h T2-4-6 22/07/2017  22 1.150.000
H2.275 8h – 9h30 T3-5-7 13/07/2017   22 1.150.000
 H2.278 9h45 – 11h15 T3-5-7 15/07/2017  22 1.150.000
H2.277 14h – 15h30 T3-5-7 13/07/2017   17 1.150.000
H2.276 18h00 – 19h30 T3-5-7 10/07/2017 22 1.150.000
H2.279 17h30 – 19h30 T3-5 27/07/2017  17 1.150.000
H2.280 9h -11h T7 - CN 22/07/2017   17 1.150.000
H2.281 18h-20h T7 - CN 16/07/2017   17 1.150.000


 

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ GIA LÂM - LONG BIÊN


 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ

 
TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2


LỚP THUỜNG
H2.62 8h – 9h30 T2-4-6 05/07/2017  22 1.150.000
H2.63 9h45 – 11h15 T2-4-6 07/07/2017  22 1.150.000
H2.64 14h – 15h30 T2-4-6 10/06/2017 22 1.150.000
H2.65 18h – 19h30 T2-4-6 10/06/2017  22 1.150.000
H2.66 19h30 – 21h T2-4-6 12/07/2017 22 1.150.000
H2.67 9h –11h T3-5 11/07/2017   17 1.150.000
H2.68 14h – 16h T3-5 11/06/2017   17 1.150.000
H2.69 17h30 – 19h30 T3-5 13/06/2017 17 1.150.000
H2.70 19h30 – 21h30 T3-5 13/07/2017  17 1.150.000
H2.71 9h -11h T7 - CN 09/06/2017   17 1.150.000
H2.72 14h-16h T7 - CN 08/07/2017 17 1.150.000
H2.73 18h-20h T7 - CN 15/07/2017   17 1.150.000

  
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2 
 
초급 2 한국어 교안
 
 SOFL 한국어센터
웹사이트:www.trungtamtienghan.edu.vn
TRUNG TÂM TIẾNG HÀN SOFL
 
SOFL 한국어센터

www.trungtamtienghan.edu.vn
 

 

 

 

 
수업 21 수업 22
Ôn tập bài 9 (과 9 연습)
- Luyện nghe bài 6 (과 6 듣기 연습)


 
  Bài 10: Gia đình
(과 10: 가족)
 
수업 23 수업 24
 
Ôn tập bài 10 (과 10 연습)
- Luyện nghe bài 10 (과 10 듣기 연습)


 
 
Bài 11: Thời tiết
(과 10: 날씨)

 
수업 25 수업 26
 
Ôn tập bài 11 (과 11 연습)
- Luyện nghe bài 11 (과 11 듣기 연습)

 
 
Bài 12: Điện thoại 1
(과 12: 전화 1 )


 
수업 27 수업 28
 Ôn tập bài 12 (과 12 연습)
- Luyện nghe bài 12 (과 12 듣기 연습)


 
 Bài 13: Sinh nhật
(과 13: 생일 )
 
수업 29 수업 30
 
Ôn tập bài 13 (과 13 연습)
- Luyện nghe bài 13 (과 13 듣기 연습)

 
 Bài 14: Sở thích
(과 14: 취미)


 
수업 31 수업 32
 
Ôn tập bài 14 (과 14 연습)
- Luyện nghe bài 14 (과 14 듣기 연습)

 
 Bài 15: Giao thông 1
(과 15: 교동 1 ) 
수업 33 수업 34
 
Ôn tập bài 15 (과 15 연습)
- Luyện nghe bài 15 (과 15 듣기 연습)


 
 
Ôn tập từ bài 9 đến bài 15 (과 9-과 15 연습)

 
수업 35 수업 36
 
Kiểm tra cuối kì 1 ( Đề thi thử Topik cấp 1 )


 
 
Chữa đề kiểm tra cuối kì 1 và tổng hợp kiến thức .

 
수업 37 수업 38
 
Hội thoại – kiểm tra kĩ năng giao tiếp của học viên

 
 
 
Bài 1: Gặp gỡ
(과 1: 만남)


 
수업 39 수업 40
 
Ôn tập bài 1 (과 1 연습)
- Luyện nghe bài 1 (과 1 듣기 연습)


 
 
Bài 2: Hẹn gặp
(과 2: 약속)


 
수업 41 수업 42
 
Ôn tập bài 2 (과 2 연습)


 
 
Bài 3: Mua sắm 2
(과 3: 문건사기 2 )

 

ƯU ĐÃI KHỦNG CHO MÙA HÈ NĂNG ĐỘNG: "CHƯƠNG TRÌNH GIẢM HỌC PHÍ TIẾNG HÀN LÊN ĐẾN 15%".
 
Trung tâm tiếng Hàn SOFL chính thức khởi động chương trình “VUI HỌC HÈ 2017” khi giảm học phí toàn bộ các khóa học tiếng Hàn
- Giảm 15% khi đăng ký trước ngày 10/7
- Giảm 10% khi đăng ký từ ngày 11/7-20/7
- Giảm 5% khi đăng ký từ ngày 21/7-30/7
- Giảm 5% cho nhóm đăng ký từ 2 người trở lên
Đặc biệt: Tặng giáo trình cho 5 học viên đăng ký đầu tiên.
Vậy bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay đăng ký để cùng SOFL bứt phá tiếng Hàn ngay hôm nay.
 

Liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn của Trung tâm tiếng Hàn SOFL để được biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc về trung tâm.

TRUNG TÂM TIẾNG HÀN SOFL - TIẾNG HÀN CHO MỌI NGƯỜI !

SOFL 한 국 어 학 당

Nguồn tin: trung tâm tiếng hàn

 

Hỗ trợ trực tuyến

Tư Vấn - Cầu Giấy
Tư vấn-Hai Bà Trưng
Tư Vấn Thanh Xuân
Long Biên - Gia Lâm
baner trong

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 77


Hôm nayHôm nay : 815

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 127876

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3465850