Tiếng Hàn Sơ Cấp 2 - Trung tâm tiếng Hàn SOFL - Địa chỉ học tiếng Hàn uy tín tại Hà Nội

Tiếng Hàn Sơ Cấp 2
Thứ năm - 19/12/2013 05:42
Khóa học tiếng Hàn sơ cấp 2 là sự tiếp nối của sơ cấp 1 từ bài 11 đến bài 20 của Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (quyển 1+2). Theo đó học viên đã có thể giao tiếp tốt trong các tình huống thông dụng hàng ngày. Sau khóa sơ cấp 2 học viên được khuyến khích học tiếp khóa sơ cấp 3 để hoàn thành trình độ sơ cấp.

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

 

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ

 
TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2


LỚP THUỜNG
H220 8h – 9h30 T2-4-6

15/01/2018 

22 1.300.000
H221 9h45 – 11h15 T2-4-6

17/01/2018 

22 1.300.000
H202 14h – 15h30 T2-4-6

12/01/2018

22 1.300.000
H232 17h45 – 19h15 T2-4-6

15/01/2018  

22 1.300.000
H210 19h30 – 21h T2-4-6

12/01/2018 

22 1.300.000
H225 8h – 9h30 T3-5-7

16/01/2018  

22 1.300.000
H226 9h45 – 11h15 T3-5-7

11/01/2018

22 1.300.000
H227 14h – 15h30 T3-5-7

18/01/2018  

22 1.300.000
H228 17h45 – 19h15 T3-5-7

09/01/2018

22 1.300.000
H229 19h30 – 21h30 T3-5

16/01/2018 

22 1.300.000
H230 8h30 -10h30 T7 - CN

14/01/2018  

17 1.300.000
H231 14h-16h T7 - CN

13/01/2018 

17 1.300.000
H230 18h-20h T7 - CN

14/01/2018  

17 1.300.000

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ TRẦN VỸ - CẦU GIẤY

 

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ

 
TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2


LỚP THUỜNG
H2.351 8h30 – 10h30 T2-4-6 22/01/2018  22 1.300.000
 H2.356 9h45 – 11h15 T2-4-6 29/01/2018 22 1.300.000
H2.355 14h – 15h30 T2-4-6 24/01/2018  22 1.300.000
H2.350 18h00 – 19h30 T2-4-6 29/01/2018  22 1.300.000
H2.333 19h30 – 21h T2-4-6 24/01/2018 22 1.300.000
H2.358 8h30 – 10h30 T3-5-7 27/01/2018 22 1.300.000
H2.360 9h45 – 11h15 T3-5-7 25/01/2018  22 1.300.000
H2.352 14h – 15h30 T3-5-7 27/01/2018  22 1.300.000
H2.341 17h30 – 19h30 T3-5 23/01/2018 17 1.300.000
H2.349 19h30 – 21h30 T3-5 25/01/2018  17 1.300.000
H2.362 8h30 -10h30 T7 - CN 28/01/2018   17 1.300.000
H2.363 16h-18h T7 - CN 27/01/2018  17 1.300.000

 

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ THANH XUÂN

 

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ

 
TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2


LỚP THUỜNG
H2.300 8h30 – 10h00 T2-4-6 12/01/2018  22 1.300.000
 H2.301 18h – 19h30 T2-4-6 05/01/2018  22 1.300.000
H2.302 14h – 15h30 T2-4-6 12/01/2018  22 1.300.000
H2.303 19h30 – 21h00 T2-4-6 15/01/2018   22 1.300.000
H2.304 17h30 – 19h30 T3-5 16/01/2018 17 1.300.000
H2.305 8h30 – 10h T3-5-7 16/01/2018   22 1.300.000
 H2.306 8h30 – 10h30 T3-5 11/01/2018  17 1.300.000
H2.307 19h30 – 21h30 T3-5 11/01/2018   17 1.300.000
H2.308 18h00 – 19h30 T3-5-7 16/01/2018 22 1.300.000
H2.309 14h – 16h T7 - CN 07/01/2018  17 1.300.000
H2.310 9h -11h T7 - CN 06/01/2018   17 1.300.000
H2.311 18h-20h T7 - CN 13/01/2018   17 1.300.000


 

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ GIA LÂM - LONG BIÊN


 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ

 
TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2


LỚP THUỜNG
H2.62 8h – 9h30 T2-4-6 24/01/2018  22 1.300.000
H2.63 9h45 – 11h15 T2-4-6 10/01/2018  22 1.300.000
H2.64 14h – 15h30 T2-4-6 17/01/2018 22 1.300.000
H2.65 18h – 19h30 T2-4-6 08/01/2018  22 1.300.000
H2.66 19h30 – 21h T2-4-6 15/01/2018 22 1.300.000
H2.67 9h –11h T3-5 09/01/2018   17 1.300.000
H2.68 14h – 16h T3-5 16/01/2018   17 1.300.000
H2.69 17h30 – 19h30 T3-5 23/01/2018 17 1.300.000
H2.70 19h30 – 21h30 T3-5 11/01/2018  17 1.300.000
H2.71 9h -11h T7 - CN 13/01/2018   17 1.300.000
H2.72 14h-16h T7 - CN 14/01/2018 17 1.300.000
H2.73 18h-20h T7 - CN 21/01/2018   17 1.300.000

 

 
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2 
 
초급 2 한국어 교안
 

 

 
수업 21 수업 22
Ôn tập bài 9 (과 9 연습)
- Luyện nghe bài 6 (과 6 듣기 연습)


 
  Bài 10: Gia đình
(과 10: 가족)
 
수업 23 수업 24
 
Ôn tập bài 10 (과 10 연습)
- Luyện nghe bài 10 (과 10 듣기 연습)


 
 
Bài 11: Thời tiết
(과 10: 날씨)

 
수업 25 수업 26
 
Ôn tập bài 11 (과 11 연습)
- Luyện nghe bài 11 (과 11 듣기 연습)

 
 
Bài 12: Điện thoại 1
(과 12: 전화 1 )


 
수업 27 수업 28
 Ôn tập bài 12 (과 12 연습)
- Luyện nghe bài 12 (과 12 듣기 연습)


 
 Bài 13: Sinh nhật
(과 13: 생일 )
 
수업 29 수업 30
 
Ôn tập bài 13 (과 13 연습)
- Luyện nghe bài 13 (과 13 듣기 연습)

 
 Bài 14: Sở thích
(과 14: 취미)


 
수업 31 수업 32
 
Ôn tập bài 14 (과 14 연습)
- Luyện nghe bài 14 (과 14 듣기 연습)

 
 Bài 15: Giao thông 1
(과 15: 교동 1 ) 
수업 33 수업 34
 
Ôn tập bài 15 (과 15 연습)
- Luyện nghe bài 15 (과 15 듣기 연습)


 
 
Ôn tập từ bài 9 đến bài 15 (과 9-과 15 연습)

 
수업 35 수업 36
 
Kiểm tra cuối kì 1 ( Đề thi thử Topik cấp 1 )


 
 
Chữa đề kiểm tra cuối kì 1 và tổng hợp kiến thức .

 
수업 37 수업 38
 
Hội thoại – kiểm tra kĩ năng giao tiếp của học viên

 
 
 
Bài 1: Gặp gỡ
(과 1: 만남)


 
수업 39 수업 40
 
Ôn tập bài 1 (과 1 연습)
- Luyện nghe bài 1 (과 1 듣기 연습)


 
 
Bài 2: Hẹn gặp
(과 2: 약속)


 
수업 41 수업 42
 
Ôn tập bài 2 (과 2 연습)


 
 
Bài 3: Mua sắm 2
(과 3: 문건사기 2 )

 

CHÀO MỪNG NĂM MỚI - TƯNG BỪNG KHUYẾN MẠI

----------------------------------

NỘI DUNG ƯU ĐÃI:

 

  - Đăng ký 1 khóa giảm 10%
 
   - Đăng ký 2 khóa giảm 15%
 
  - Đăng ký 3 khóa trở lên giảm 25%
 
- Giảm thêm 5% nếu đăng ký nhóm 3 người trở lên.
 

enlightened Ngoài ra, học viên đến đăng ký và hoàn thành học phí học tiếng Hàn tại SOFL từ ngày 2/1/2018 đến hết ngày 31/1/2018 sẽ được hỗ trợ trực tiếp số tiền về quê nghỉ tết Nguyên Đán trừ trực tiếp vào học phí phải nộp các khóa học theo công thức như sau: 

 Số tiền được trừ = Số Km( khoảng cách từ Hà Nội về tỉnh học viên thường trú ) * 1.000 VNĐ
         
 
  Lưu ý:
Địa chỉ thường trú được dựa trên căn cứ CMND người tham gia học nên vui lòng mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân khi đăng ký học tại SOFL.
Trường hợp không có giấy tờ trên sẽ không được tham gia chương trình hỗ trợ này.
 
Thời gian áp dụng: Từ ngày 2/1  tới ngày 31 /1/2018

Hình thức đăng kí: Vui lòng Inbox Fanpage:  facebook.com - trungtamtienghan -  số điện thoại hoặc đến trực tiếp các cơ sở đào tạo của Hàn ngữ SOFL để đăng kí và nộp học phí khóa học và nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn từ SOFL <3

 

Liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn của Trung tâm tiếng Hàn SOFL để được biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc về trung tâm.

TRUNG TÂM TIẾNG HÀN SOFL - TIẾNG HÀN CHO MỌI NGƯỜI !

SOFL 한 국 어 학 당

Nguồn tin: trung tâm tiếng hàn

 

Danh mục khóa học

Hỗ trợ trực tuyến

Tư Vấn - Cầu Giấy
Miss Thu Thảo

Hotline: 0967 461 288
Tư vấn-Hai Bà Trưng
Miss Trần Dương

Hotline: 0962 461 288
Tư Vấn Thanh Xuân
Miss Hoàng Yến

Hotline: 0917 461 288
Mrs Ánh Nguyệt

Hotline: 0917 461 288
Long Biên - Gia Lâm
Miss Lan Hương

Hotline: 0981 961 288
Miss Thu Hương

Hotline: 0981 961 288
baner trong

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32


Hôm nayHôm nay : 5171

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 119458

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4612606