Tiếng Hàn Sơ Cấp 3 - Trung tâm tiếng Hàn SOFL - Địa chỉ học tiếng Hàn uy tín tại Hà Nội

Tiếng Hàn Sơ Cấp 3
Thứ hai - 17/02/2014 13:16
Học viên sẽ được trang bị các kiến thức nâng cao với vốn từ phong phú liên quan đến các chủ điểm trong cuộc sống hàng ngày. Chương trình học sẽ bắt đầu từ bài 21 đến hết bài 30 của cuốn Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam với đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

 

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ

 
TIẾNG HÀN SƠ CẤP 3


LỚP THUỜNG
H326 8h – 9h30 T2-4-6 25/09/2017  22 1.250.000
H327 9h45 – 11h15 T2-4-6 20/09/2017  22 1.250.000
H328 14h – 15h30 T2-4-6 18/09/2017 22 1.250.000
H329 17h45 – 19h15 T2-4-6 22/09/2017   22 1.250.000
H330 19h30 – 21h T2-4-6 25/09/2017  22 1.250.000
H331 8h – 9h30 T3-5-7 19/09/2017   22 1.250.000
H332 9h45 – 11h15 T3-5-7 21/09/2017 22 1.250.000
H333 14h – 15h30 T3-5-7 23/09/2017   22 1.250.000
H334 17h45 – 19h15 T3-5-7 21/092017 22 1.250.000
H335 19h30 – 21h00 T3-5-7 16/09/2017  22 1.250.000
H336 8h30 -10h30 T7 - CN 23/09/2017   17 1.250.000
H337 14h-16h T7 - CN 24/09/2017  17 1.250.000
H338 18h-20h T7 - CN 23/09/2017   17 1.250.000

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ TRẦN VỸ - CẦU GIẤY

 

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ

 
TIẾNG HÀN SƠ CẤP 3


LỚP THUỜNG
H302 8h – 9h30 T2-4-6 28/08/2017  22 1.250.000
 H303 9h45 – 11h15 T2-4-6 30/08/2017  22 1.250.000
H304 14h – 15h30 T2-4-6 30/08/2017  22 1.250.000
H305 17h45 – 19h15 T2-4-6 28/08/2017  22 1.250.000
H306 19h30 – 21h T2-4-6 28/08/2017  22 1.250.000
H307 8h – 9h30 T3-5-7 29/08/2017   22 1.250.000
H308 9h45 – 11h15 T3-5-7 24/08/2017  22 1.250.000
H309 14h – 15h30 T3-5-7 29/08/2017   22 1.250.000
H314 17h30 – 19h30 T3-5 27/08/2017 17 1.250.000
H311 19h30 – 21h30 T3-5 27/08/2017  17 1.250.000
H312 8h30 -10h30 T7 - CN 26/08/2017   17 1.250.000
H313 18h-20h T7 - CN 27/08/2017   17 1.250.000

 

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ THANH XUÂN

 

 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ

 
TIẾNG HÀN SƠ CẤP 3


LỚP THUỜNG
H3.274 8h30 – 10h00 T2-4-6 13/09/2017  22 1.250.000
 H3.286 9h45 – 11h15 T2-4-6 15/09/2017  22 1.250.000
H3.276 14h – 15h30 T2-4-6 13/09/2017  22 1.250.000
H3.277 18h – 19h30 T2-4-6 15/09/2017   22 1.250.000
H3.278 19h30 – 21h T2-4-6 13/09/2017  22 1.250.000
H3.279 8h – 9h30 T3-5-7 14/09/2017   22 1.250.000
 H3.280 9h45 – 11h15 T3-5-7 14/09/2017  22 1.250.000
H3.281 14h – 15h30 T3-5-7 16/09/2017   17 1.250.000
H3.282 18h – 19h30 T3-5-7 14/09/2017 22 1.250.000
H3.283 19h30 – 21h30 T3-5 14/09/2017  17 1.250.000
H3.284 8h30 -10h30 T7 - CN 16/09/2017   17 1.250.000
H3.286 14h-16h T7 - CN 16/09/2017  17 1.250.000
H3.285 18h-20h T7 - CN 16/09/2017   17 1.250.000


 

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ GIA LÂM - LONG BIÊN


 

KHÓA HỌC  MÃ LỚP  THỜI GIAN  NGÀY HỌC  KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ

 
TIẾNG HÀN SƠ CẤP 3


LỚP THUỜNG
H3.74 8h – 9h30 T2-4-6 11/08/2017  22 1.250.000
H3.75 9h45 – 11h15 T2-4-6 11/08/2017  22 1.250.000
H3.76 14h – 15h30 T2-4-6 14/08/2017 22 1.250.000
H3.77 18h – 19h30 T2-4-6 14/08/2017  22 1.250.000
H3.78 19h30 – 21h T2-4-6 14/08/2017 22 1.250.000
H3.79 9h –11h T3-5 15/08/2017   17 1.250.000
H3.80 14h – 16h T3-5 15/08/2017   17 1.250.000
H3.81 17h30 – 19h30 T3-5 17/08/2017 17 1.250.000
H3.82 19h30 – 21h30 T3-5 15/08/2017  17 1.250.000
H3.83 9h -11h T7 - CN 19/08/2017   17 1.250.000
H3.84 14h-16h T7 - CN 20/08/2017 17 1.250.000
H3.85 18h-20h T7 - CN 20/08/2017   17 1.250.000

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN SƠ CẤP 3 

초급 3한국어 교안

 

수업 47 수업 48
 
Ôn tập bài 5 (과 5 연습)
- Luyện nghe bài 5 (과 5 듣기 연습)


 
 
Bài 6: Giao thông 2
(과 6: 교통 2)

             
수업 49 수업 50
 
Ôn tập bài 6 (과 6 연습)
- Luyện nghe bài 6 (과 6 듣기 연습)


 
 
Bài 7: Điện thoại 2
(과 7: 전화 2)


 
수업 51 수업 52
 
Ôn tập bài 7 (과 7 연습)
- Luyện nghe bài 7 (과 7 듣기 연습)

 
 
Bài 8: Phim ảnh
(과 8: 영화)


 
수업 53 수업 54
 

- Luyện nghe bài 8 (과 8 듣기 연습)
 
Ôn tập từ bài 1 đến bài 8 (과 1 -과 8 연습)
 
수업 55 수업 56
 
KIỂM TRA GIỮA KÌ 
 
 Bài 9: Ngày nghỉ
(과 9: 휴일) 
수업 57 수업 58
Ôn tập bài 9 (과 9 연습)
- Luyện nghe bài 6 (과 6 듣기 연습)


 
  Bài 10: Ngoại hình
(과 10: 외모)
 
수업 59 수업 60
 
Ôn tập bài 10 (과 10 연습)
- Luyện nghe bài 10 (과 10 듣기 연습)


 
 
Bài 11: Du lịch
(과 10: 여행)

 
수업 61 수업 62
 
Ôn tập bài 11 (과 11 연습)
- Luyện nghe bài 11 (과 11 듣기 연습)

 
 
Bài 12: Nơi công cộng
(과 12: 공공장소 )


 
수업 63 수업 64
 Ôn tập bài 12 (과 12 연습)
- Luyện nghe bài 12 (과 12 듣기 연습)


 
 Bài 13: Thành phố
(과 13: 도시 )
 
수업 65 수업 66
 
Ôn tập bài 13 (과 13 연습)
- Luyện nghe bài 13 (과 13 듣기 연습)

 
 Bài 14: Kế hoạch
(과 14: 계획 )


 
수업 67 수업 68
 
Ôn tập bài 14 (과 14 연습)
- Luyện nghe bài 14 (과 14 듣기 연습)

 

 

 Bài 15: Cuộc sống tại Hàn Quốc
(과 15: 한국 생활 )

 

수업 69 수업 70
 
Ôn tập bài 15 (과 15 연습)
- Luyện nghe bài 15 (과 15 듣기 연습)


 
 
Ôn tập từ bài 9 đến bài 15 (과 9-과 15 연습)

 
수업 71 수업 72
 
Kiểm tra cuối kì  ( Đề thi thử Topik cấp 1 )


 
 
Chữa đề kiểm tra cuối kì và tổng hợp kiến thức 

 

ƯU ĐÃI CỰC SỐC CHÀO MỪNG SINH NHẬT SOFL VÀ MÙA TỰU TRƯỜNG THÁNG 9 LÊN ĐẾN 50%


-------------------------
NỘI DUNG ƯU ĐÃI:


enlightened  Giảm 50% học phí khóa học cho những bạn học viên có ngày sinh nhật trùng với sinh nhật của SOFL (16/9)


enlightened Giảm 15% học phí khóa học cho những bạn học viên có ngày sinh nhật trong tháng 9


enlightened- Giảm 10% học phí khóa học cho bất kì học viên nào đăng kí khóa học tại SOFL


ĐẶC BIỆTGiảm tiếp 05% học phí/1 học viên cho nhóm đăng kí từ 2 người trở lên.


surprise  Ngoài ra bất kì học viên nào cũng sẽ được nhận thêm combo quà tặng:

 

- Khóa học video online trị giá 600K

 

- Trọn bộ Ebook 200K

 

- Tặng voucher giảm giá 10% (Áp dụng cho các khóa học tiếp theo với hạn sử dụng đến hết năm 2017)

 

Hình thức đăng kí: Vui lòng Inbox Fanpage facebook.com/trungtamtienghan số điện thoại hoặc đến trực tiếp các cơ sở đào tạo của Hàn ngữ SOFL để đăng kí và nộp học phí khóa học và nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn từ SOFL <3

 

Chi tiết xem tại:

Nhanh tay đăng kí để trải nghiệm và bứt phá ngoại ngữ cùng trung tâm tiếng Hàn SOFL nhé!

 

Liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn của Trung tâm tiếng Hàn SOFL để được biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc về trung tâm.

TRUNG TÂM TIẾNG HÀN SOFL - TIẾNG HÀN CHO MỌI NGƯỜI !

SOFL 한 국 어 학 당

Tác giả bài viết: Trung tâm tiếng Hàn SOFL

Nguồn tin: trungtamtienghan.edu.vn

 

Danh mục khóa học

Hỗ trợ trực tuyến

Tư Vấn - Cầu Giấy
Tư vấn-Hai Bà Trưng
Tư Vấn Thanh Xuân
Long Biên - Gia Lâm
baner trong

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49


Hôm nayHôm nay : 782

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 135318

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3862106