Tiếng Hàn Sơ Cấp 3 - Trung tâm tiếng Hàn SOFL - SOFL 한 국 어 학 당 Tiếng Hàn KLPT

Tiếng Hàn Sơ Cấp 3
Thứ hai - 17/02/2014 01:16
Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam( sơ cấp) được biên soạn riêng cho người Việt Nam muốn học tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp. Cuốn sách đặt mục tiêu nâng cao năng lực giao tiếp tổng hợp cho người Việt Nam học tiếng Hàn thông qua việc tràu dồi các biểu hiện và cấu trúc cơ bản, luyện bài tập ứng dụng với các tình huống đa dạng. Khóa sơ cấp 3 : học viên sẽ được học từ bài 21 đến bài 30 cuốn Tiếng Hàn Tổng Hợp ( sơ cấp) với đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Nội dung mỗi bài được chia thành các phần như: từ vựng,ngữ pháp, kĩ năng nói, nghe, đọc, luyện phát âm và tìm hiểu văn hóa.

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG

 

KHÓA HỌC MÃ LỚP THỜI GIAN NGÀY HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ SỐ BUỔI
 TIẾNG HÀN SƠ CẤP 3
LỚP THƯỜNG
SC3.21  17h45 - 19h15  T2 - 4 - 6 06/01/2017 1.050.000 22
 SC3.22  19h30 – 21h T2 - 4 - 6 09/01/2017 1.050.000 22 
 SC3.23 8h – 9h30 T2 - 4 - 6 13/01/2017 1.050.000 22 
 SC3.24 17h45 - 19h15    T3 -5 -7 12/01/2017  1.050.000  22 
SC3.14  19h30 – 21h T3 -5 -7 16/01/2017 1.050.000 22 
SC3.15 8h – 9h30 T3 -5 -7 10/01/2017 1.050.000 22
SC3.17 8h-10h T7-CN 08/01/2017 1.050.000 17
SC3.16 18h-20h T7-CN 07/01/2017 1.050.000 17 
LỚP CẤP TỐC CT3.21 8h30-11h30 2-3-4-5-6 12/01/2017 2.000.000 20
CT3.21 14h30-17h30 2-3-4-5-6 06/01/2017 2.000.000 20
 CT3.21 18h-21H 2-3-4-5-6 05/01/2017 2.000.000 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ TRẦN VỸ - CẦU GIẤY

 

KHÓA HỌC MÃ LỚP THỜI GIAN NGÀY HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ SỐ BUỔI
 TIẾNG HÀN SƠ CẤP 3
LỚP THƯỜNG
SC3.24  17h45 - 19h15  T2 - 4 - 6 08/02/2017 1.150.000 22
 SC3.25  19h30 – 21h T2 - 4 - 6 10/02/2017 1.150.000 22 
 SC3.26 8h – 9h30 T2 - 4 - 6 11/01/2017 1.150.000 22 
 SC3.28 17h45 - 19h15    T3 -5 -7 09/02/2017 1.150.000  22 
SC3.29  19h30 – 21h30 T3 -5 07/02/2017 1.150.000 17
SC3.30 8h – 9h30 T3 -5 -7 09/02/2017 1.150.000 22
SC3.32 8h-10h T7-CN 11/02/2017 1.150.000 17
SC3.33 18h-20h T7-CN 12/02/2017 1.150.000 17 
LỚP CẤP TỐC CT3.10 8h30-11h30 2-3-4-5-6 07/02/2017 2.000.000 20 
CT3.20 14h30-17h30 2-3-4-5-6 10/02/2017 2.000.000 20 
 CT3.25 18h-21H 2-3-4-5-6 09/02/2017 2.000.000 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ THANH XUÂN

 

KHÓA HỌC MÃ LỚP THỜI GIAN NGÀY HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ SỐ BUỔI
 TIẾNG HÀN SƠ CẤP 3
LỚP THƯỜNG
SC3.21  17h45 - 19h15  T2 - 4 - 6 08/02/2017 1.150.000 22
 SC3.22  19h30 – 21h T2 - 4 - 6 06/02/2017 1.150.000 122 
 SC3.23 8h – 9h30 T2 - 4 - 6 10/02/2017 1.150.000 22 
 SC3.24 17h45 - 19h15    T3 -5 -7 07/02/2017  1.150.000  22 
SC3.14  19h30 – 21h T3 -5 -7 09/02/2017 1.150.000 22 
SC3.15 8h – 9h30 T3 -5 -7 11/02/2017 1.150.000 22
SC3.17 8h-10h T7-CN 12/02/2017 1.150.000 17
SC3.16 18h-20h T7-CN 12/02/2017 1.150.000 17 
LỚP CẤP TỐC CT3.21 8h30-11h30 2-3-4-5-6 06/02/2017 2.000.000 20
CT3.21 14h30-17h30 2-3-4-5-6 09/02/2017 2.000.000 20
 CT3.21 18h-21H 2-3-4-5-6 10/02/2017 2.000.000 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ LONG BIÊN  - GIA LÂM

 

KHÓA HỌC MÃ LỚP THỜI GIAN NGÀY HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ SỐ BUỔI
 TIẾNG HÀN SƠ CẤP 3
LỚP THƯỜNG
SC3.1  17h45 - 19h15  T2 - 4 - 6 12/01/2017 1.150.000 22
 SC3.2  19h30 – 21h T2 - 4 - 6 09/01/2017 1.150.000 22 
 SC3.3 8h – 9h30 T2 - 4 - 6 13/01/2017 1.150.000 22 
 SC3.4 17h45 - 19h15    T3 -5 -7 12/01/2017  1.150.000  22 
SC3.5  19h30 – 21h T3 -5 -7 16/01/2017 1.150.000 22 
SC3.6 8h – 9h30 T3 -5 -7 08/01/2017 1.150.000 22
SC3.7 8h-10h T7-CN 16/01/2017 1.150.000 17
SC3.8 18h-20h T7-CN 08/01/2017 1.150.000 17 
LỚP CẤP TỐC CT3.21 8h30-11h30 2-3-4-5-6 06/01/2017 2.000.000 20 
CT3.21 14h30-17h30 2-3-4-5-6 09/01/2017 2.000.000 20 
 CT3.21 18h-21H 2-3-4-5-6 13/01/2017 2.000.000 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN SƠ CẤP 3 

초급 3한국어 교안

 

 

BUỔI NỘI DUNG
1 Giao thông(2)
- Từ vựng và ngữ pháp bài 21
- Bài tập bài 21
2 - Ôn tập ngữ pháp bài 21
- Nghe và đọc bài 21
- Luyện viết câu và nói
3 Điện thoại(2)
- Từ vựng và ngữ pháp bài 22
- Bài tập bài 22
4 - Ôn tập ngữ pháp bài 22
- Nghe và đọc bài 22
- Luyện viết câu và nói
5 Phim ảnh
- Từ vựng và ngữ pháp bài 23
- Bài tập bài 23
6 - Ôn tập ngữ pháp bài 23
- Nghe và đọc bài 23
- Luyện viết câu và nói
7 Ngày nghỉ
- Từ vựng và ngữ pháp bài 24
- Bài tập bài 24
8 - Ôn tập ngữ pháp bài 24
- Nghe và đọc bài 24
- Luyện viết câu và nói
9 Ngoại hình
- Từ vựng và ngữ pháp bài 25
- Bài tập bài 25
10 - Ôn tập ngữ pháp bài 25
- Nghe và đọc bài 25
- Luyện viết câu và nói
11 Du lịch
- Từ vựng và ngữ pháp bài 26
- Bài tập bài 26
12 - Ôn tập ngữ pháp bài 26
- Nghe và đọc bài 26
- Luyện viết câu và nói
13 Nơi công cộng
- Từ vựng và ngữ pháp bài 27
- Bài tập bài 27
14 - Ôn tập ngữ pháp bài 27
- Nghe và đọc bài 27
- Luyện viết câu và nói
15 Thành phố
- Từ vựng và ngữ pháp bài 28
- Bài tập bài 28
16 - Ôn tập ngữ pháp bài 28
- Nghe và đọc bài 28
- Luyện viết câu và nói
17 Kế hoạch
- Từ vựng và ngữ pháp bài 29
- Bài tập bài 29
18 - Ôn tập ngữ pháp bài 29
- Nghe và đọc bài 29
- Luyện viết câu và nói
19 Cuộc sống tại hàn quốc
- Từ vựng và ngữ pháp bài 30
- Bài tập bài 30
20 - Ôn tập ngữ pháp bài 30
- Nghe và đọc bài 30
- Luyện viết câu và nói
- Kiểm tra cuối khóa

 

 


Ưu đãi đặc biệt:


-          Giảm ngay 10% học phí cho học viên đăng ký trước ngày 23/01/2017
-         Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
-         Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.

Liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn của Trung tâm tiếng Hàn SOFL để được biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc về trung tâm.

TRUNG TÂM TIẾNG HÀN SOFL - TIẾNG HÀN CHO MỌI NGƯỜI !

SOFL 한 국 어 학 당

Tác giả bài viết: Trung tâm tiếng Hàn SOFL

Nguồn tin: trungtamtienghan.edu.vn

 

Hỗ trợ trực tuyến

Tư Vấn - Cầu Giấy
Tư vấn-Hai Bà Trưng
Tư Vấn Thanh Xuân
Long Biên - Gia Lâm
baner trong

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 74

Máy chủ tìm kiếm : 51

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 6147

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 91049

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2468573