Lịch khai giảng
LỊCH KHAI GIẢNG

Cơ sở 1: 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (26 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Topik1
TP1.137 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 12/06/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.140 T3, T5, T7 9h00-11h00 11/06/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.144 T7, CN 9h00-11h00 13/06/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.131 T2, T4,T6 14h00-16h00 03/06/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.136 T3, T5, T7 14h00-16h00 16/06/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.141 T3,T5 18h00-19h30 06/06/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.139 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/06/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.142 T3,T5 19h30-21h30 11/06/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.145 T7, CN 18h - 20h 13/06/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.143 T7, CN 14h00-16h00 14/06/2020 Đăng ký
Topik1
CTTP1.107 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 11/06/2020 Đăng ký
Topik1
CTTP1.108 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 15/06/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.119 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 15/06/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.113 T2, T4,T6 14h00-16h00 19/06/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.128 T2, T4,T6 18h00-19h30 15/06/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.122 T3, T5, T7 18h00-19h30 20/06/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.126 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/06/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.127 T3,T5 19h30-21h30 11/06/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.123 T7, CN 18h - 20h 20/06/2020 Đăng ký
Topik2
CTTP2.105 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 15/06/2020 Đăng ký
Topik2
CTTP2.106 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 10/06/2020 Đăng ký
Topik3
CTTP3.105 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 12/06/2020 Đăng ký
Topik3
CTTP3.103 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 23/06/2020 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB102 T2, T4,T6 18h00-19h30 15/06/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.124 T7, CN 9h00-11h00 20/06/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.138 T2, T4,T6 18h00-19h30 10/06/2020 Đăng ký

Cơ sở 2: 44 Trần Vỹ - Cầu Giấy - Hà Nội (18 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
TOPIK 1
CTTP1.2040 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 24/06/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2033 T2, T4,T6 18h00-19h30 03/06/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.285 T2, T4,T6 14h00-16h00 22/06/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2031 T2, T4,T6 9h00-11h00 24/06/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2035 T3,T5 17h30-19h30 16/06/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2036 T3,T5 19h30-21h30 18/06/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2038 T7, CN 14h00-16h00 21/06/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2037 T7, CN 9h00-11h00 20/06/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.295 T2, T4,T6 9h00-11h00 24/06/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.2043 T3,T5 19h30-21h30 23/06/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.2042 T2, T4,T6 19h30-21h00 24/06/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.2047 T3,T5 19h30-21h30 25/06/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.2039 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 17/06/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.291 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 25/05/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 2
CTTP2.2045 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 26/06/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 3
CTTP3.2048 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 25/06/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2030 T3,T5 9h00-11h00 23/06/2020 Đăng ký
TOPIK 4
TP4.2049 T2, T4,T6 18h00-19h30 08/06/2020 Đăng ký

Cơ sở 3: SỐ 6 NGÕ 250 NGUYỄN XIỂN- HẠ ĐÌNH -THANH XUÂN - HÀ NỘI. (11 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Topik 1
TP1.306 T3,T5 19h30-21h30 09/06/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.308 T7, CN 14h-17h 17/06/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.310 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 15/06/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.365 T7, CN 14h00-16h00 06/06/2020 Đăng ký
Topik 3
TP3.363 T2, T4,T6 19h30-21h00 24/06/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3062 T2, T4,T6 19h30-21h00 15/06/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.380 T3,T5 8h30 - 10h30 04/06/2020 Đăng ký
Topik 4
TP4.390 T2, T4,T6 19h30-21h00 24/06/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3015 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 10/06/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3054 T7, CN 9h00-11h00 27/06/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3052 T3,T5 17h30-19h30 11/06/2020 Đăng ký

Cơ sở 4: 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (11 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Topik 2
TP2.415 T2, T4,T6 19h30-21h00 12/06/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.403 T2, T4,T6 18h00-19h30 01/06/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.405 T3,T5 17h30-19h30 09/06/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.407 T7, CN 9h00-11h00 13/06/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.408 T7, CN 14h00-16h00 13/06/2020 Đăng ký
Cấp tốc Topik 1
CT1.409 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 12/06/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.414 T3,T5 19h30-21h30 11/06/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.419 T3,T5 17h30-19h30 09/06/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.421 T7, CN 9h00-11h00 13/06/2020 Đăng ký
Topik 1
L000288 T2, T4,T6 19h30-21h00 15/06/2020 Đăng ký
Topik 4
TP4.461 T3,T5 19h30-21h30 09/06/2020 Đăng ký

Cơ sở 5: 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (13 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
TOPIK 1
TP1.535 T2, T4,T6 14h00-16h00 25/05/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.548 T3, T5, T7 9h00-11h00 19/05/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.553 T3, T5, T7 18h00-19h30 21/05/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.504 T2, T4,T6 18h00-19h30 27/05/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.506 T7, CN 14h00-16h00 30/05/2020 Đăng ký
CẤP TỐC TOPIK 1
CTTP1.503 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 25/05/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.560 T2, T4,T6 9h00-11h00 25/05/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.02 T2, T4,T6 19h30-21h00 20/05/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.561 T3, T5, T7 19h30-21h00 26/05/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.562 T7, CN 9h00-11h00 30/05/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.507 T7, CN 9h00-11h00 23/05/2020 Đăng ký
GIAO TIẾP CƠ BẢN
GTCB5.03 T2, T4,T6 14h00-16h00 20/05/2020 Đăng ký
Cấp tốc Topik 2
CTTP2.501 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 18/05/2020 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM (6 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Topik 1
TP1.641 T3, T5, T7 18h00-19h30 21/05/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.608 T7, CN 9h00-11h00 16/05/2020 Đăng ký
GTCB
GTCBH.639 T7, CN 14h00-16h00 23/05/2020 Đăng ký
Topik 3
TP3.644 T3, T5, T7 19h30-21h00 16/05/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.647 T2, T4,T6 18h00-19h30 20/05/2020 Đăng ký
CT Topik 1
TP1.646 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 11/05/2020 Đăng ký

Cơ sỏ 7: 134 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM (12 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.752 T3, T5, T7 19h30-21h00 12/05/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.751 T2, T4,T6 18h00-19h30 13/05/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.760 T7, CN 9h00-11h00 10/05/2020 Đăng ký
Cấp tốc sơ cấp 1
CTTP1.799 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 11/05/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.703 T2, T4,T6 18h00-19h30 08/05/2020 Đăng ký
Trung Cấp 1
TP3.769 T3, T5, T7 18h00-19h30 16/05/2020 Đăng ký
Trung Cấp 2
TP4.7001 T3, T5, T7 19h30-21h00 28/05/2020 Đăng ký
GIAO TIẾP CƠ BẢN
GTCBH.7000 T2, T4,T6 9h00-11h00 25/05/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.792 T3, T5, T7 14h00-16h00 28/05/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.797 T3, T5, T7 18h00-19h30 26/05/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.798 T2, T4,T6 9h00-11h00 15/05/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.702 T7, CN 14h00-16h00 09/05/2020 Đăng ký
 
[KHOAHOC1]
[KHOAHOC2]

hoc-vien

(Du học sinh Hàn Quốc) Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của thày cô của SOFL, mình đã hoàn toàn có đủ khả năng và tự tin sử dụng tiếng Hàn trong giao tiếp và sinh hoạt thường ngày tại xứ sở Kim Chi.

Đào Quỳnh Trang
hoc-vien

Vì nhu cầu phục vụ cho công việc mà mình rất cần học tiếng Hàn nhưng lúc đầu băn khoăn và đắn đo lắm. Sau được bạn bè giới thiệu đến SOFL và giờ thì mình đã nói tiếng Hàn trôi chảy rồi.

Lê Văn Tuyên
hoc-vien

Em đến với SOFL một cách rất tình cờ đã học qua nhiều trung tâm nhưng em thấy SOFL là địa chỉ học rất tin tưởng. Đúng với phương châm của trung tâm.

Mai Thanh Hương