Lịch khai giảng
LỊCH KHAI GIẢNG

Cơ sở 1: 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (37 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Topik 2
TP2.411 T2, T4,T6 9h00-11h00 12/02/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.415 T3,T5 17h30-19h30 13/02/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.301 T2, T4,T6 14h00-16h00 12/02/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.101 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 10/02/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.102 T3,T5 9h00-11h00 18/02/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.103 T7, CN 9h00-11h00 22/02/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.104 T2, T4,T6 14h00-16h00 26/02/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.105 T3,T5 14h00-16h00 20/02/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.106 T2, T4,T6 18h00-19h30 14/02/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.107 T3,T5 18h00-19h30 18/02/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.108 T2, T4,T6 19h30-21h30 14/02/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.109 T3,T5 19h30-21h30 18/02/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.111 T7, CN 18h - 20h 22/02/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.110 T7, CN 14h00-16h00 15/02/2020 Đăng ký
Topik1
CTTP1.101 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 11/02/2020 Đăng ký
Topik1
CTTP1.102 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 20/02/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.101 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 10/02/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.102 T3,T5 9h00-11h00 18/02/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.103 T7, CN 9h00-11h00 22/02/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.104 T2, T4,T6 14h00-16h00 17/02/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.105 T3,T5 14h00-16h00 20/02/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.106 T2, T4,T6 17h30-19h30 12/02/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.107 T3,T5 17h30-19h30 13/02/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.108 T2, T4,T6 19h30-21h30 14/02/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.109 T3,T5 19h30-21h30 18/02/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.110 T7, CN 14h00-16h00 15/02/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.111 T7, CN 18h - 20h 22/02/2020 Đăng ký
Topik2
CTTP2.101 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 12/02/2020 Đăng ký
Topik2
CTTP2.102 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 21/02/2020 Đăng ký
Topik3
TP3.101 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 19/02/2020 Đăng ký

Cơ sở 2: 44 Trần Vỹ - Cầu Giấy - Hà Nội (26 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
TOPIK 1
TP1.227 T2, T4,T6 14h00-16h00 10/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TÓP.228 T2, T4,T6 9h00-11h00 17/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.229 T2, T4,T6 18h00-19h30 12/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.230 T2, T4,T6 19h30-21h00 19/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.231 T3,T5 17h30-19h30 18/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.232 T3,T5 19h30-21h30 11/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.233 T7, CN 9h00-11h00 15/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.234 T7, CN 14h00-16h00 22/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.226 T7, CN 18h - 20h 15/02/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.236 T7, CN 9h00-11h00 16/02/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.237 T2, T4,T6 18h00-19h30 12/02/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.238 T2, T4,T6 9h00-11h00 03/02/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.239 T3,T5 19h30-21h30 18/02/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.240 T2, T4,T6 19h30-21h00 17/02/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP1.241 T3,T5 17h30-19h30 13/02/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.247 T2, T4,T6 14h00-16h00 07/02/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.244 T2, T4,T6 18h00-19h30 12/02/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.245 T3,T5 19h30-21h30 18/02/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.249 T3, T5, T7 9h00-11h00 20/02/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.250 T2, T4,T6 14h00-16h00 26/02/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.234 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 13/02/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.235 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 20/02/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 2
CTTP2.242 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 19/02/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 2
CTTP2.243 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 12/02/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 3
CTTP3.246 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 13/02/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 3
CTTP3.248 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 06/02/2020 Đăng ký

Cơ sở 3: SỐ 6 NGÕ 250 NGUYỄN XIỂN- HẠ ĐÌNH -THANH XUÂN - HÀ NỘI. (24 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Topik 1
TP1.302 T2, T4,T6 9h00-11h00 17/02/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.303 T2, T4,T6 18h00-19h30 21/02/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.304 T2, T4,T6 19h30-21h00 28/02/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.305 T3,T5 17h30-19h30 13/02/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.306 T3,T5 19h30-21h30 20/02/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.307 T7, CN 9h00-11h00 15/02/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.308 T7, CN 14h-17h 23/02/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.309 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 18/02/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.310 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 24/02/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.365 T7, CN 14h00-16h00 23/02/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.311 T7, CN 9h00-11h00 29/02/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.312 T2, T4,T6 18h00-19h30 21/02/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.313 T2, T4,T6 9h00-11h00 21/02/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.314 T3,T5 19h30-21h30 18/02/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.315 T2, T4,T6 19h30-21h00 28/02/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.316 T3,T5 17h30-19h30 27/02/2020 Đăng ký
Topik 2
CTTP2.317 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 24/02/2020 Đăng ký
Topik 2
CTTP2.318 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 20/02/2020 Đăng ký
Topik 3
TP3.319 T2, T4,T6 18h00-19h30 24/02/2020 Đăng ký
Topik 3
TP3.320 T3,T5 19h30-21h30 27/02/2020 Đăng ký
Topik 3
TP3.363 T2, T4,T6 19h30-21h00 21/02/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 3
CTTP3.321 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 19/02/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 4
CTTP4.322 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 21/02/2020 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.323 T2, T4,T6 19h30-21h00 12/02/2020 Đăng ký

Cơ sở 4: 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (20 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Topik 1
TP1.401 T2, T4,T6 14h00-16h00 17/02/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.402 T2, T4,T6 9h00-11h00 12/02/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.403 T2, T4,T6 18h00-19h30 21/02/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.404 T2, T4,T6 19h30-21h00 05/02/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.405 T3,T5 17h30-19h30 13/02/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.406 T3,T5 19h30-21h30 11/02/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.407 T7, CN 9h00-11h00 08/02/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.408 T7, CN 14h00-16h00 22/02/2020 Đăng ký
Cấp tốc Topik 1
CT1.409 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 14/02/2020 Đăng ký
Cấp tốc Topik 1
CT1.410 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 24/02/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.412 T2, T4,T6 18h00-19h30 24/02/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.413 T7, CN 9h00-11h00 15/02/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.414 T3,T5 19h30-21h30 11/02/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.416 T2, T4,T6 19h30-21h00 11/02/2020 Đăng ký
Cấp tốc Topik 2
CT2.417 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 14/02/2020 Đăng ký
Cấp tốc Topik 2
CT2.418 14h-17h 21/02/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.419 T3,T5 17h30-19h30 11/02/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.420 T3,T5 19h30-21h30 13/02/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.421 T7, CN 9h00-11h00 15/02/2020 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GT1.422 T2, T4,T6 18h - 20h 21/02/2020 Đăng ký

Cơ sở 5: 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (28 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
TOPIK 1
TP1.501 T2, T4,T6 9h00-11h00 07/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.502 T2, T4,T6 9h00-11h00 14/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.504 T2, T4,T6 18h00-19h30 17/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.505 T2, T4,T6 19h30-21h00 12/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.506 T2, T4,T6 19h30-21h00 19/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.507 T2, T4,T6 14h00-16h00 14/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.508 T2, T4,T6 14h00-16h00 21/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.509 T2, T4,T6 18h00-19h30 26/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.510 T3, T5, T7 18h00-19h30 11/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.511 T3, T5, T7 18h00-19h30 18/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.512 T3, T5, T7 9h00-11h00 13/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.513 T2, T4,T6 9h00-11h00 20/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.515 T2, T4,T6 14h00-16h00 25/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.514 T2, T4,T6 19h30-21h00 15/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.516 T2, T4,T6 14h00-16h00 17/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.517 T2, T4,T6 9h00-11h00 21/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.518 T7, CN 14h00-16h00 15/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.519 T7, CN 9h00-11h00 22/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.520 T3, T5, T7 19h30-21h00 08/02/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.503 T3, T5, T7 19h30-21h00 11/02/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.502 T2, T4,T6 14h00-16h00 05/02/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.501 T2, T4,T6 19h30-21h00 21/02/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.501 T2, T4,T6 19h30-21h00 03/02/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.502 T2, T4,T6 18h00-19h30 12/02/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.503 T2, T4,T6 9h00-11h00 10/02/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.504 T2, T4,T6 18h00-19h30 10/02/2020 Đăng ký
Cấp tốc Topik 1
CTTP1.501 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 17/02/2020 Đăng ký
Cấp tốc Topik 2
CTTP2.501 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 10/02/2020 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM (19 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
TOPIK 1
TP1.601 T2, T4,T6 18h00-19h30 03/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.603 T3, T5, T7 19h30-21h00 04/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.608 T7, CN 9h00-11h00 09/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.610 T3,T5 19h30-21h30 11/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.640 T2, T4,T6 18h00-19h30 17/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.641 T3, T5, T7 18h00-19h30 18/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.642 T2, T4,T6 19h30-21h00 19/02/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.643 T2, T4,T6 14h00-16h00 21/02/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.607 T3, T5, T7 19h30-21h00 08/02/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.645 T3, T5, T7 19h30-21h00 25/02/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.613 T2, T4,T6 18h00-19h30 14/02/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP1.644 T3, T5, T7 19h30-21h00 22/02/2020 Đăng ký
TOPIK 4
TP4.604 T2, T4,T6 19h30-21h00 05/02/2020 Đăng ký
GIAO TIẾP CƠ BẢN
GTCBH.601 T2, T4,T6 14h00-16h00 03/02/2020 Đăng ký
GIAO TIẾP CƠ BẢN
GTCBH.606 T2, T4,T6 18h00-19h30 07/02/2020 Đăng ký
GIAO TIẾP CƠ BẢN
GTCBH.639 T7, CN 14h00-16h00 16/02/2020 Đăng ký
Cấp tốc Topik 1
CTTP1.611 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 12/02/2020 Đăng ký
Cấp tốc Topik 2
CTTP2.646 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 26/02/2020 Đăng ký
GIAO TIẾP CƠ BẢN
GTCBH.647 T3, T5, T7 18h00-19h30 29/02/2020 Đăng ký

Cơ sỏ 7: 134 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM (16 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.705 T2, T4,T6 18h00-19h30 17/02/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.706 T3, T5, T7 19h30-21h00 25/02/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP.707 T2, T4,T6 19h30-21h00 10/02/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.708 T3, T5, T7 18h00-19h30 04/02/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.709 T2, T4,T6 9h00-11h00 03/02/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.710 T3, T5, T7 9h00-11h00 13/02/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.711 T2, T4,T6 14h00-16h00 19/02/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.712 T3, T5, T7 14h00-16h00 27/02/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.713 T7, CN 14h00-16h00 09/02/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.714 T7, CN 9h00-11h00 23/02/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.701 T7, CN 9h00-11h00 08/02/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.702 T7, CN 14h00-16h00 22/02/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.703 T2, T4,T6 18h00-19h30 14/02/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.704 T3, T5, T7 19h30-21h30 29/02/2020 Đăng ký
Trung Cấp 1
TP3.719 T3, T5, T7 18h00-19h30 15/02/2020 Đăng ký
Trung Cấp 2
TP4.720 T2, T4,T6 19h30-21h00 28/02/2020 Đăng ký
 
[KHOAHOC1]
[KHOAHOC2]

hoc-vien

(Du học sinh Hàn Quốc) Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của thày cô của SOFL, mình đã hoàn toàn có đủ khả năng và tự tin sử dụng tiếng Hàn trong giao tiếp và sinh hoạt thường ngày tại xứ sở Kim Chi.

Đào Quỳnh Trang
hoc-vien

Vì nhu cầu phục vụ cho công việc mà mình rất cần học tiếng Hàn nhưng lúc đầu băn khoăn và đắn đo lắm. Sau được bạn bè giới thiệu đến SOFL và giờ thì mình đã nói tiếng Hàn trôi chảy rồi.

Lê Văn Tuyên
hoc-vien

Em đến với SOFL một cách rất tình cờ đã học qua nhiều trung tâm nhưng em thấy SOFL là địa chỉ học rất tin tưởng. Đúng với phương châm của trung tâm.

Mai Thanh Hương