Nội dung bài viết

Giải Đề Thi Topik Tiếng Hàn Lần 41 (p1)

Trong bài học hôm nay, Trung tâm tiếng Hàn SOFL sẽ cùng các bạn giải đáp phần thi Nghe trong đề thi TOPIK tiếng Hàn lần 41. Hãy chuẩn bị tai nghe và giấy bút cùng làm bài nhé!

Đề thi nghe TOPIK lần 41: 

 

[1~3] 다음을 듣고 알맞은 그림을 고르십시오.

Nghe hội thoại và chọn đáp án đúng.

 

chua de thi topik lan thu 41

 

chua de thi topik lan thu 41 bai nghe

chua de thi topik lan thu 41 phan nghe

 

[4~8] 다음 대화를 잘 듣고 이어질 수 있는 말을 고르십시오. (각 2점)

Nghe hội thoại sau và chọn câu đối thoại có thể tiếp nối

 

Câu 4. 

1. 발표회는 언제 시작해요?

2. 꼭 가려고 했는데 못 갔어요.

3. 도저히 시간이 안 될 것 같아요.

4. 갑자기 무슨 일이 있었던 거예요?

Câu 5. 

1 앞으로는 아껴 쓰면 좋겠는데요.

2. 용돈을 많이 주셔서 충분했어요.

3.. 아직 남기는 했는데 살 게 있어서요.

4. 필요하면 언제든지 달라고 말할게요.

Câu 6. 

1. 이번에도 내가 이겼지?

2. 내가 언제 그랬다고 그래?

3. 배드민턴 치는 건 재미가 없어.

4. 계속 화내면 다시는 안 칠 거다.

Câu 7. 

1. 너무 바쁘셔서 그랬겠지요.

2. 준비하느라 많이 바빴겠어요.

3. 이렇게 초대해 주셔서 감사해요.

4. 집들이가 있는지 모르고 안 갔어요.

Câu 8. 

1. 그럼 언제쯤 신청서가 완성될까요?

2. 그래요? 대회가 잘 끝나서 다행이군요.

3.. 그래요? 학생들이 신청을 많이 했군요.

4. 그럼 기간이 좀 남았으니까 기다려 볼까요?

 

FILE NGHE: 

https://drive.google.com/file/d/0BzVM-SSK6aVMQk9hWmR4dWFhMGs/view?usp=sharing

 

chua de thi topik lan thu 41 cung son tung

Phần đề thi topik còn lại?

 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ

 

Câu 1. 

여자 : 어, 왜 밥이 안 됐지?

남자 : 어디 봐. 밥솥 버튼을 안 눌렀나 보네.

여자 : 이상하다. 분명히 눌렀는데.......

 

Nữ: Ô, sao cơm không chín nhỉ?

Nam: Đâu xem nào. Có vẻ như không ấn nút nấu rồi. 

Nữ: Kì lạ, rõ ràng ấn rồi mà...

⇒ Khoanh 1

 

Câu 2.

여자 : 민수 씨, 이거 여기에 심을 거예요?

남자 : 네. 조금만 더 파면 되니까 잠깐만 들고 계세요.

여자 : 알았어요. 그런데 다 심고 나면 물 좀 많이 줘야겠어요.

 

Nữ: Anh Minsu sẽ trồng cây ở đây nhé!

Nam: Vâng, đào thêm chút nữa là được hãy cầm thêm chút nữa.

Nữ: Vâng, nhưng sau khi trồng cây xong chắc phải tưới nhiều nước.

⇒ Khoanh đáp án 1

 

Câu 3.

남자 : 여러분, 혹시 비행기를 이용하면서 짐이 없어지거나 늦게 도착한

적이 있으십니까? 한 보고서에 따르면 2006년부터 2014년까지

비행기 수하물 사고 수는 2010년에 최고였다가 감소하고 있습니다.

사고 종류로는 짐이 늦게 도착하는 지연 사고가 가장 많았고 가방

안의 물건이 깨지는 파손 그리고 분실이 각각 그 뒤를 이었습니다.

 

Người đàn ông: Mọi người khi đi máy bay đã bao giờ từng gặp phải trường hợp không có hành lý hoặc đến nơi muộn chưa? Dựa trên một báo cáo từ năm 2006 đến năm 2014, số các vụ sự cố về hành lý cao nhất là năm 2010 và đang giảm dần. Trong các loại sự cố thì sự cố hành lý đến muộn là cao nhất và sau đó là các sự cố về vỡ hỏng và thất lạc.

⇒ Khoanh 2

 

Câu 4.

여자 : 영수 씨, 발표회 잘 끝났어요? 못 가서 미안해요. 

남자 : 아니에요. 급한 일이 있었다면서요. 

 

Nữ: Youngsu buổi hội thảo kết thúc tốt chứ? Mình không thể đến được thật xin lỗi bạn. 

Nam: Không có gì đâu, vì bạn có việc đột xuất mà.

Nữ: ………….

 

① 발표회는 언제 시작해요? - Hội thảo khi nào bắt đầu vậy?

② 꼭 가려고 했는데 못 갔어요. - Đã chắc chắn đi rồi mà lại không thể đi được.

③ 도저히 시간이 안 될 것 같아요. - Dù gì chắc cũng không đến đúng thời gian

④ 갑자기 무슨 일이 있었던 거예요? - Đã xảy ra việc đột xuất gì thế?

=> Đáp Án: 2 

 

Câu 5: 

남자 : 엄마, 저 용돈이 부족한데 좀 더 주시면 안 될까요?

여자 : (놀란 어조로) 아니, 지난주에 준 건 벌써 다 쓴 거야? 

 

Con trai: Mẹ! Con thiếu tiền tiêu vặt, có thể cho con thêm chút nữa được không?

Mẹ: (Giọng ngạc nhiên) Không được, mới tuần trước (mẹ) cho mà tiêu hết rồi à?

Con trai: ……….

 

① 앞으로는 아껴 쓰면 좋겠는데요. - Sau này tiêu tiết kiệm đi thì tốt!

② 용돈을 많이 주셔서 충분했어요. - Đủ lắm rồi! Vì (mẹ) đã cho nhiều tiền tiêu vặt.

③ 아직 남기는 했는데 살 게 있어서요. - Vẫn còn dư nhưng mà con có thứ cần mua!

④ 필요하면 언제든지 달라고 말할게요.  - Cứ khi nào cần thì nói nhé!

=> Đáp án: 3

 

Câu 6:

남자 : 누나, 뭐 해? 심심한데 나가서 배드민턴 치자.

여자 : 좋아. 그런데 지난번처럼 졌다고 화내기 없기다. 

Nam: Chị làm gì thế, chán thì ra đánh cầu lông đi.

Nữ: Ừ được đấy. Nhưng không được như lần trước (em) đánh thua rồi tức đấy.

Nam:.........

 

① 이번에도 내가 이겼지?

Lần này chắc em cũng thắng chứ?

 

② 내가 언제 그랬다고 그래?

Em thế khi nào?

 

③ 배드민턴 치는 건 재미가 없어.

Đánh cầu lông chả thú vị

 

④ 계속 화내면 다시는 안 칠 거다 

Nổi nóng nữa là lần sau không có chơi đấy!

=> Đáp án: 2

 

Câu 7:

남자 : 지영 씨, 다음 주 김민호 씨 집들이에 초대 받았지요?

여자 : 어, 맞다. 민호 씨 집들이 하죠? 깜빡 잊고 있었어요.

Nam: Ji Yoong à, tuần sau Kim Min Ho làm tiệc tân gia chắc cậu nhận được lời mới rồi chứ?

Nữ: Ờ đúng rồi, tiệc tân gia của Minho. Quên mất.

Nam: ……….

 

① 너무 바쁘셔서 그랬겠지요.

Vì bận bịu quá ấy mà

 

② 준비하느라 많이 바빴겠어요.

Vì chuẩn bị nên chắc bận bịu lắm

 

③ 이렇게 초대해 주셔서 감사해요.

Cảm ơn vì đã gửi lời mời

 

④ 집들이가 있는지 모르고 안 갔어요.

Không biết là có tiệc tân gia nên đã không đến

=> Đáp án: 1 

 

Câu 8:

남자 : 이 선생님, 바둑 대회 신청은 많이 들어왔습니까?

여자 : 아니요, 원장님. 학생들한테 신청서를 나눠 줬지만 아직까지는 많지 않은데요. 

 

Nam: Cô giáo này, đơn đăng ký đại hội cờ vây đã nhận được nhiều chưa?

Nữ: Vẫn chưa thầy ạ. Đã chia ra gửi cho các học sinh rồi mà đến giờ vẫn chưa nhận được nhiều.

 

① 그럼 언제쯤 신청서가 완성될까요?

Vậy thì khi nào xong đơn đăng kí?

 

② 그래요? 대회가 잘 끝나서 다행이군요.

Vậy à? Đại hội đã kết thúc thành công may quá.

 

③ 그래요? 학생들이 신청을 많이 했군요.

Vậy á? Học sinh đã đăng kí nhiều vậy à.

 

④ 그럼 기간이 좀 남았으니까 기다려 볼까요 

Vậy thì thời gian vẫn còn nên cứ đợi xem sao.

=> Đáp án: 4 

 

Trên đây là phần gợi ý và lời giải phần nghe của đề TOPIK tiếng Hàn lần 41 từ câu 1 đến câu 8. Các bạn đúng được bao nhiêu câu rồi nhỉ? Chúc các bạn học và luyện thi Topik hiệu quả.

Hãy theo dõi tiếp seri “Giải đề thi TOPIK tiếng Hàn” lần 41 của Hàn Ngữ SOFL để học được thêm nhiều điều thú vị nhé!


Gửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới
 

Cộng đồng học tiếng Hàn tại SOFL

Facebook

Facebook

Fanpage 138.012 like và chia sẻ thông báo sự kiện của SOFL

Youtube

Youtube

Kênh học video miễn phí tiếng Hàn hàng đầu tại Việt Nam

Tiktok

Tiktok

Cùng SOFL học tiếng Hàn thú vị với hàng nghìn chủ đề

Lịch học
SOFL khai giảng liên tục các lớp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu mỗi tháng vào các khung giờ sáng chiều tối
Lịch học

Đăng ký nhận tư vấn

Đối tác truyền thông