LỊCH KHAI GIẢNG

Cơ sở 1: 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (14 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Topik 1
TP1.4070 T2, T4,T6 19h30-21h00 23/12/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.155 T7, CN 14h00-16h00 08/11/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.159 T2, T4,T6 19h30-21h30 04/11/2020 Đăng ký
Topik1
CTTP1.113 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 16/11/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.161 T3, T5, T7 17h45-19h15 19/11/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.164 T2, T4,T6 17h45-19h15 06/11/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.157 T2, T4,T6 14h00-16h00 04/11/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.165 T3,T5 19h30-21h30 17/11/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.136 T2, T4,T6 9h00-11h00 18/11/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.134 T2, T4,T6 17h45-19h15 09/11/2020 Đăng ký
Topik3
TP3.102 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 06/11/2020 Đăng ký
Topik 4
TP4.102 T3,T5 19h30-21h30 10/11/2020 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCBH.101 T3,T5 18h00-19h30 17/11/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.135 T3,T5 19h30-21h30 19/11/2020 Đăng ký

Cơ sở 2: 44 Trần Vỹ - Cầu Giấy - Hà Nội (21 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
TOPIK 2
TP2.2178 T3, T5, T7 17h45-19h15 17/12/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.2179 T7, CN 14h00-16h00 20/12/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.2218 T2, T4,T6 14h00-16h00 11/12/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 2
CTTP2.2229 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 03/12/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2188 T7, CN 9h00-11h00 13/12/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP1.2241 T2, T4,T6 19h30-21h30 21/12/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.2240 T3,T5 19h30-21h30 10/12/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.2195 T2, T4,T6 19h30-21h00 25/12/2020 Đăng ký
TOPIK 4
TP4.2255 T2, T4,T6 19h30-21h00 18/12/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2253 T3, T5, T7 19h30-21h30 17/12/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2252 T3, T5, T7 17h45-19h15 09/12/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.2228 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 04/12/2020 Đăng ký
TOPIK 5
TP5.2231 T2, T4,T6 19h30-21h30 23/12/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2238 T2, T4,T6 14h00-16h00 18/12/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 4
CTTP4.2184 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 25/12/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.2047 T3, T5, T7 19h30-21h00 19/12/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 3
CTTP3.2182 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 17/12/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2247 T2, T4,T6 19h30-21h30 16/12/2020 Đăng ký
TOPIK 4
TP4.2183 T2, T4,T6 18h00-19h30 09/12/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2250 T2, T4,T6 9h00-11h00 11/12/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2254 T2, T4,T6 17h45-19h15 14/12/2020 Đăng ký

Cơ sở 3: SỐ 6 NGÕ 250 NGUYỄN XIỂN- HẠ ĐÌNH -THANH XUÂN - HÀ NỘI. (16 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Topik 1
TP1.3131 T7, CN 9h00-11h00 19/12/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.3139 T3,T5 19h30-21h30 16/12/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3121 T3,T5 17h30-19h30 22/12/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.3098 T3,T5 17h30-19h30 17/12/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 3
CTTP3.3158 T2, T3, T4, T5, T6 9h00-11h00 31/12/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.3155 T3, T5, T7 9h00-11h00 15/12/2020 Đăng ký
Topik 3
TP3.3161 T3, T5, T7 19h30-21h30 22/12/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3159 T2, T4,T6 19h30-21h30 14/12/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3160 T2, T4,T6 17h45-19h15 30/12/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.3101 T7, CN 9h00-11h00 19/12/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 3
CTTP3.3154 T2, T3, T4, T5, T6 13h45- 16h45 09/12/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3156 T3, T5, T7 9h00-11h00 10/12/2020 Đăng ký
Topik 3
TP3.3140 T2, T4,T6 19h30-21h30 14/12/2020 Đăng ký
Topik 3
TP3.3141 T2, T4,T6 17h45-19h15 30/12/2020 Đăng ký
Topik 4
TP4.3142 T3,T5 19h30-21h30 23/12/2020 Đăng ký
Topik 5
TP5.3143 T2, T4,T6 19h30-21h30 25/12/2020 Đăng ký

Cơ sở 4: 516 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (14 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Topik 1
TP1.4054 T3,T5 19h30-21h30 15/12/2020 Đăng ký
Cấp tốc Topik 1
CT1.4071 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 23/12/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.4037 T2, T4,T6 9h00-11h00 18/12/2020 Đăng ký
Topik 2
TP.4022 T3,T5 17h30-19h30 15/12/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.4021 T7, CN 9h00-11h00 12/12/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.411 T7, CN 9h00-11h00 12/12/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.4038 T2, T4,T6 19h30-21h00 13/11/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.4036 T3,T5 17h30-19h30 08/12/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.492 T2, T4,T6 18h00-19h30 09/12/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.4028 T2, T4,T6 19h30-21h00 07/12/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.4030 T3,T5 19h30-21h30 26/11/2020 Đăng ký
Topik 4
TP4.4032 T2, T4,T6 19h30-21h00 14/12/2020 Đăng ký
Topik 5
TP5.5012 T2, T4,T6 19h30-21h00 28/12/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.4064 T7, CN 14h00-16h00 13/12/2020 Đăng ký

Cơ sở 5: 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (16 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
TOPIK 1
TP1.599 T3, T5, T7 18h00-19h30 14/11/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.5002 T2, T4,T6 17h45-19h15 09/11/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.591 T3, T5, T7 14h00-16h00 17/11/2020 Đăng ký
TOPIK 1
CTTP1.505 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 16/11/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.598 T2, T4,T6 19h30-21h00 06/11/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.5005 T2, T4,T6 9h00-11h00 18/11/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.5004 T3,T5 19h30-21h00 17/11/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.5003 T7, CN 9h00-11h00 22/11/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.527 T2, T4,T6 9h00-11h00 18/11/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.525 T7, CN 9h00-11h00 21/11/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.526 T2, T4,T6 14h00-16h00 16/11/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.524 T2, T4,T6 18h00-19h30 18/11/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.523 T3, T5, T7 9h00-11h00 07/11/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.528 T3, T5, T7 19h30-21h00 19/11/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.510 T2, T4,T6 19h30-21h00 13/11/2020 Đăng ký
TOPIK 4
TP4.501 T2, T4,T6 19h30-21h30 09/11/2020 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM (15 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.6090 T2, T4,T6 14h00-16h00 09/11/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.6035 T2, T4,T6 14h00-16h00 23/11/2020 Đăng ký
Trung cấp 1
TP3.6044 T2, T4,T6 19h30-21h00 11/11/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.6089 T2, T4,T6 9h00-11h00 06/11/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.6095 T7, CN 9h00-11h00 21/11/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.6072 T2, T4,T6 18h00-19h30 02/11/2020 Đăng ký
Trung cấp 1
TP3.6092 T7, CN 9h00-11h00 28/11/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.6087 T7, CN 9h00-11h00 07/11/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.6093 T2, T4,T6 19h30-21h00 16/11/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.6088 T3, T5, T7 19h30-21h00 10/11/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.6091 T2, T4,T6 18h00-19h30 04/11/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.6097 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 18/11/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.6065 T2, T4,T6 14h00-16h00 06/11/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.6094 T2, T4,T6 9h00-11h00 06/11/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.6086 T3, T5, T7 18h00-19h30 03/11/2020 Đăng ký

Cơ sỏ 7: 134 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM (7 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.711 T3, T5, T7 17h45-19h15 14/11/2020 Đăng ký
Trung Cấp 1
TP3.716 T2, T4,T6 9h00-11h00 13/11/2020 Đăng ký
Trung Cấp 1
TP3.745 T3, T5, T7 19h30-21h30 28/11/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.734 T2, T4,T6 19h30-21h30 04/11/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.708 T2, T4,T6 9h00-11h00 09/11/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.744 T2, T4,T6 9h00-11h00 18/11/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.7019 T2, T4,T6 19h30-21h30 16/11/2020 Đăng ký
 
[KHOAHOC1]
[KHOAHOC2]

hoc-vien

(Du học sinh Hàn Quốc) Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của thày cô của SOFL, mình đã hoàn toàn có đủ khả năng và tự tin sử dụng tiếng Hàn trong giao tiếp và sinh hoạt thường ngày tại xứ sở Kim Chi.

Đào Quỳnh Trang
hoc-vien

Vì nhu cầu phục vụ cho công việc mà mình rất cần học tiếng Hàn nhưng lúc đầu băn khoăn và đắn đo lắm. Sau được bạn bè giới thiệu đến SOFL và giờ thì mình đã nói tiếng Hàn trôi chảy rồi.

Lê Văn Tuyên
hoc-vien

Em đến với SOFL một cách rất tình cờ đã học qua nhiều trung tâm nhưng em thấy SOFL là địa chỉ học rất tin tưởng. Đúng với phương châm của trung tâm.

Mai Thanh Hương