Học tại SOFL
Đã thi là phải đỗ Topik
Đăng ký liền tay - nhận ngay ưu đãi

Lịch khai giảng

Khóa học
Mã lớp Lịch học Thời gian Ngày khai giảng Đăng ký
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H1.0177 T2, T4,T6 9h - 11h 12/10/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1(6-15)
H2.0825 T3, T5, T7 19h30-21h00 05/10/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1(6-15)
H2.0210 T2, T4,T6 21h - 22h30 05/10/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H1.0788 T2, T4,T6 20h-21h30 30/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 2
H3.0189 T3, T5, T7 9h - 10h30 27/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1(6-15)
H2-1-3.0910 T2, T4,T6 20h-21h30 26/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H2.0622 T2, T4,T6 20h-21h30 28/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 2
H3.0487 T3, T5, T7 21h - 22h30 29/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H1.0463 T2, T4,T6 19h - 21h 28/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H1.0449 T2, T4,T6 14h - 15h30 28/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 2
H3.0572 T2, T4,T6 20h-21h30 26/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 2
H3.0766 T2, T4,T6 19h30-21h00 26/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H1.0520 T3, T5, T7 20h-21h30 27/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H1.0450 T2, T4,T6 20h - 22h 28/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 3
H4.0165 T3, T5, T7 21h - 22h30 27/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 4
VIP-TP4.044 T2, T4,T6 20h-21h30 09/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 2
H3.0878 T2, T4,T6 14h00-16h00 28/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 2
VIP-1-2-H3.0258 T2, T4,T6 18h00-19h30 12/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H1.0559 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 3
H4.0524 T2, T4,T6 19h30-21h30 23/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H1.0275 T2, T4,T6 20h-21h30 19/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H2.0400 T2, T4,T6 20h-21h30 21/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 2
H3.0387 T2, T4,T6 20h-21h30 16/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 2
H3.0717 T2, T4,T6 9h - 10h30 28/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 3
H4.0429 T2, T4,T6 21h - 22h30 12/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H2.0602 T3, T5, T7 21h - 22h30 10/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H2.0867 T2, T4,T6 20h-21h30 07/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H1.602 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 2
H3.289 T3, T5, T7 20h-21h30 15/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H1.666 T2, T4,T6 20h-21h30 05/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H2.047 T2, T4,T6 21h - 22h30 16/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H2.0424 T2, T4,T6 9h - 10h30 28/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H1.0853 T3, T5, T7 20h-21h30 13/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 2
H3.0152 T2, T4,T6 20h-21h30 05/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H1.0227 T2, T4,T6 21h - 22h30 26/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 1
H1.0714 T2, T4,T6 9h - 11h 09/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 3
H4.038 T2, T4,T6 20h-21h30 05/09/2022
89 1
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.2280 T2, T4,T6 9h00-11h00 12/09/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 3
H4.0764 T2, T4,T6 9h - 10h30 26/09/2022
83 1
Tiếng Hàn Học xong đọc...
H1.0375 T2, T4,T6 14h - 15h30 09/09/2022
89 1
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.275 T3, T5, T7 17h45-19h15 22/09/2022
90 1
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-106 T3, T5, T7 19h30-21h30 18/10/2022
4 1
HWAITING! TOPIK 4
HWAITING-4.227 T2, T4,T6 19h30-21h30 08/06/2022
83 1
HWAITING! TOPIK 4
H5.0811 T2, T4,T6 19h30-21h30 23/09/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1313 T2, T4,T6 19h30-21h30 07/10/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
GS-HWAITINGI.1616 T2, T3, T4, T5, T6 16h-18h 23/09/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1468 T3, T5, T7 19h30-21h30 06/09/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1492 T2, T4,T6 19h30-21h30 21/09/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1754 T3, T5, T7 9h - 11h 08/10/2022
2 2
Topik2
TOPIK2.1950 T7, CN 9h - 11h 15/10/2022
90 2
HWAITING TOPIK 34
HWAITING34.1187 T2, T4,T6 17h45-19h15 12/10/2022
90 2
HWAITING! 34 Cấp tốc
HWAITING34.1805 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 12/10/2022
90 2
HWAITING! 34 Cấp tốc
HWAITING34.1228 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 12/10/2022
90 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.1343 T2, T4,T6 17h30-19h30 14/10/2022
90 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.1855 T3, T5, T7 14h00-16h00 18/10/2022
90 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.1255 T2, T4,T6 14h00-16h00 12/10/2022
89 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.1890 T2, T4,T6 9h - 11h 10/10/2022
2
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
HWAITINGI.1330 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 17/10/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
HWAITINGI.148 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 06/10/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1558 T3, T5, T7 17h30-19h30 11/10/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1796 T2, T4,T6 17h30-19h30 10/10/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1171 T3, T5, T7 17h45-19h15 23/08/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1675 T2, T4,T6 17h45-19h15 10/10/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1210 T2, T4,T6 14h00-16h00 28/09/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1698 T7, CN 14h00-16h00 11/10/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1521 T3, T5, T7 9h - 11h 08/10/2022
2 2
Topik2
TOPIK2.1173 T3, T5, T7 17h45-19h15 04/10/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.118 T2, T4,T6 9h - 11h 26/08/2022
89 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34.1818 T3, T5, T7 17h45-19h15 11/10/2022
90 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.1270 T2, T4,T6 9h00-11h00 12/10/2022
2 2
Topik2
TOPIK2.1248 T2, T4,T6 17h45-19h15 19/08/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1130 T2, T4,T6 19h30-21h30 03/08/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1947 T7, CN 9h00-11h00 01/10/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1900 T2, T4,T6 19h30-21h30 03/06/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
HWAITING I.1115 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 08/09/2022
90 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.1756 T7, CN 9h00-11h00 06/10/2022
90 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.1857 T3, T5, T7 17h30-19h30 13/10/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITING I.1786 T2, T4,T6 9h - 11h 07/10/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITING I.1752 T3, T5, T7 17h45-19h15 11/10/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITING I.1761 T3, T5, T7 14h00-16h00 19/10/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1428 T2, T4,T6 9h - 11h 03/06/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-118 T7, CN 18h - 20h 27/08/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
HWAITING!I-104 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 03/08/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-102 T3, T5, T7 9h - 11h 02/08/2022
90 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-104 T7, CN 14h00-16h00 16/10/2022
90 2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-103 T2, T4,T6 17h45-19h15 14/10/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
HWAITING!I-1112 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 07/10/2022
89 2
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-171 T2, T4,T6 14h00-16h00 10/08/2022
9 2
SOODA 1
GTCBH-101 T3, T5, T7 17h30-19h30 25/10/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.2641 T2, T4,T6 9h - 11h 07/10/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.2512 T3,T5 18h - 20h 01/10/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CT-HWAITING-I.2509 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 06/10/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI-299 T2, T4,T6 9h - 11h 14/10/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.2843 T2, T4,T6 19h30-21h30 31/10/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.2996 T3, T5, T7 19h30-21h30 04/10/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING--I.2143 T2, T4,T6 14h00-16h00 26/09/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.220 T3, T5, T7 9h - 11h 29/09/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.2625 T3, T5, T7 17h45-19h15 27/09/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.2353 T2, T4,T6 19h30-21h30 31/08/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING--I.2353 T2, T4,T6 19h30-21h30 31/08/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING--I.2503 T2, T4,T6 19h30-21h30 05/09/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! I-2380 T3, T5, T7 14h00-16h00 06/10/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.2145 T2, T4,T6 9h00-11h00 05/08/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.2253 T3, T5, T7 19h30-21h30 13/08/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! I-2389 T3, T5, T7 19h30-21h30 30/08/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CT HWAITING! I-2293 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 19/08/2022
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.2513 T3, T5, T7 9h - 11h 29/09/2022
4 3
HWAITING! TOPIK 4
HWAITING-4.2996 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/09/2022
90 3
HWAITING! 34 Cấp tốc
CT-HWAITING-34.2324 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 29/09/2022
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.2781 T2, T4,T6 9h00-11h00 30/09/2022
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.2956 T3, T5, T7 17h45-19h15 27/09/2022
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.2986 T2, T4,T6 17h45-19h15 10/06/2022
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.2809 T2, T4,T6 19h30-21h30 07/09/2022
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.2909 T3, T5, T7 19h30-21h30 29/10/2022
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.2207 T3, T5, T7 14h00-16h00 29/09/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CT-HWAITING-I.2540 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 31/10/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.2133 T2, T4,T6 14h00-16h00 19/08/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.2780 T3, T5, T7 9h - 11h 13/08/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.2787 T2, T4,T6 17h45-19h15 10/06/2022
90 3
HWAITING! 34 Cấp tốc
CT HWAITING-34.2526 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 06/09/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CT HWAITING! I - 2406 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 13/10/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! I-2384 T7, CN 14h00-16h00 27/09/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! I-2382 T2, T4,T6 17h45-19h15 05/08/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! I-2381 T2, T4,T6 17h45-19h15 30/09/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! I-2383 T7, CN 9h - 11h 02/10/2022
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-2364 T2, T4,T6 17h45-19h15 30/09/2022
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-2358 T2, T4,T6 14h00-16h00 28/09/2022
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-2359 T2, T4,T6 9h00-11h00 08/08/2022
90 3
HWAITING! 34 Cấp tốc
CT HWAITING! 34-2310 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 30/09/2022
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-2309 T2, T4,T6 19h30-21h30 30/09/2022
90 3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34-2307 T3, T5, T7 19h30-21h30 29/09/2022
89 3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! I-2274 T2, T4,T6 19h30-21h30 31/10/2022
89 4
HWAITING-I.3475
HWAITING-I.3475 T2, T4,T6 19h30-21h30 21/10/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.32 T3,T5 18h00-19h30 15/10/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.3900 T2, T4,T6 9h - 11h 17/10/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.3575 T3,T5 9h - 11h 18/10/2022
4 4
Topik 4
TOPIK-4--.3630 T2, T4,T6 19h30-21h30 04/10/2022
2 4
Topik2
HWAITING!I2-538 T7, CN 14h00-16h00 15/10/2022
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-I-34.3637 T3, T5, T7 17h45-19h15 29/09/2022
89 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-I.3519 T3,T5 14h00-16h00 18/10/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
CT-HWAITING--I-.3439 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 14/10/2022
86 4
HWAITING! TOPIK 34
DAESANG-34.3637 T3, T5, T7 17h45-19h15 10/09/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.3924 T3, T5, T7 19h30-21h30 13/09/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.3930 T2, T4,T6 17h45-19h15 03/10/2022
89 4
HWAITING! TOPIK 1
HWAITING-I-.3503 T2, T4,T6 14h00-16h00 14/10/2022
89 4
HWAITING! TOPIK 1
HWAITING-I--.3971 T2, T4,T6 14h00-16h00 28/09/2022
89 4
HWAITING! TOPIK 1
HWAITING-I--.3434 T2, T4,T6 19h30-21h30 09/09/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.3515 T3, T5, T7 17h45-19h15 06/10/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.3113 T3, T5, T7 9h00-11h00 15/10/2022
89 4
HWAITING! TOPIK 1
HWAITING-I-.3388 T2, T4,T6 9h - 11h 29/08/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.334 T3, T5, T7 19h30-21h30 15/10/2022
2 4
Topik2
TP2.3374 T2, T4,T6 19h30-21h30 26/09/2022
90 4
HWAITING! TOPIK 34
TPII-1-3208 T2, T4,T6 14h00-16h00 21/10/2022
2 4
Topik2
HWAITING!I2-3170 T7, CN 9h - 11h 08/10/2022
89 4
HWAITING! TOPIK 1
HWAITING!I-3170 T7, CN 14h-17h 28/09/2022
4 4
HWAITING! TOPIK 4
HWAITING! TOPIK 4-3142 T3,T5 19h30-21h30 20/10/2022
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.353 T3, T5, T7 19h30-21h30 02/08/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.3837 T2, T4,T6 17h45-19h15 08/08/2022
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34-.3227 T3, T5, T7 19h30-21h30 13/10/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.3820 T2, T4,T6 19h30-21h30 05/08/2022
2 4
Topik2
TP2--.3468 T3, T5, T7 19h30-21h30 22/10/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I--.340 T3, T5, T7 18h00-19h30 23/09/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I--.3648 T3, T5, T7 14h00-16h00 20/10/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.3667 T3, T5, T7 19h30-21h30 09/06/2022
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.376 T3, T5, T7 19h30-21h30 07/06/2022
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34-.3211 T2, T4,T6 17h45-19h15 24/09/2022
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34-.3938 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 14/10/2022
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.3157 T3, T5, T7 9h - 11h 15/10/2022
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34-.3391 T2, T4,T6 9h - 11h 13/10/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I--.3663 T7, CN 14h00-16h00 27/08/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.3985 T2, T4,T6 14h00-16h00 08/07/2022
1 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.3939 T7, CN 9h00-11h00 22/10/2022
3 4
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING-3.3505 T3, T5, T7 19h30-21h30 21/10/2022
2 4
HWAITING! TOPIK 2
TP2-3217 T2, T4,T6 9h - 11h 19/10/2022
90 4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING! TOPIK 34-3185 T2, T4,T6 19h30-21h30 23/09/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I.3230 T7, CN 15h-17h 30/09/2022
3 4
Topik 3
CTTP3-3196 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 04/08/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CTHWAITING!I-3169 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 14/10/2022
89 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-3160 T3, T5, T7 18h00-19h30 22/09/2022
1 4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! TOPIK 1.3153 T2, T4,T6 18h00-19h30 01/10/2022
89 5
HWAITING!TOPIK I-CB
TPI.4116 T2, T4,T6 15h-17h 12/10/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.4379 T2, T4,T6 9h00-11h00 10/10/2022
90 5
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING TOPIK34.4868 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/10/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
L001966 T3, T5, T7 19h30-21h30 11/10/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
TPI.4955 T2, T4,T6 19h30-21h30 14/10/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING TOPIK I.4711 T2, T4,T6 17h45-19h15 30/09/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
TPI.4415 T7, CN 9h - 11h 15/10/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING TOPIK I.4791 T2, T4,T6 19h30-21h30 09/09/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING TOPIK I.471 T2, T4,T6 17h45-19h15 12/09/2022
89 5
Topik I
HWAITING--TOPIK-I.4815 T2, T4,T6 9h - 11h 30/09/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
TPI.4711 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 08/08/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING TOPIK I.4865 T3, T5, T7 19h30-21h30 11/08/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING TOPIK I.4482 T3, T5, T7 9h - 11h 12/08/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING--TOPIK-I.4865 T3, T5, T7 19h30-21h30 09/07/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING--TOPIK-I.4482 T3, T5, T7 9h00-11h00 11/07/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!TOPIKI.4388 T2, T4,T6 19h30-21h30 11/07/2022
90 5
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING! TOPIK 34.4092 T2, T4,T6 17h45-19h15 12/09/2022
2 5
HWAITING! TOPIK 2
TP2.4901 T2, T4,T6 19h30-21h30 30/09/2022
2 5
HWAITING! TOPIK 2
TP2.4561 T2, T4,T6 17h45-19h15 30/09/2022
4 5
HWAITING! TOPIK 4
HWAITING! TOPIK TP4.4420 T2, T4,T6 9h - 11h 12/10/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING--TOPIK-I.4509 T3, T5, T7 19h30-21h30 08/06/2022
3 5
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING! TOPIK 3.4122 T3, T5, T7 19h30-21h30 11/08/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! TOPIK I.4117 T7, CN 15h-17h 08/10/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! TOPIK I.4098 T7, CN 9h00-11h00 05/06/2022
2 5
HWAITING! TOPIK 2
HWAITING! TOPIK2.4099 T2, T4,T6 17h45-19h15 10/10/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! TOPIK I.4083 T3, T5, T7 17h45-19h15 11/10/2022
89 5
HWAITING! TOPIK I
CTHWAITING! TOPIK I.4071 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 14/10/2022
2 5
HWAITING! TOPIK 2
HWAITING! TOPIK 2.4022 T3, T5, T7 17h30-19h30 09/08/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.578 T2, T4,T6 19h30-21h30 19/10/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5210 T3, T5, T7 19h30-21h30 05/10/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.599 T3, T5, T7 17h45-19h15 04/10/2022
4 6
HWAITING! TOPIK 4
HWAITING-TOPIK-4.5712 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/10/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
VIPHWAITING-I.5912 T2, T4,T6 9h - 11h 05/09/2022
3 6
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING--3.5746 T3, T5, T7 19h30-21h30 07/10/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5287 T7, CN 9h - 11h 24/09/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5161 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/09/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5277 T2, T4,T6 9h - 11h 05/08/2022
3 6
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING -3.5446 T2, T4,T6 19h30-21h30 26/09/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5357 T2, T4,T6 19h30-21h30 04/07/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.590 T3, T5, T7 19h30-21h30 13/08/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5330 T2, T4,T6 17h30-19h30 03/06/2022
3 6
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING-3.5112 T3, T5, T7 9h - 11h 04/10/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5741 T2, T4,T6 9h - 11h 10/06/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5752 T2, T4,T6 19h30-21h30 04/08/2022
3 6
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING-3.5819 T2, T4,T6 19h30-21h30 17/06/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
HWAITING-I.5849 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 19/10/2022
3 6
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING-3.5908 T3, T5, T7 18h00-19h30 11/08/2022
2 6
Topik2
TP2.5723 T3, T5, T7 19h30-21h30 09/08/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5580 T7, CN 8h30-11h30 11/06/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5314 T3,T5 14h-17h 27/09/2022
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5551 T2, T4,T6 14h00-16h00 12/10/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.6184 T2, T4,T6 9h - 11h 12/10/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.6769 T2, T4,T6 17h30-19h30 17/10/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.6137 T3, T5, T7 17h30-19h30 27/09/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGTPI.6322 T2, T4,T6 9h - 11h 12/09/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.6436 T2, T4,T6 19h30-21h30 05/10/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.6307 T2, T4,T6 14h00-16h00 28/09/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.6152 T2, T4,T6 17h30-19h30 16/09/2022
90 7
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.6352 T3, T5, T7 19h30-21h30 06/10/2022
89 7
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.6270 T2, T4,T6 18h00-19h30 17/10/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.656 T2, T4,T6 9h - 11h 05/08/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.682 T2, T4,T6 19h30-21h30 15/08/2022
3 7
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING-3.6352 T2, T4,T6 9h - 11h 15/07/2022
3 7
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING-3-.644 T2, T4,T6 19h30-21h30 20/07/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CTTPI.6106 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 24/10/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.6747 T3, T5, T7 19h30-21h30 08/09/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.6265 T2, T4,T6 17h30-19h30 04/07/2022
3 7
HWAITING! TOPIK 3
TP3.6345 T2, T4,T6 19h30-21h30 21/06/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
TPI.6205 T3, T5, T7 17h30-19h30 30/08/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
TPI.6500 T7, CN 14h00-16h00 02/10/2022
90 7
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34-.644 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/08/2022
3 7
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING-3.6847 T2, T4,T6 18h00-19h30 01/07/2022
2 7
HWAITING! TOPIK 2
TP2-6151 T2, T4,T6 9h - 11h 27/07/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-6132 T7, CN 9h - 11h 22/10/2022
4 7
HWAITING! TOPIK 4
TP4-6148 T2, T4,T6 18h00-19h30 28/09/2022
2 7
Topik2
TP2-6168 T2, T4,T6 19h30-21h30 24/08/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-6129 T2, T4,T6 9h - 11h 03/06/2022
2 7
HWAITING! TOPIK 2
TP2-6137 T3, T5, T7 17h45-19h15 14/07/2022
2 7
HWAITING! TOPIK 2
TP2-6131 T2, T4,T6 14h00-16h00 19/08/2022
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-6130 T2, T4,T6 14h00-16h00 11/07/2022
2 7
HWAITING! TOPIK 2
TP2-6122 T3, T5, T7 19h30-21h30 12/07/2022
90 8
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.7490 T2, T4,T6 19h30-21h30 26/10/2022
90 8
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34-.7350 T3, T5, T7 19h30-21h30 27/10/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7990 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/10/2022
89 8
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-II.7220 T7, CN 9h - 11h 23/10/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7438 T3, T5, T7 17h30-19h30 11/10/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7234 T2, T4,T6 19h30-21h30 16/09/2022
1 8
Topik1
HWAITING-1-.7809 T3, T5, T7 17h30-19h30 29/09/2022
86 8
DAESANG TOPIK I
DAESANG I.7328 T2, T4,T6 19h - 20h30 12/10/2022
89 8
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-.7208 T2, T4,T6 19h30-21h30 05/09/2022
89 8
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-.764 T2, T4,T6 17h30-19h30 14/10/2022
89 8
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING.7827 T3, T5, T7 19h30-21h30 13/10/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING I.7632 T7, CN 14h00-16h00 29/09/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7880 T2, T4,T6 17h30-19h30 05/09/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7388 T2, T4,T6 19h30-21h30 31/08/2022
86 8
DAESANG TOPIK 34
OTTP34.7356 T2, T4,T6 17h45-19h15 21/10/2022
4 8
Topik 4
TOPIK-4.7158 T3, T5, T7 19h30-21h30 26/09/2022
90 8
HWAITING! TOPIK 34
TOPIKII-7374 T2, T4,T6 18h00-19h30 15/06/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CTHWAITING!I.7495 T2, T3, T4, T5, T6 13h30-16h30 27/10/2022
2 8
Topik2
HWAITING-2.7320 T7, CN 14h00-16h00 11/06/2022
2 8
Topik2
HWAITING-2.7913 T3, T5, T7 19h30-21h30 14/06/2022
2 8
Topik2
HWAITING-2.7781 T3, T5, T7 17h30-19h30 10/06/2022
2 8
Topik2
HWAITING-2.7011 T3, T5, T7 14h00-16h00 14/06/2022
2 8
Topik2
HWAITING-2.7375 T3, T5, T7 9h00-11h00 16/06/2022
2 8
Topik2
HWAITING-2.7183 T2, T4,T6 17h45-19h15 15/06/2022
2 8
Topik2
HWAITING-2.7812 T2, T4,T6 9h - 11h 15/06/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7885 T3, T5, T7 19h30-21h30 06/10/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.757 T3, T5, T7 9h - 11h 23/06/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7541 T2, T4,T6 14h00-16h00 22/06/2022
2 8
Topik2
HWAITING-2.7672 T7, CN 9h00-11h00 11/06/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7959 T7, CN 14h00-16h00 09/07/2022
3 8
Topik 3
HWAITING-3.7565 T2, T4,T6 9h00-11h00 15/06/2022
86 8
DAESANG TOPIK 34
HWAITING-34.7356 T2, T4,T6 18h00-19h30 17/06/2022
2 8
Topik2
TOPIK-2.7730 T2, T4,T6 19h30-21h30 24/10/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7638 T2, T4,T6 19h30-21h30 11/07/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7954 T3, T5, T7 17h45-19h15 11/06/2022
3 8
Topik 3
HWAITING-TOPIK 3.7234 T2, T4,T6 17h45-19h15 15/06/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7199 T2, T4,T6 17h45-19h15 11/07/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7111 T2, T4,T6 14h00-16h00 13/06/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7751 T3, T5, T7 14h00-16h00 26/09/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7343 T2, T4,T6 14h00-16h00 05/10/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.7433 T3, T5, T7 9h00-11h00 08/10/2022
90 8
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-3.7615 T3, T5, T7 17h30-19h30 27/10/2022
3 8
HWAITING! TOPIK 3 Cấp Tốc
CT HWAITING!3-7078 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 18/10/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CTHWAITING!I-7031 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 27/09/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-7076 T7, CN 9h - 11h 01/10/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-7046 T2, T4,T6 9h00-11h00 17/10/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-738 T3, T5, T7 19h30-21h30 14/06/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I-7048 T3, T5, T7 17h30-19h30 13/08/2022
2 8
Topik2
HWAITING!2.7050 T2, T4,T6 14h00-16h00 15/06/2022
89 8
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CTHWAITING! I.785 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 29/06/2022
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.8586 T3, T5, T7 19h30-21h30 20/10/2022
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.8768 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 19/07/2022
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.8640 T2, T4,T6 17h45-19h15 17/08/2022
1 10
Topik1
TP1.8735 T2, T4,T6 19h30-21h30 07/10/2022
3 10
HWAITING! TOPIK 3
HWAITING-3.8393 T3, T5, T7 19h30-21h30 25/10/2022
2 10
Topik2
TP2.8951 T2, T4,T6 19h15 - 21h15 21/10/2022
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.8373 T2, T4,T6 19h30-21h30 30/09/2022
90 10
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34.8709 T2, T4,T6 19h30-21h30 28/10/2022
90 10
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34.8103 T3, T5, T7 17h45-19h15 27/09/2022
90 10
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!34.8530 T3, T5, T7 19h30-21h30 27/10/2022
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I.848 T2, T4,T6 14h00-16h00 26/10/2022
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I.8716 T3, T5, T7 9h00-11h00 27/10/2022
89 10
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CTHWAITING!I.8646 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 26/10/2022
89 10
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CTHWAITING!I.8117 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 27/10/2022
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I.8960 T2, T4,T6 19h30-21h30 17/06/2022
89 10
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!I.8963 T2, T4,T6 17h45-19h15 19/10/2022
10
KLPT
CTKLPT.821 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 27/09/2022
10
KLPT
KLPT.820 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 27/09/2022
5 14
HWAITING! TOPIK 5
HWAITING-5.9267 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 20/10/2022
90 14
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING 34.9888 T3, T5, T7 14h00-16h00 13/10/2022
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.9877 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 15/10/2022
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.9550 T2, T4,T6 9h00-11h00 14/10/2022
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.9551 T3, T5, T7 19h30-21h30 11/10/2022
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.9617 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/10/2022
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.9914 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 12/10/2022
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING I.9527 T7, CN 14h00-16h00 01/10/2022
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING I.9986 T7, CN 9h - 11h 01/10/2022
90 14
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING!TP34.9116 T2, T4,T6 19h30-21h30 07/10/2022
90 14
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.9917 T3, T5, T7 9h - 11h 29/09/2022
2 14
Topik2
TOPIK2.9430 T2, T4,T6 19h30-21h30 26/09/2022
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-TOPIK-I.9539 T2, T4,T6 19h30-21h30 28/09/2022
90 14
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING--TOPIK-34.9358 T3, T5, T7 19h30-21h30 27/09/2022
90 14
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-TOPIK-34.9577 T3, T5, T7 14h00-16h00 27/09/2022
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.9141 T2, T4,T6 14h00-16h00 26/09/2022
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.917 T2, T4,T6 18h00-19h30 28/09/2022
89 14
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
HWAITING-I-CT.9466 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 28/09/2022
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-TPI.9953 T3, T5, T7 9h - 11h 30/09/2022
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING!TPI.909 T2, T4,T6 9h - 11h 28/09/2022
14
HWAITING! TOPIK I Cấp Tốc
CT-HWAITING-TPI.9165 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 28/09/2022
2 14
Topik2
HWAITING-TP2.9134 T3, T5, T7 18h00-19h30 15/10/2022
 
CAM KẾT VỀ KẾT QUẢ

CAM KẾT VỀ KẾT QUẢ

Cam kết đầu ra bằng hợp đồng đảm bảo chất lượng đúng với kỳ vọng. Học lại miễn phí nếu chưa đạt trình độ.

CAM KẾT VỀ GIẢNG VIÊN

CAM KẾT VỀ GIẢNG VIÊN

Tất cả giảng viên của SOFL đều có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn và đã được đào tạo bài bản

CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ

CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ

Đội ngũ giảng viên và quản lý chất lượng sẽ theo sát tiến độ học tập để đảm bảo học viên đạt được tiến độ mong muốn

SOFL bạn có biết

Secret Box tự tin đỗ Topik 3, 4 sau 3 tháng

Secret Box tự tin đỗ Topik 3, 4 sau 3 tháng

Thành tích đạt được

Phạm Hoài Thương
Phạm Hoài Thương
Kế hoạch của mình là đi du học Hàn Quốc kỳ tháng 6/2021 nên mình đăng ký khóa combo 1-4 luôn(hi),thời gian học 1 năm, mới học được 6 tháng mà giờ đây mình có thể tự tin giao tiếp với người Hàn được rồi.zeze
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Liên
Mình học khóa Topik 3 ở SOFL được 2 tháng rồi, Mình thấy thầy cô ở SOFL rất nhiệt tình, dạy hay dễ hiểu. Học phí cũng không quá đắt phù hợp với túi tiền sinh viên như tụi mình. Mình rất hài lòng khi học ở đây.
Nguyễn Thanh Chương
Nguyễn Thanh Chương
Mình vừa thi xong TOPIK I lần 72 vừa qua, mình khá hài lòng vì nội dung đề thi có tới 80% kiến thức mà các thầy cô ở trung tâm đã ôn cho rồi, còn lại là mình hơi run và hồi hộp nên có sai 1,2 câu gì đó nhưng cũng xong rồi.hihi
Đỗ Văn Hào
Đỗ Văn Hào
Mình vừa kết thúc khóa học TOPIK 2 hoàn thành chương trình sơ cấp và vừa được cấp chứng nhận từ trung tâm SOFL xong. Sang năm tới mình tính tiếp tục đăng ký khóa trung cấp vì dự định của mình đi du học vào cuối năm tới.
Lịch học
SOFL khai giảng liên tục các lớp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu mỗi tháng vào các khung giờ sáng chiều tối
Lịch học

Đăng ký nhận tư vấn

Đối tác truyền thông