Học tại SOFL
Đã thi là phải đỗ Topik
Đăng ký liền tay - nhận ngay ưu đãi

Lịch khai giảng

Khóa học
Mã lớp Lịch học Thời gian Ngày khai giảng Đăng ký
2 2
Topik2
TP2.144 T2, T4,T6 9h00-11h00 05/03/2021
90 2
TOPIK II.1
CTTPII.1.101 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 16/03/2021
90 2
TOPIK II.1
TPII.1.104 T7, CN 9h00-11h00 06/03/2021
90 2
TOPIK II.1
TPII.1.101 T2, T4,T6 9h00-11h00 12/03/2021
89 2
TOPIK I
CTTPI.102 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 11/03/2021
89 2
TOPIK I
TPI.109 T7, CN 18h - 20h 13/03/2021
89 2
Topik I
TPI.101 T2, T4,T6 9h00-11h00 19/03/2021
1 2
TOPIK I
TPI.106 T2, T4,T6 19h30-21h30 10/03/2021
2 2
TOPIK 2
TP2.142 T2, T4,T6 14h00-16h00 01/03/2021
2 2
TOPIK 2
TP2.141 T2, T4,T6 19h30-21h30 05/03/2021
2 2
TOPIK 2
TP2.140 T3, T5, T7 19h30-21h30 18/03/2021
9 2
Giao tiếp cơ bản
GTCBH.101 T3, T5, T7 17h45-19h15 11/03/2021
89 2
CT Topik I
CTTPI.101 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 15/03/2021
89 2
TOPIK I
TPI.102 T3, T5, T7 9h00-11h00 11/03/2021
89 2
TOPIK I
TPI.107 T7, CN 9h00-11h00 20/03/2021
90 2
TOPIK II.1
TPII.1.102 T2, T4,T6 19h30-21h30 08/03/2021
89 2
TOPIK I
TPI.103 T2, T4,T6 14h00-16h00 15/03/2021
4 2
TOPIK 4
TP4.104 T2, T4,T6 19h30-21h30 26/02/2021
90 2
TOPIK II.1
TPII.1.103 T2, T4,T6 17h45-19h15 31/03/2021
89 2
TOPIK I
TPI.108 T7, CN 14h00-16h00 06/03/2021
89 2
TOPIK I
TPI.105 T3, T5, T7 17h45-19h15 18/03/2021
89 2
TOPIK I
TPI.104 T2, T4,T6 17h45-19h15 10/03/2021
90 3
CT TOPIK II.1
CTTPII.1.2310 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 22/03/2021
90 3
TOPIK II.1
TPII.1.2309 T2, T4,T6 19h30-21h30 26/03/2021
90 3
TOPIK II.1
TPII.1.2337 T2, T4,T6 17h45-19h15 08/03/2021
90 3
TOPIK II.1
TPII.1.2308 T3, T5, T7 17h45-19h15 17/03/2021
90 3
TOPIK II.1
TPII.1.2307 T3, T5, T7 19h30-21h30 20/03/2021
4 3
TOPIK 4
TP4.2342 T3,T5 19h30-21h30 11/03/2021
89 3
TOPIK I
TPI.2298 T7, CN 9h00-11h00 20/03/2021
89 3
TOPIK I
TPI.2294 T2, T4,T6 14h00-16h00 19/03/2021
2 3
TOPIK 2
TP2.2259 T2, T4,T6 19h30-21h30 05/03/2021
89 3
CT Topik I
CTTPI.2293 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 12/03/2021
89 3
TOPIK I
TPI.2296 T3,T5 19h30-21h30 16/03/2021
3 3
TOPIK 3
TP3.2195 T2, T4,T6 19h30-21h30 19/03/2021
2 3
TOPIK 2
TP2.2290 T2, T4,T6 9h00-11h00 15/03/2021
2 3
TOPIK 2
TP2.2143 T3, T5, T7 17h45-19h15 11/03/2021
3 3
TOPIK 3
TP3.2340 T3,T5 19h30-21h30 18/03/2021
89 3
TOPIK I
TPI.2299 T2, T4,T6 9h00-11h00 12/03/2021
89 3
TOPIK I
TPI.2297 T3, T5, T7 17h45-19h15 13/03/2021
4 3
TOPIK 4
TP4.2183 T2, T4,T6 18h00-19h30 08/03/2021
2 3
TOPIK 2
TP2.2271 T3,T5 19h30-21h30 09/03/2021
89 3
TOPIK I
TPI.2295 T2, T4,T6 17h45-19h15 08/03/2021
2 3
CT Topik 2
CTTP2.2268 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 05/03/2021
3 3
CT Topik 3
CTTP3.2182 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 04/03/2021
4 4
Cấp Tốc Topik 4
CTTP4-3175 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 10/03/2021
4 4
Topik 4
TP4-3142 T3,T5 19h30-21h30 25/03/2021
3 4
Topik 3
TP3-3141 T2, T4,T6 19h45-21h15 10/03/2021
90 4
Cấp Tốc Topik II.1
CTTPII.1-3196 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 12/03/2021
2 4
Topik 2
TP2-3177 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/03/2021
89 4
TOPIK I
TPI-3160 T3, T5, T7 17h30-19h30 11/03/2021
89 4
TOPIK I
TPI-3167 T7, CN 15h-17h 20/03/2021
89 4
TOPIK I
TPI-3171 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/03/2021
2 4
TOPIK 2
TP2-3173 T2, T4,T6 9h00-11h00 12/03/2021
89 4
CẤP TỐC TOPIK I
CTTPI-3169 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 16/03/2021
89 5
Topik I
TPI.4037 T2, T4,T6 9h00-11h00 10/03/2021
89 5
Topik I
TPI.4084 T2, T4,T6 17h45-19h15 19/03/2021
5 5
Topik 5
TP5.4015 T2, T4,T6 19h30-21h00 12/03/2021
90 5
Topik II.1
TPII.1.4092 T2, T4,T6 17h45-19h15 15/03/2021
89 5
Topik I
TPI.4096 T3,T5 19h30-21h30 18/03/2021
89 5
Cấp tốc Topik I
CTTPI.4071 T2, T3, T4, T5, T6 8h30 - 10h30 17/03/2021
89 5
Topik I
TPI.4083 T3,T5 17h30-19h30 16/03/2021
2 5
TOPIK 2
TP2.4091 T3,T5 19h30-21h30 16/03/2021
89 5
Topik I
TPI.4064 T7, CN 15h-17h 14/03/2021
89 5
TOPIK I
TPI.4070 T2, T4,T6 19h30-21h00 12/03/2021
89 5
Topik I
TP2.4022 T3,T5 17h30-19h30 25/03/2021
89 5
TOPIK I
TPI.4098 T7, CN 9h00-11h00 13/03/2021
3 6
TOPIK 3
TP3.518 T2, T4,T6 14h00-16h00 03/03/2021
89 6
TOPIK I
TPI.5014 T3, T5, T7 17h45-19h15 13/03/2021
89 6
TOPIK I
TPI.5011 T7, CN 14h00-16h00 14/03/2021
2 6
TOPIK 2
TP2.532 T3, T5, T7 20h-21h30 11/03/2021
2 7
Sơ cấp 2
TP2.6134 T2, T4,T6 19h30-21h30 08/03/2021
2 7
TOPIK I
TPI.6133 T7, CN 14h00-16h00 14/03/2021
3 7
Trung cấp 1
TP3.6113 T2, T4,T6 9h00-11h00 08/03/2021
89 7
TOPIK I
TPI.6135 T3, T5, T7 19h30-21h30 06/03/2021
89 7
TOPIK I
TPI.6128 T2, T4,T6 18h00-19h30 08/03/2021
2 7
TOPIK I
TPI.6132 T7, CN 9h00-11h00 13/03/2021
2 7
Sơ cấp 2
TP2.6131 T2, T4,T6 14h00-16h00 05/03/2021
3 7
Trung cấp 1
TP3.6136 T3, T5, T7 18h00-19h30 11/03/2021
2 7
Sơ cấp 2
TP2.6137 T7, CN 14h00-16h00 20/03/2021
2 7
TOPIK I
TPI.6129 T2, T4,T6 9h00-11h00 10/03/2021
89 7
TOPIK I
TPI.6130 T2, T4,T6 14h00-16h00 12/03/2021
3 8
Trung Cấp 1
TP3.786 T2, T4,T6 17h45-19h15 15/03/2021
2 8
Sơ Cấp 2
TP2.7032 T3, T5, T7 18h00-19h30 11/03/2021
8
Cấp tốc TOPIK I
CTTPI.7031 T2, T4,T6 8h30-11h30 15/03/2021
90 8
TOPIK II.1
TPII.1.716 T2, T4,T6 9h00-11h00 15/03/2021
89 8
TOPIK I
TPI.779 T7, CN 14h00-16h00 07/03/2021
89 8
TOPIK I
TPI.742 T7, CN 9h00-11h00 14/03/2021
89 8
TOPIK I
TPI.7024 T2, T4,T6 17h45-19h15 12/03/2021
89 8
TOPIK I
TPI.767 T3, T5, T7 19h30-21h30 09/03/2021
89 8
TOPIK I
TPI.769 T2, T4,T6 14h00-16h00 10/03/2021
 
CAM KẾT VỀ KẾT QUẢ

CAM KẾT VỀ KẾT QUẢ

Cam kết đầu ra bằng hợp đồng đảm bảo chất lượng đúng với kỳ vọng. Học lại miễn phí nếu chưa đạt trình độ.

CAM KẾT VỀ GIẢNG VIÊN

CAM KẾT VỀ GIẢNG VIÊN

Tất cả giảng viên của SOFL đều có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn và đã được đào tạo bài bản

CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ

CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ

Đội ngũ giảng viên và quản lý chất lượng sẽ theo sát tiến độ học tập để đảm bảo học viên đạt được tiến độ mong muốn

SOFL bạn có biết

Secret Box tự tin đỗ Topik 3, 4 sau 3 tháng

Secret Box tự tin đỗ Topik 3, 4 sau 3 tháng

Thành tích đạt được

Phạm Hoài Thương
Phạm Hoài Thương
Kế hoạch của mình là đi du học Hàn Quốc kỳ tháng 6/2021 nên mình đăng ký khóa combo 1-4 luôn(hi),thời gian học 1 năm, mới học được 6 tháng mà giờ đây mình có thể tự tin giao tiếp với người Hàn được rồi.zeze
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Liên
Mình học khóa Topik 3 ở SOFL được 2 tháng rồi, Mình thấy thầy cô ở SOFL rất nhiệt tình, dạy hay dễ hiểu. Học phí cũng không quá đắt phù hợp với túi tiền sinh viên như tụi mình. Mình rất hài lòng khi học ở đây.
Nguyễn Thanh Chương
Nguyễn Thanh Chương
Mình vừa thi xong TOPIK I lần 72 vừa qua, mình khá hài lòng vì nội dung đề thi có tới 80% kiến thức mà các thầy cô ở trung tâm đã ôn cho rồi, còn lại là mình hơi run và hồi hộp nên có sai 1,2 câu gì đó nhưng cũng xong rồi.hihi
Đỗ Văn Hào
Đỗ Văn Hào
Mình vừa kết thúc khóa học TOPIK 2 hoàn thành chương trình sơ cấp và vừa được cấp chứng nhận từ trung tâm SOFL xong. Sang năm tới mình tính tiếp tục đăng ký khóa trung cấp vì dự định của mình đi du học vào cuối năm tới.
Lịch học
SOFL khai giảng liên tục các lớp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu mỗi tháng vào các khung giờ sáng chiều tối
Lịch học

Đăng ký nhận tư vấn

Đối tác truyền thông