LỊCH KHAI GIẢNG

Cơ sở 1: 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (17 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Topik1
TP1.151 T2, T4,T6 9h00-11h00 04/09/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.144 T7, CN 14h00-16h00 08/08/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.153 T2, T4,T6 19h30-21h30 09/09/2020 Đăng ký
Topik1
CTTP1.110 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 11/09/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.150 T3, T5, T7 18h00-19h30 15/09/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.155 T2, T4,T6 18h00-19h30 18/09/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.149 T2, T4,T6 14h00-16h00 14/09/2020 Đăng ký
Topik1
TP1.154 T3,T5 19h30-21h30 22/09/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.132 T2, T4,T6 8h30 - 10h30 21/09/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.128 T2, T4,T6 18h00-19h30 07/09/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.130 T7, CN 9h00-11h00 12/09/2020 Đăng ký
Topik2
TP2.133 T2, T4,T6 19h30-21h30 14/09/2020 Đăng ký
Topik3
CTTP3.102 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 14/09/2020 Đăng ký
Topik3
TP3.109 T7, CN 18h - 20h 19/09/2020 Đăng ký
Topik 4
TP4.102 T3,T5 19h30-21h30 24/09/2020 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCBH.101 T3,T5 18h00-19h30 17/09/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.4038 T2, T4,T6 19h30-21h00 23/10/2020 Đăng ký

Cơ sở 2: 44 Trần Vỹ - Cầu Giấy - Hà Nội (14 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2191 T2, T4,T6 19h30-21h00 05/10/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2190 T2, T4,T6 18h00-19h30 07/10/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 3
CTTP3.2196 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 15/10/2020 Đăng ký
TOPIK 4
TP4.2183 T2, T4,T6 18h00-19h30 07/10/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.2194 T3, T5, T7 18h00-19h30 20/10/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.2202 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 19/10/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.2086 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 15/10/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.2179 T7, CN 9h00-11h00 17/10/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 2
CTTP2.2180 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 26/10/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.2178 T3, T5, T7 18h00-19h30 15/10/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.2047 T3, T5, T7 18h00-19h30 15/10/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.2192 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 09/10/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.2176 T3,T5 19h30-21h30 13/10/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 4
CTTP4.2184 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 23/10/2020 Đăng ký

Cơ sở 3: SỐ 6 NGÕ 250 NGUYỄN XIỂN- HẠ ĐÌNH -THANH XUÂN - HÀ NỘI. (14 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Topik 2
TP2.3124 T3,T5 19h30-21h30 30/10/2020 Đăng ký
Topik 3
TP3.3111 T3,T5 19h30-21h30 13/10/2020 Đăng ký
Topik 4
TP4.3118 T2, T4,T6 19h30-21h30 30/10/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3121 T3,T5 17h30-19h30 27/10/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.3098 T3,T5 17h30-19h30 15/10/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.3104 T3,T5 19h30-21h30 06/10/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3123 T2, T4,T6 9h00-11h00 28/10/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 2
CTTP2.3109 T2, T3, T4, T5, T6 14h-17h 06/10/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3106 T3, T5, T7 9h00-11h00 01/10/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3105 T2, T4,T6 18h00-19h30 12/10/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.3129 T2, T4,T6 19h30-21h30 26/10/2020 Đăng ký
Cấp Tốc Topik 1
CTTP1.3122 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 19/10/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.3101 T7, CN 9h00-11h00 10/10/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.3102 T2, T4,T6 9h00-11h00 19/10/2020 Đăng ký

Cơ sở 4: 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (16 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
TOPIK 4
TP1.4032 T2, T4,T6 19h30-21h00 09/10/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.4037 T2, T4,T6 9h00-11h00 30/10/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.4001 T7, CN 14h00-16h00 03/10/2020 Đăng ký
Topik 2
TP.4022 T3,T5 17h30-19h30 22/10/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.419 T3,T5 17h30-19h30 06/10/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.414 T3,T5 19h30-21h30 15/10/2020 Đăng ký
Cấp tốc Topik 1
CT1.495 T2, T3, T4, T5, T6 8h30-11h30 15/10/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.4008 T3,T5 19h30-21h30 06/10/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.4022 T3,T5 17h30-19h30 13/10/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.4021 T7, CN 8h30 - 10h30 24/10/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.411 T7, CN 9h00-11h00 17/10/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.4036 T3,T5 17h30-19h30 20/10/2020 Đăng ký
Topik 1
TP1.492 T2, T4,T6 18h00-19h30 16/10/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.4016 T2, T4,T6 18h00-19h30 05/10/2020 Đăng ký
Topik 2
TP2.4028 T2, T4,T6 19h30-21h00 12/10/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.4030 T3,T5 19h30-21h30 22/10/2020 Đăng ký

Cơ sở 5: 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
TOPIK 1
TP1.591 T3, T5, T7 14h00-16h00 03/10/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.590 T3, T5, T7 9h00-11h00 20/10/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.597 T2, T4,T6 18h00-19h30 12/10/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.594 T3, T5, T7 18h00-19h30 15/10/2020 Đăng ký
TOPIK 1
TP1.596 T3, T5, T7 19h30-21h30 10/10/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.521 T2, T4,T6 18h00-19h30 07/10/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.522 T3, T5, T7 19h30-21h30 24/10/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.512 T7, CN 14h00-16h00 03/10/2020 Đăng ký
TOPIK 3
TP3.513 T2, T4,T6 9h00-11h00 21/10/2020 Đăng ký
TOPIK 2
TP2.523 T3, T5, T7 9h00-11h00 24/10/2020 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM (12 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Trung cấp 1
TP3.6044 T2, T4,T6 19h30-21h00 23/10/2020 Đăng ký
Sơ cấp 1
TP1.6080 T2, T4,T6 19h30-21h00 12/10/2020 Đăng ký
Giáo tiếp cơ bản
GTCBH.639 T2, T4,T6 19h30-21h00 23/10/2020 Đăng ký
Sơ cấp 1
TP1.6073 T3, T5, T7 18h00-19h30 15/10/2020 Đăng ký
Sơ cấp 1
TP1.6052 T7, CN 14h00-16h00 10/10/2020 Đăng ký
Sơ cấp 1
TP1.6059 T3, T5, T7 17h30-19h30 06/10/2020 Đăng ký
Sơ cấp 2
TP2.6072 T2, T4,T6 18h00-19h30 14/10/2020 Đăng ký
Sơ cấp 1
TP1.6067 T3, T5, T7 19h30-21h00 06/10/2020 Đăng ký
Sơ cấp 1
TP1.6068 T2, T4,T6 18h00-19h30 07/10/2020 Đăng ký
Sơ cấp 1
TP1.6069 T2, T4,T6 9h00-11h00 09/10/2020 Đăng ký
Sơ cấp 1
TP1.6070 T7, CN 9h00-11h00 10/10/2020 Đăng ký
Sơ cấp 1
TP1.6071 T2, T4,T6 14h00-16h00 12/10/2020 Đăng ký

Cơ sỏ 7: 134 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM (5 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Trung Cấp 1
TP3.7004 T2, T4,T6 19h30-21h30 09/10/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.7003 T2, T4,T6 19h30-21h30 02/10/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 2
TP2.7000 T2, T4,T6 9h00-11h00 14/10/2020 Đăng ký
GIAO TIẾP CƠ BẢN
GTCBH.731 T3,T5 9h00-11h00 27/10/2020 Đăng ký
Sơ Cấp 1
TP1.7007 T7, CN 14h00-16h00 10/10/2020 Đăng ký
 
[KHOAHOC1]
[KHOAHOC2]

hoc-vien

(Du học sinh Hàn Quốc) Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của thày cô của SOFL, mình đã hoàn toàn có đủ khả năng và tự tin sử dụng tiếng Hàn trong giao tiếp và sinh hoạt thường ngày tại xứ sở Kim Chi.

Đào Quỳnh Trang
hoc-vien

Vì nhu cầu phục vụ cho công việc mà mình rất cần học tiếng Hàn nhưng lúc đầu băn khoăn và đắn đo lắm. Sau được bạn bè giới thiệu đến SOFL và giờ thì mình đã nói tiếng Hàn trôi chảy rồi.

Lê Văn Tuyên
hoc-vien

Em đến với SOFL một cách rất tình cờ đã học qua nhiều trung tâm nhưng em thấy SOFL là địa chỉ học rất tin tưởng. Đúng với phương châm của trung tâm.

Mai Thanh Hương