Học tại SOFL
Đã thi là phải đỗ Topik
Đăng ký liền tay - nhận ngay ưu đãi

Lịch khai giảng

Khóa học
Mã lớp Lịch học Thời gian Ngày khai giảng Đăng ký
1
HWAITING!TOPIK I-Trực...
HWAITINGI.0196 T2, T4,T6 9h00 - 11h00 26/06/2024
1
EPS TOPIK -Trực tuyến
EPS.0860 T2, T3, T4, T5, T6 19h30-21h30 21/06/2024
1
HWAITING!TOPIK I-Trực...
HWAITINGI.0240 T2, T4,T6 19h30-21h30 12/06/2024
1
HWAITING! TOPIK 34 Trực...
HWAITING34.0356 T2, T4,T6 20h00 - 22h00 14/06/2024
1
HWAITING!TOPIK I-Trực...
HWAITINGI.0780 T3, T5, T7 19h30-21h30 08/06/2024
1
HWAITING! TOPIK 34 Trực...
HWAITING34.0804 T3, T5, T7 19h30-21h30 08/06/2024
1
HWAITING!TOPIK I-Trực...
HWAITINGI.0102 T2, T4,T6 20h30-22h30 07/06/2024
1
HWAITING! TOPIK 34 Trực...
HWAITING34.078 T2, T4,T6 14h00 - 16h00 12/06/2024
1
HWAITING!TOPIK I-Trực...
HWAITINGI.0484 T3, T5, T7 20h30-22h30 08/06/2024
1
HWAITING!TOPIK I-Trực...
HWAITINGI.0799 T2, T4,T6 14h00 - 16h00 07/06/2024
1
HWAITING!TOPIK I-Trực...
HWAITINGI.0665 T2, T4,T6 9h00 - 11h00 29/05/2024
1
HWAITING! TOPIK 5 Trực...
TP5.0100 T2, T4,T6 19h30-21h30 05/06/2024
1
DAESANG TOPIK 34
DAESANG-TOPIK-II.0415 T2, T4,T6 19h30-21h30 03/06/2024
2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1566 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 12/06/2024
2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1170 T2, T4,T6 19h45-21h45 03/06/2024
2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1839 T2, T4,T6 9h00 - 11h00 12/06/2024
2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.1271 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 29/05/2024
2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.1809 T2, T3, T4, T5, T6 17h45 - 19h45 18/06/2024
2
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.1486 T3,T5 19h30-21h30 11/06/2024
2
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.1918 T2, T4,T6 19h45-21h45 17/06/2024
3
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.2177 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 19/06/2024
3
EPS -TOPIK
EPS.2732 T2, T3, T4, T5, T6 17h45 - 19h45 12/06/2024
3
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.2717 T2, T4,T6 9h00 - 11h00 12/06/2024
3
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.2702 T2, T4,T6 19h45-21h45 13/06/2024
3
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.2290 T3, T5, T7 19h45-21h45 01/06/2024
3
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.2132 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 12/06/2024
3
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.241 T2, T3, T4, T5, T6 8h30 - 11h30 05/06/2024
3
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.270 T2, T4,T6 14h00 - 16h00 31/05/2024
3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.2365 T3, T5, T7 19h45-21h45 22/06/2024
3
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.2946 T2, T4,T6 19h45-21h45 19/06/2024
3
HWAITING! TOPIK I
HWAITING! I-2384 T7, CN 14h00 - 16h00 03/06/2024
3
HWAITING! TOPIK 5
HWAITING-TOPIK5.2929 T2, T4,T6 19h45-21h45 12/06/2024
4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.3270 T2, T4,T6 19h45-21h45 24/06/2024
4
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.3442 T2, T4,T6 19h45-21h45 10/06/2024
4
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.3889 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 05/06/2024
4
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.3604 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 03/06/2024
4
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I-.3228 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 31/05/2024
5
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.410 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 10/06/2024
5
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.4698 T3, T5, T7 19h45-21h45 15/06/2024
5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.4555 T3, T5, T7 19h30-21h30 11/06/2024
5
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.4139 T2, T4,T6 19h45-21h45 05/06/2024
5
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING TP34.4578 T2, T4,T6 19h45-21h45 10/06/2024
5
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.4555 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 14/06/2024
89 5
HWAITING! TOPIK I
TPI.4273 T2, T4,T6 9h - 11h 14/06/2024
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.5443 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 24/06/2024
89 6
EPS -TOPIK
EPS.5886 T2, T3, T4, T5, T6 17h45 - 19h45 18/06/2024
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.5719 T2, T4,T6 19h45-21h45 12/06/2024
89 6
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.5731 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 03/06/2024
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.5886 T2, T4,T6 9h00 - 11h00 31/05/2024
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.5329 T2, T4,T6 15h00 - 17h00 03/06/2024
89 6
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.5896 T3, T5, T7 19h - 21h 06/06/2024
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.6313 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 15/06/2024
89 7
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.6640 T2, T4,T6 19h45-21h45 03/06/2024
89 7
DAESANG TOPIK II
DAESANG-TOPIK-II.6492 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 14/06/2024
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.6137 T2, T4,T6 9h00 - 11h00 03/06/2024
89 7
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.6914 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 21/06/2024
89 7
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.6184 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 24/06/2024
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.731 T3, T5, T7 19h45-21h45 22/06/2024
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.7178 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 19/06/2024
89 8
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING34.7891 T2, T4,T6 19h45-21h45 14/06/2024
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.7207 T2, T4,T6 9h00 - 11h00 03/06/2024
89 8
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.7266 T2, T4,T6 19h45-21h45 07/06/2024
89 8
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.7111 T2, T4,T6 9h00 - 11h00 21/06/2024
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.9502 T2, T4,T6 19h45-21h45 12/06/2024
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-TPI.9439 T2, T4,T6 9h00 - 11h00 10/06/2024
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITINGI.9329 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 17/06/2024
89 14
HWAITING! TOPIK 34
HWAITING-34.9561 T2, T4,T6 17h45 - 19h45 19/06/2024
89 14
HWAITING! TOPIK I
HWAITING-I.9799 T3, T5, T7 19h45-21h45 15/06/2024
 
CAM KẾT VỀ KẾT QUẢ

CAM KẾT VỀ KẾT QUẢ

Cam kết đầu ra bằng hợp đồng đảm bảo chất lượng đúng với kỳ vọng. Học lại miễn phí nếu chưa đạt trình độ.

CAM KẾT VỀ GIẢNG VIÊN

CAM KẾT VỀ GIẢNG VIÊN

Tất cả giảng viên của SOFL đều có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn và đã được đào tạo bài bản

CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ

CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ

Đội ngũ giảng viên và quản lý chất lượng sẽ theo sát tiến độ học tập để đảm bảo học viên đạt được tiến độ mong muốn

SOFL bạn có biết

Secret Box tự tin đỗ Topik 3, 4 sau 3 tháng

Secret Box tự tin đỗ Topik 3, 4 sau 3 tháng

Thành tích đạt được

Phạm Hoài Thương
Phạm Hoài Thương
Kế hoạch của mình là đi du học Hàn Quốc kỳ tháng 6/2021 nên mình đăng ký khóa combo 1-4 luôn(hi),thời gian học 1 năm, mới học được 6 tháng mà giờ đây mình có thể tự tin giao tiếp với người Hàn được rồi.zeze
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Liên
Mình học khóa Topik 3 ở SOFL được 2 tháng rồi, Mình thấy thầy cô ở SOFL rất nhiệt tình, dạy hay dễ hiểu. Học phí cũng không quá đắt phù hợp với túi tiền sinh viên như tụi mình. Mình rất hài lòng khi học ở đây.
Nguyễn Thanh Chương
Nguyễn Thanh Chương
Mình vừa thi xong TOPIK I lần 72 vừa qua, mình khá hài lòng vì nội dung đề thi có tới 80% kiến thức mà các thầy cô ở trung tâm đã ôn cho rồi, còn lại là mình hơi run và hồi hộp nên có sai 1,2 câu gì đó nhưng cũng xong rồi.hihi
Đỗ Văn Hào
Đỗ Văn Hào
Mình vừa kết thúc khóa học TOPIK 2 hoàn thành chương trình sơ cấp và vừa được cấp chứng nhận từ trung tâm SOFL xong. Sang năm tới mình tính tiếp tục đăng ký khóa trung cấp vì dự định của mình đi du học vào cuối năm tới.
Lịch học
SOFL khai giảng liên tục các lớp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu mỗi tháng vào các khung giờ sáng chiều tối
Lịch học

Đăng ký nhận tư vấn

Đối tác truyền thông