Nội dung bài viết

Học từ vựng tiếng Hàn về IPHONE và APP

Tổng hợp các từ vựng tiếng Hàn liên quan đến Iphone và APP

Trong thời đại phát triển cộng nghệ như hiện nay, thì việc sử dụng điện thoại, Smarphone hay các app là không thể thiếu. Với những bạn đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc trong khi vốn tiếng Hàn còn yếu thì việc nhớ những từ vựng tiếng Hàn về điện thoại nói chung và IPHONE nói riêng là rất cần thiết. Dưới đây Trung tâm tiếng Hàn SOFL xin tổng hợp lại những từ vựng tiếng Hàn về IPHONE và APP để bạn học tham khảo nhé!

 

Học từ vựng tiếng Hàn về IPHONE và APP

1. 잠금 화면 : Màn hình khóa

2. 홈 버튼 눌러서 잠금 해제 - Nhấm nút Home để mở khóa

3. 89% 충전됨 - Đã sạc

4. 오려두기 - cut

5. 복사하기 - copy

6. 붙여넣기 - paste

7. 찾아보기 - Trình duyệt

8. 대치 - Thay thế

9. 말하기 - Nói

10. 공유 - Chia sẻ

11. 들여쓰기 - Lùi đầu dòng

12. 감소 - giảm

13. 증가 - Tăng

14. 철자 말하기 - Đánh vần

15. 실행 취소 - undo

16. 입력 복귀 - redo

17. 메모 : Ghi nhớ, note

18. 고정 - Ghim

19. 고정 해제 - Bỏ ghim

20. 고정된 메모 - Note được ghim

21. 포맷 - format

22. 제목 - Tiêu đề

23. 머리말 - Dòng mở đầu

24. 본문 - Ý chính

25. 폴더 - Thư mục

26. 기타 - Khác

27. 검색 - Tìm kiếm

28. 완료 - Hoàn thành

29. 설정 - Cài đặt

30. 삭제 - Xóa

31. 취소 - Hủy

32. 뒤로 - Quay về

33. 편집 - Biên tập

34. 확인 - Xác nhận

35. 제한 무시 - ignore limit

36. 텍스트 입력 - Nhập text

37. 음성 - Nói, âm thanh

38. 중단 - Dừng

39. 저장 - Lưu

40. 켬 - on

41. 끔 - off

42. 변경 - Thay đổi

43. 암호 - password

44. 추가 - Thêm

45. 홈 화면 - Màn hình home

46. 계산기 - Máy tính

47. 나침반 - La bàn

48. 도서 - Sách

49. 미리 알림 - Nhắc nhở

50. 번역 - Dịch

51. 연락처 - Danh bạ

52. 음성 메모 - Ghi nhớ giọng nói

53. 지도 - Bản đồ

54. 측정 - Đo lường

55. 정보 및 도서 - Thông tin và Sách

56. 교육 - Giáo dục

57. 미리 알림 - Báo trước

58. 목록 - list

59. 예정 - Kế hoạch

60. 전체 - Toàn bộ

61. 깃발 표시 - Gắn cờ

62. 목록 추가 - Thêm vào danh sách

63. 그룹 추가 - Thêm vào nhóm

64. 새로운 미리 알림 - Nhắc nhở mới

65. 목록 공유 - Chia sẻ tập tin

66. 미리 알림 선택 - Chọn nhắc nhở

 


Gửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới
 

Cộng đồng học tiếng Hàn tại SOFL

Facebook

Facebook

Fanpage 138.012 like và chia sẻ thông báo sự kiện của SOFL

Youtube

Youtube

Kênh học video miễn phí tiếng Hàn hàng đầu tại Việt Nam

Tiktok

Tiktok

Cùng SOFL học tiếng Hàn thú vị với hàng nghìn chủ đề

Lịch học
SOFL khai giảng liên tục các lớp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu mỗi tháng vào các khung giờ sáng chiều tối
Lịch học

Đăng ký nhận tư vấn

Đối tác truyền thông