Nội dung bài viết

Vì sao bạn phát âm trong tiếng Hàn chưa chuẩn?

Học tiếng Hàn đã lâu nhưng phát âm của bạn vẫn chưa chuẩn? Bạn loay hoay tìm kiếm lý do nhưng vẫn không biết vì sao. SOFL đã tổng hợp lại 4 lý do khiến bạn phát âm trong tiếng Hàn chưa chuẩn.

 

Ban dang phat am sai tieng Han o dau

Bạn đang phát âm sai trong tiếng Hàn?

 

1. Học phát âm trong tiếng Hàn sai ngay từ các chữ cái

 

Thông thường, bài học đầu tiên khi học ngôn ngữ mới là bảng chữ cái. Bảng chữ cái tiếng Hàn hay còn được gọi là Hangeul bao gồm 40 chữ cái, với 21 nguyên âm và 19 phụ âm. Chữ cái tiếng Hàn không khó viết vì chỉ bao gồm các nét tròn và thẳng. Cách phát âm có nhiều điểm tương đồng với tiếng Việt nên nhiều bạn chỉ học một cách qua loa mà không để ý tới những khác biệt của nó. Một số chữ cái có cách phát âm tương tự nhau rất dễ gây nhầm lẫn. Không học chuẩn bảng chữ cái là bạn đã phát âm sai ngay từ đầu rồi.

 

2. Không nắm rõ các quy tắc phát âm, cách ghép chữ

 

Các quy tắc phát âm trong tiếng Hàn tương đối phức tạp và không phải chỉ đọc một lần là ghi nhớ. Thậm chí cho dù bạn học thuộc các quy tắc đó rồi thì lúc mới đầu vẫn dễ dàng mắc sai lầm. Trước tiên, bạn cần ghi nhớ kỹ 9 quy tắc phát âm chuẩn là nối âm, trọng âm hóa, biến âm, nhũ âm hóa, âm vòm hóa, giản lược ㅎ, âm bật hơi hóa, cách đọc , nhấn trọng âm. Không phát âm đúng theo quy tắc này thì người đối diện sẽ không thể hiểu nổi bạn đang nói gì.

9 quy tắc phát âm trong tiếng Hàn cần ghi nhớ:

a. Nối Âm (연음화)

- Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm (받침), âm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm câm (이응):

받침 + 모음

예 : 발음 [바름] /ba-reum/ 책을 [채글] /chae- geul/

이름이 [이르미] /i-reu-mi/ 도서관에 [도서과네] /do- seo- kwa- ne

- Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ghép (겹 받침), âm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm câm (이응):

겹 받침+모음

예 : 읽어요 [일거요] /il-geo-yo/ 앉으세요 [안즈세요] /an- jeu-se- yo/

b. Trọng Âm Hóa (경음화):

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅇ, ㄹ; âm tiết thứ hai bắt đầu bởi các phụ âm ㄱ, ㄷ, ㅂ,ㅅ , ㅈ – > âm tiết thứ hai đọc thành ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

예 : 식당 [식땅] /shik- ttang/ 문법 [문뻡] /mun- bbeop/

살집 [살찝] /san-jjip/ 듣고 [듣꼬] /deut- kko/

c. Biến Âm (자음 동화 – Phụ âm đồng hóa):

- Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㄱ âm tiết thứ hai bắt đầu bởi các phụ âm ㄴ, ㅁ -> đuôi chữ đọc thành ㅇ :

받침 ㄱ + (ㄴ, ㅁ) -> ㅇ

예 : 한국 말 [한궁말] /Han- gung- mal/ 작년 [장년] /jang- nyeon/

- Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㄷ âm tiết thứ hai bắt đầu bởi các phụ âm ㄴ-> đuôi chữ đọc thành ㄴ :

받침 ㄷ + ㄴ -> ㄴ

예 : 믿는다 [민는다] /min- neun-da/

- Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㅂâm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm ㄴ-> đuôi chữ đọc thành ㅁ :

받침 ㅂ + ㄴ -> ㅁ

예 : 얼마입니까 ? [얼마 임니까] /eol- ma- im- ni- kka/

 

Luyen tap phat am tieng han cung nguoi ban xu

Luyện tập phát âm cùng trung tâm tiếng Hàn SOFL.!

 

- Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㅇ, ㅁâm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm ㄹ-> âm tiết thứ hai đọc thành ㄴ :

받침 ㅇ, ㅁ + ㄹ -> ㄴ

예 : 종로 [종노] /jong-no/ 음력 [음녁] /eum- nyek/

- Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄱ, ㅂâm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm ㄹ-> âm tiết thứ nhất đọc thành ㅇ, ㅁ; âm tiết thứ hai đọc thành ㄴ :

받침 ㄱ, ㅂ + ㄹ -> ㅇ, ㅁ +ㄴ

예 : 국립 [궁닙] /gung-nip/ 수업료 [수엄뇨] /su- eom- nyo/

d. Nhũ Âm Hóa (유음화):

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄴ,ㄹâm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm ㄹ-> đọc thành ㄹ :

받침 ㄴ, ㄹ+ㄹ ->ㄹ

예 : 몰라요 [몰라요] /mol-la-yo/ 연락 [열락] /yeol- lak/

e. Âm Vòm Hóa (구개 음화):

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄷ, ㅌâm tiết thứ hai có nguyên âm ㅣ(이) -> âm nối đọc thành ㅈ,ㅊ :

받침 ㄷ, ㅌ+ㅣ ->ㅈ, ㅊ

예 : 같이 [가치] / ga-chi / 닫히다 [다치다] /da-chi-da/

해돋이 [해도지] /hae-do-ji/

f. Giản Lượt “ㅎ” ( ‘ㅎ’ 탈락):

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㅎâm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm câm ㅇ (이응) -> không đọc ㅎ :

받침 ㅎ+모음 -> ‘ㅎ’ 탈락

예 : 좋아하다 [조아하다] /jo-a-ha-da / 많이 [마니] /ma- ni/

g. Âm Bật Hơi Hóa (격음화):

- Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㄱ, ㄷ, âm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm ㅎ -> âm tiết thứ hai đọc thành ㅋ,ㅌ:

받침 ㄱ, ㄷ+ㅎ -> ㅋ

예 : 축하하다 [추카하다] /chu-k’a-ha-da /

- Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㅎâm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm ㄱ, ㄷ -> âm tiết thứ hai đọc thành ㅋ,ㅌ :

받침 ㅎ+ㄱ, ㄷ-> ㅋ

예 : 축하하다 [추카하다] /chu-k’a-ha-da / 까맣다 [까마타] /kka-ma- t’a/

i. Cách Đọc “의” (‘의’ 발음):

- Nguyên âm “의” bắt đầu âm tiết thứ nhất -> đọc thành 의 /eui/:

예 : 의사 [의사] /eui-sa / 의자 [의자] /eui- ja/

- Nguyên âm “의” nằm ở vị trí âm tiết thứ hai -> đọc thành 이 /i/ :

예 : 주의 [주이] /ju- I / 동의 [동이] /dong – i/

- Trợ từ sở hữu “의” -> đọc thành 에 /e/ :

예 : 아버지의 모자 [아버지에 모자] /a- beo-ji-e- mo-ja /

k. Nhấn trọng âm:

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi nguyên âm (không có 받침); âm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm kép ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ -> xuống giọng ở âm tiết thứ nhất và nhấn trọng âm ở âm tiết thứ hai

예 : 아까 /a- kka / 오빠 /o-ppa/

예쁘다 /ye-ppeu- da/ 아빠 /a-ppa/

 

3. Luyện nghe ở những nguồn kém chất lượng

 

Nhiều bạn luyện nghe để học cách phát âm trong tiếng Hàn chuẩn qua việc nghe theo và bắt chước. Tuy nhiên, do không biết hoặc do bất cẩn mà bạn chọn phải nguồn nghe kém chất lượng. Nếu bạn nghĩ, miễn chọn nguồn nghe có người Hàn phát âm là được thì không hoàn toàn chính xác. Vì giọng địa phương ở Hàn không được coi là giọng chuẩn 100%. Tốt nhất bạn nên luyện nghe ở những nguồn phổ biến, được nhiều người đánh giá cao. Xem phim Hàn cũng là một cách học phát âm tiếng Hàn chuẩn khá hiệu quả.

 

4. Lười đọc tiếng Hàn

 

Chăm chỉ đọc tiếng Hàn giúp bạn quen với các quy tắc phát âm trong tiếng Hàn hơn. Lúc đầu, bạn có thể phải mất nhiều thời gian để đọc từng từ một cho chuẩn xác nhưng đọc càng nhiều, tốc độ đọc của bạn càng nhanh. Một số bạn mắc sai lầm khi cho rằng học thuộc quy tắc là đủ, đọc nhiều cũng không có ích gì mà chỉ tốn thời gian. Bạn nào còn đang suy nghĩ như vậy thì hãy thay đổi ngay nhé. Trước tiên, bạn hãy bắt đầu luyện đọc với những mẫu câu cơ bản, những đoạn văn ngắn gọn, sau đó chuyển dần sang những đoạn và khó hơn.

Trên đây là những lý do phổ biến khiến bạn phát âm trong tiếng Hàn chưa chuẩn. Nếu bạn đang mắc phải sai lầm nào thì mau chóng sửa lại nhé. Phát âm chuẩn mới có thể học tiếng Hàn tốt được.


Gửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới
 

Cộng đồng học tiếng Hàn tại SOFL

Facebook

Facebook

Fanpage 138.012 like và chia sẻ thông báo sự kiện của SOFL

Youtube

Youtube

Kênh học video miễn phí tiếng Hàn hàng đầu tại Việt Nam

Tiktok

Tiktok

Cùng SOFL học tiếng Hàn thú vị với hàng nghìn chủ đề

Lịch học
SOFL khai giảng liên tục các lớp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu mỗi tháng vào các khung giờ sáng chiều tối
Lịch học

Đăng ký nhận tư vấn

Đối tác truyền thông