Nội dung bài viết

Tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 2: Trường học

Bài học tiếng Hàn qua video tiếp theo của Hàn Ngữ SOFL trong trình độ tiếng Hàn sơ cấp 1 đó là Bài 2: Trường học. Chúng ta sẽ cùng làm quen với những mẫu câu yêu cầu, chỉ vị trí đồ vật, các từ nối và học một số từ vựng sơ cấp liên quan.

 

I. Mục tiêu bài học


- Học viên nắm được những mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn cơ bản như yêu cầu, chỉ ra vị trí các đồ vật bằng tiếng Hàn
- Làm quen và sử dụng được những từ vựng tiếng Hàn sơ cấp liên quan đến đồ vật, đồ dùng học tập - sinh hoạt, các từ nối
- Thực hành làm bài tập và nói được những đoạn hội thoại giao tiếp về trường học
- Học cách biến âm khi các phụ âm ㄱ,ㅍ,ㅎ gặp ㅖ.

 

 

 

II. Nội dung bài học


1. Từ vựng tiếng Hàn chủ đề Trường học và đồ vật
- Đồ dùng học tập
책상: Bàn học
연필: Bút chì
볼펜: Bút bi
자: Thước kẻ
책: Sách
공책: Vở
색연필: Bút màu
펜: Bút mực
필통: Hộp bút
책가방: Cặp sách
컴퓨터: Máy vi tính
2. Từ vựng cơ bản liên quan đến đồ dùng sinh hoạt
시계: Đồng hồ
모자: Cái mũ
우산: Cái ô
신문: Tờ báo
카메라: Máy ảnh
사전: Từ điển
안경: Kính mắt
 휴대 전화: Điện thoại di động
 
3. Ngữ pháp
a. N이/가있어요 [없어요]
있어요: Có ⇒ N이/가있어요: Có N
없어요: Không có (chỉ sự không tồn lại) ⇒ N이/가없어요: Không có N
- Danh từ kết thúc bằng patchim + 이있어요 [없어요]
- Danh từ không có patchim + 가있어요 [없어요].
Ví dụ: 
A: 신문이 있어요? - Bạn có báo không?
B: 신문이 없어요. - Tôi không có báo.

b. 이거는 [그거는, 저거는] N이에요/예요 
Đây là các đại từ chỉ vị trí
- 이거/이것: Cái này. Chỉ danh từ ở vị trí gần người nói xa người nghe
- 그거/저것: Cái đó. Chỉ danh từ ở vị trí gần người nghe xa người nói.
- 저것: Cái kia. Chỉ danh từ ở vị trí xa cả người nói và người nghe.
Cách viết tắt:
이거 + 는 ⇒ 이거는 ⇒ 이건
그거 + 는 ⇒ 그거는 ⇒ 그건
저거 + 는 ⇒ 저거는 ⇒ 저건

c. N 주세요
Sử dụng khi muốn yêu cầu đối phương đưa gì đó cho mình.
Ví dụ: 카메라 좀 주세요 - Đưa giúp tôi cái máy ảnh với.
- “좀”  dịch là “Một chút, một vài”. Tuy nhiên đi với cấu trúc này không thể dịch là “Đưa giúp tôi một chút máy ảnh” được vì như vậy câu sẽ không tự nhiên.
- Người Hàn thường sử dụng “좀” để tạo cảm giác lịch sự. Nếu chỉ sử dụng nguyên cấu trúc 주세요 thì lời nói mang tính nặng nề, yêu cầu, ép buộc vì vậy sử dụng 좀 sẽ  tạo cảm giác lịch sự hơn, nhẹ nhàng hơn khi nói.

d. N 하고 N; N와/N과
- 하고: Sử dụng để nối 2 danh từ trong cùng 1 câu, nghĩa tiếng Việt là “Và, với”, thường dùng trong văn nói.
Có thể kết hợp 3 danh từ liên tiếp nhau dựa vào mẫu: N 하고,  N 하고 , N 하고.
- N 와 (không patchim) /과 (có patchim)
Đi sau danh từ thể hiện sự liên kết giữa 2 danh từ ⇒ và/với
Ví dụ: 시계와 신문 - Đồng hồ và báo.
- N하고/와 /과 / + 함께 ⇒ Làm việc gì đó cùng với ai.
Chú ý: 
⇒ Khi thực hiện chức năng liệt kê sự việc, sự vật, có thể gắn  N 하고 vào cả danh từ đầu và danh từ cuối nhưng không thể kết hợp như vậy với 와/과 
⇒ Không dùng chung các tiểu từ này trong cùng một câu.

III. Phát âm
Khi ㄱ,ㅍ,ㅎ gặp ㅖ thì được phát âm thành ㅔ.


Gửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới
 

Cộng đồng học tiếng Hàn tại SOFL

Facebook

Facebook

Fanpage 138.012 like và chia sẻ thông báo sự kiện của SOFL

Youtube

Youtube

Kênh học video miễn phí tiếng Hàn hàng đầu tại Việt Nam

Tiktok

Tiktok

Cùng SOFL học tiếng Hàn thú vị với hàng nghìn chủ đề

Lịch học
SOFL khai giảng liên tục các lớp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu mỗi tháng vào các khung giờ sáng chiều tối
Lịch học

Đăng ký nhận tư vấn

Đối tác truyền thông