Nội dung bài viết

CHƯƠNG TRÌNH EPS 2023

Theo Thông tư liên tịch số 31/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/11/2013 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc, cùng tìm hiểu chi tiết về chương trình trong bài viết sau đây.

Chương trình EPS là gì? 

Chương trình EPS là gì

Luật cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc được Quốc hội Hàn Quốc thông qua ngày 16 tháng 8 năm 2003 quy định về Chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài, gọi tắt là Chương trình EPS (EPS: Employment permit system - Hệ thống giấy phép làm việc), có hiệu lực từ ngày 16/8/2004. Theo quy định của Luật này, doanh nghiệp Hàn Quốc không tuyển được lao động trong nước thì được tuyển lao động nước ngoài với số lượng nhất định; Việc đưa vào và quản lý mọi vấn đề liên quan đến lao động nước ngoài được thực hiện bởi Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc. Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã ký Biên bản ghi nhớ với các nước về việc đưa và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc.

Chương trình EPS đi Hàn Quốc 2023

Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) được Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc giao nhiệm vụ là cơ quan tiếp nhận lao động, có nhiệm vụ: tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của người lao động, giới thiệu doanh nghiệp Hàn Quốc để nhà tuyển dụng lựa chọn, hỗ trợ thủ tục tiếp nhận và hỗ trợ người lao động nhập cảnh.

Nội dung kỳ thi EPS 2023 

Thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam về việc đưa và tiếp nhận người lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp Giấy phép cho người lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (Chương trình EPS), theo kế hoạch đã được thống nhất giữa hai Bộ, kỳ thi tiếng Hàn năm 2023 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS sẽ được tổ chức như sau:

Người lao động đăng ký tham gia chương trình EPS sẽ phải tham dự 2 vòng thi, bao gồm:

- Vòng 1: Thi năng lực tiếng Hàn (EPS – TOPIK)

- Vòng 2: Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực.

Chỉ những người đạt yêu cầu vượt qua Vòng 1 mới được tham dự Vòng 2. Người lao động đạt yêu cầu qua cả 2 vòng thi mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Thông tin cụ thể về chương trình EPS 2023

  • Ngành nghề tuyển chọn

- Chương trình EPS 2023 gồm có 4 ngành nghề tuyển chọn: Sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp

- Mỗi ứng viên chỉ được nộp duy nhất 01 đơn đăng ký dự thi.

- Lựa chọn nghề cụ thể của từng ngành nghề

     + ngành sản xuất chế tạo: Lắp ráp, đo lường và nối

     + ngành xây dựng: Cốt thép và mộc

     + ngành nông nghiệp: Chăn nuôi và trồng trọt

     + ngành ngư nghiệp: Nuôi trồng và đánh bắt gần bờ

  • Dự kiến số lượng chỉ tiêu người lao động đạt yêu cầu

- Ngành sản xuất chế tạo: 6.344 người

- Ngành xây dựng: 901 người

- Ngành nông nghiệp: 841 người

- Ngành ngư nghiệp: 4.035 người.

  • Kế hoạch thi tuyển

- Thời gian tiếp nhận đăng ký dự thi diễn ra trong 5 ngày từ ngày 20/03 - 24/03/2023.

- Thời gian tổ chức thi Vòng 1 dự kiến từ ngày 08/05 - 26/05/2023.

- Thời gian thông báo kết quả thi Vòng 1: 05/06/2023.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đánh giá năng lực Vòng 2 diễn ra trong 5 ngày từ ngày 05/06 - 09/06/2023.

- Thời gian dự kiến tổ chức thi Vòng 2 của từng ngành nghề:

    + Ngành sản xuất chế tạo từ ngày 26/06 - 30/06/2023.

    + Ngành xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp từ ngày 17/07 - 21/07/2023.

- Thời gian thông báo kết quả thi Vòng 2:

    + Ngành sản xuất chế tạo: 10/07/2023;

    + Ngành xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp: 31/07/2023.

  • Phương thức, nội dung thi tuyển

Chương trình EPS 2023 có gì?

- Vòng 1: Thi tiếng Hàn trên máy tính theo thể thức trắc nghiệm, bao gồm 2 kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu, tổng số 40 câu hỏi, thời gian làm bài 50 phút, điểm số tối đa là 200 điểm.

Phần thi

Số lượng

câu hỏi

Thời gian

làm bài

Tổng điểm tối đa

Đọc hiểu

20

25 phút

200 điểm

Nghe hiểu

20

25 phút

Tổng số

40

50 phút

 

    + Phần thi đọc và thi nghe được tiến hành liên tục không có nghỉ giải lao.

    + Các câu hỏi trong bài thi được dựa trên Giáo trình đào tạo dành cho kỳ thi tiếng Hàn (The Standard Textbook for EPS-TOPIK).

Dự kiến số lượng đỗ Vòng 1 bằng 110% số lượng chỉ tiêu tuyển chọn cuối cùng, xét theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp đối với những ứng viên đạt số điểm từ 55 điểm trở lên đối với ngành sản xuất chế tạo, từ 40 điểm trở lên đối với ngành xây dựng/nông nghiệp và từ 30 điểm trở lên đối với ngành ngư nghiệp.

- Vòng 2: Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực.

   + Đối tượng: người lao động được thông báo đạt yêu cầu qua Vòng 1 sẽ được tự động đăng ký tham dự kiểm tra tay nghề.

   + Nội dung kỳ thi kiểm tra tay nghề

       1. Kiểm tra tay nghề (bắt buộc) gồm Kiểm tra thể lực, phỏng vấn và kỹ năng làm việc.

Ngành

(Kiểm tra tay nghề)

Tổng điểm

Nội dung kiểm tra tay nghề

Thể lực

Phỏng vấn

Kỹ năng làm việc cơ bản

Sản xuất chế tạo

100

30

30

40

Xây dựng/Nông nghiệp

110

30

30

50

Ngư nghiệp

110

40

20

50

       2. Đánh giá năng lực (không bắt buộc): Phỏng vấn, đánh giá thông tin theo hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá năng lực của người lao động.

Ngành

Tổng điểm đánh giá cuối cùng

Vòng 1 Năng lực tiếng Hàn

Vòng 2

Kiểm tra tay nghề

Vòng 2 - Đánh giá năng lực (điểm thưởng)

Kinh nghiệm làm việc

Hoàn thành tập huấn – đào tạo từ 120 giờ trở lên/tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Các chứng chỉ nghề quốc gia có liên quan

Sản xuất chế tạo

200

100

100

3 điểm

1 điểm

1 điểm

Xây dựng/Nông nghiệp

200

90

110

3 điểm

1 điểm

1 điểm

Ngành

Vòng 1 Năng lực tiếng Hàn

VÒNG 2

Tổng điểm

đánh giá cuối cùng

Vòng 2

Kiểm tra tay nghề

Vòng 2 - Đánh giá năng lực (điểm thưởng)

Kinh nghiệm làm việc

Hoàn thành tập huấn – đào tạo từ 120 giờ trở lên/tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Các chứng chỉ nghề quốc gia có liên quan

Ngư nghiệp

200

200

110

20

50

20

 
Để tham gia đánh giá năng lực, người lao động cần có kinh nghiệm làm việc/tốt nghiệp các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực đăng ký/chứng chỉ, đã hoàn thành chương trình đào tạo hoặc chứng chỉ/đào tạo ngắn hạn. dạy nghề quốc gia và phải nộp hồ sơ đánh giá năng lực (theo mẫu tại website colab.gov.vn – Tải về mẫu) trong thời gian quy định.

Nếu bạn đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá năng lực nhưng cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo tài liệu thì kết quả bài thi sẽ bị hủy bỏ và bạn sẽ bị cấm tham gia chương trình EPS trong 4 năm.

Người lao động đạt yêu cầu qua 2 vòng thi tuyển có thể đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc để giới thiệu với các nhà tuyển dụng Hàn Quốc. Sau khi được người sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn để ký kết hợp đồng, người lao động mới sẽ làm thủ tục sang Hàn Quốc làm việc. 

Điều kiện đăng ký

Để được đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Luật cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc, người lao động Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Đủ 18 tuổi đến dưới 39 tuổi

- Đã được kiểm tra và kết luận đủ sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; (nhấn vào để xem Danh sách bệnh viện đủ điều kiện khám sức khỏe)

- Không có tiền án, tiền sự;

- Không thuộc diện bị cấm xuất cảnh Việt Nam;

- Không thuộc diện bị cấm nhập cảnh Hàn Quốc; 

- Được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn sau khi tham dự và đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức.

*** Những lưu ý quan trọng về Chương trình EPS 2023

Trên đây là nội dung về chương trình EPS 2023 do trung tâm tiếng Hàn SOFL chia sẻ, hy vọng bài viết đã cung cấp thêm thông tin cho những ai có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc, chúc các bạn thành công!

 
 

Cộng đồng học tiếng Hàn tại SOFL

Facebook

Facebook

Fanpage 138.012 like và chia sẻ thông báo sự kiện của SOFL

Youtube

Youtube

Kênh học video miễn phí tiếng Hàn hàng đầu tại Việt Nam

Tiktok

Tiktok

Cùng SOFL học tiếng Hàn thú vị với hàng nghìn chủ đề

Lịch học
SOFL khai giảng liên tục các lớp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu mỗi tháng vào các khung giờ sáng chiều tối
Lịch học

Đăng ký nhận tư vấn

Đối tác truyền thông