Nội dung bài viết

Học tiếng Hàn giao tiếp hàng ngày

Học những câu tiếng Hàn giao tiếp thông dụng, được sử dụng hàng ngày sẽ giúp bạn tăng cường khả năng cũng như sự tự tin khi giao tiếp với người Hàn Quốc....
 
hoc tieng han giao tiep hieu qua
KInh nghiệm học tiếng hàn giao tiếp hiệu quả
 
Có nhiều cách học tiếng Hàn giao tiếp, nhưng quan trọng là khả năng tiếp thu và thực hành của bạn. Môi trường học tập là nhân tố tác động lớn đến các yếu tố để giao tiếp như phát âm, ngữ điệu, văn hóa giao tiếp. Mội trường học tiếng Hàn giao tiếp hiệu quả nhất chính là học với người bản xứ, sống trong môi trường nói tiếng Hàn hàng ngày hàng giờ.
Tuy nhiên với nhiều học viên Việt, chưa có cơ hội, điều kiện tiếp xúc nhiều với ngôn ngữ bản xứ một cách trực tiếp, chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục bằng cách gián tiếp như học giao tiếp qua mạng, xem các bài học qua mạng, các khóa học trực tuyến, luyện tập nghe nói mỗi ngày, học nói theo nhóm ...
 
Học tiếng Hàn giao tiếp hàng ngày bao gồm các câu tiếng Hàn giao tiếp cực kì phổ biến, bạn có thể bắt gặp ở bất kì đâu, bất cứ lúc nào và trong mọi hoàn cảnh. Các câu tiếng Hàn giao tiếp đã được trung tâm tiếng Hàn SOFL tìm hiểu và biên soạn phù hợp với trình độ, mục đích học tiếng Hàn hay tự học tiếng hàn giao tiếp của phần lớn học viên Việt Nam. Do đó, hãy ghi chép lại và sử dụng khi cần thiết :
 
cau tieng han giao tiep thong dung
Một số câu tiếng Hàn, bạn có thể chưa biết?
 

Các câu tiếng Hàn giao tiếp cực kì phổ biến

1.저는 바빠요
Cho-nưn-ba-bba-yô
Tôi bận.
2.좋아요! 
Chô-a-yô. 
Tốt!
3.안 되요.
An-tuê-yô.
Không được.
4.아직 안되요. 
A-chik-an-tuê-yô. 
Vẫn chưa được.
5.알겠습니다.
al-kết-sưm-ni-tà. 
Tôi hiểu rồi
hay 알았어요. 
a-rát-sò-yô. 
Tôi biết rồi.
6. 나는 몰라요.
Na-nưn/mồ-la-yô. 
Tôi không biết.
7.저는 시간이 없어요. 
Cho-nưn/xi-ka-ni-ọp-so-yô. 
Tôi không có thời gian.
>> Khóa học tiếng Hàn giao tiếp  tại SOFL
8. 맛있습니다. 
Ma-xít-sưm-ni-tà. 
Ngon quá.
9.사랑해요. 
Sa-rang-he-yô. 
Tôi yêu em.
10.저는 못해요. 
Cho-nưn/mô-the-yô. 
Tôi không làm được.
11. 이름이 뭐예요?
I-rư-mi/muo-yê-yô? 
Tên bạn là gì?
12.집은 어디예요? 
chi-bưn/o-đi-yê-yô? 
Nhà bạn ở đâu?
13. 김선생님 여기 계세요? 
Kim-son-seng-nim/yo-ki/kyê-sê-yô? 
Thầy giáo Kim có ở đây không?
14 미스김 있어요? 
Mi-ư-Kim/ it-so-yô?
Có cô Kim ở đây không?
 

 

2. Chủ đề chào hỏi và giới thiệu

1. Tôi là người Việt Nam.
지금 호치민에 살고 있습니다
2. 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 저는 리에 라고 합니다
[annyoeng-haseyo./mannaseo-pankap-sumnita./jonưn- lie ragohamnita]
Xin chào,rất vui được gặp bạn, tôi tên là liên.
3. 베트남 사람입니다
[pettưnam-saram-imnida]
Tôi là người Việt Nam.
4. 지금 호치민에 살고 있습니다
[ji-kum/ho-chi-minh-ê/sal-ko-it-sum-ni-ta]
Tôi sống tại thành phố Hồ Chí Minh.
5. 올해 스물 살입니다
[ol-he/sư-mul-sal-rim-ni-ta]
Năm nay tôi hai mươi tuổi.
6. 저는 사이곤경제 대학교에 대학생입니다
[jo-nưn/sa-i-kon-kyoeng-je/tae-hak-kyo-e/tae-hak-seng-im-ni-ta]
Tôi là sinh viên đại học Kinh Tế Sài Gòn.
7. 제 취미가 여행입니다
[je-chuy-mi-ka/yơ-heng-im-ni-ta]
Sở thích của tôi là đi du lịch.
8. 여러 나라에 여행을 가는 것을 좋아합니다
[yơ-rơ-nara-e/yơ-heng-ưl/ka-nưn-kợt-sưl/jo-a-ham-ni-ta]
Tôi thích đi du lịch ở nhiều đất nước.
9. 운동하는 걸 좋아합니다
 Tôi thích chơi thể thao.
10. 취미는 음악 감상입니다
Sở thích của tôi là nghe nhạc. 

 

tieng han chu de mua sam

Chủ đề mua sắm trong tiếng Hàn

 

3. Chủ đề mua sắm

Cái này bao nhiêu tiền vậy?
이거 얼마나예요
i keo eol ma na ye yo

Tôi sẽ lấy cái này
이걸로 주세요
i kol lo chu se yo

Bạn có mang theo thẻ tín dụng không?
신용카트 되나요?
sin yeong kha thư due na yo

Tôi có thể mặc thử được không?
입어봐도 되나요?
ipo boa do due na yo

Có thể giảm giá cho tôi một chút được không?
조금만 깎아주세요?
cho gưm man kka kka chu se yo

Cho tôi lấy hóa đơn được không?
영수증 주세요?
yeong su chưng chu se yo

이거 비싸요? [ I-ko-bi-sa-yô]
Cái này đắt không?
깎아 주세요  [ka-ka-chu-sê-yô]
Giảm giá cho tôi đi.
덜 싼 것 있어요? [Tol-san-kot-it-so-yô]
Có cái nào rẻ hơn không?

 

hoi duong bang tieng han

Làm sao hỏi đường bằng tiếng Hàn?

 

4. Chủ đề hỏi đường

Làm ơn cho tôi hỏi, Ngân hàng gần đây nhất ở đâu ?
가까운 은행이 어디 있는 지 아세요?
[Sillyehamnida. Gakkaun eunhaeng-i eodi inneunji aseyo?]

Cho hỏi đây là ở đâu vậy?
여기는 어디에요?
yeo ki nưn eo di e yo

Tôi có thể bắt taxi ở đâu?
어디에서 댁시를 타요?
eo di e seo tek si rul tha yo

Trạm xe buýt ở đâu vậy?
버스정류장이 어디세요?
beo su cheong ryu chang eo di se yo

Hãy đưa tôi đến địa chỉ này
이곳으로 가주세요
i kot su ro ka chu se yo

Làm ơn hãy dừng lại ở đây
여기서 세워주세요
yeo ki seo se uo chu se yo

여기서 거기까지 얼마나 걸립니까?/ yơ ki- sơ ko ri ka chi-ol ma na-kol lim ni ta /
Từ đây đến đó phải đi mất bao lâu?

오토바이로 멏 시간 걸립니까?/o thô pa i rô-myot-si kan-kol lim ni ta/
Đi xe máy phải mất bao nhiêu thời gian?

여기 서거리까지 몇 킬로미터입니까? / yo ki-so ko ri kha chi-myot-kil lo mi tho imnita/
Từ đây đến đó bao nhiêu cây số?

 

5. Các trường hợp khẩn cấp

 

Tôi bị lạc đường
길을 잃었어요
kil ruwl i reo beo ryeot so yo

Tôi bị mất hộ chiếu
여권을 잃어 버렸어요
yo kuon nưl i reo beo ryeot so yo

Tôi bị mất ví tiền
지갑을 잃어 버렸어요
chi gap pưl i reo beo ryeot so yo

Đồn cảnh sát gần nhất là ở đâu?
가장 가까운 경찰서가 어디에요?
ka chang ka kka un kyeong chal seo ga eo di e yo

Đại sứ quán ở đâu?
대사관이 어디에 있어요?
de sa quan ni eo di e it seo yo

Hãy giúp tôi
도와주세요
do oa chu se yo

Tôi có thể mượn điện thoại của bạn một chút được không?

당신의 전화기를 빌릴수 있을까요?
dang sin e cheon hoa ki rul bil li su ot sư kka yo

6. Mẫu câu động viên tiếng Hàn
해봐! : Làm thử xem!
너를 믿어요. Tôi tin vào bạn.
너의 방식대로 해: Hãy làm theo cách của bạn.
최선을 다해. Hãy cố hết sức mình.
다시 한번 해봐. Làm thử lại lần nữa xem.
넌 할 수 있어요. : Bạn có thể làm được mà.
틀림없이 넌 할 수 있어요.: Chắc chắn là bạn có thể làm được.
나를 믿어!: Tin tôi đi!
내가 도와줄게! : Tôi sẽ giúp cho bạn!
무슨 일이 생기면 내가 도와줄게.: Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ giúp bạn.
넌 용기만 좀 내면 돼! : Chỉ cần dũng cảm lên một chút là sẽ làm được mà.
오늘도 화이팅! : Hôm nay cũng cố lên nhé!
힘내세요! : Cố lên nhé!
기운내요!: Cố lên!
다 잘 될 거야!: Mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi!.

Cách nói giao tiếp tiếng Hàn cơ bản bắt đầu từ những câu ngắn, chính là học tiếng Hàn giao tiếp hàng ngày, đoạn ngắn, chủ đề ngắn và lên các trình độ cao hơn. Để nói tiếng Hàn tốt, bạn có thể học các mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn, giao tiếp tiếng Hàn thông dụng, hội thoại tiếng Hàn... cùng các cách học nói tiếng Hàn đã được chia sẻ tại tiếng Hàn SOFL.
Chúc các bạn học tốt!
Nguyễn Thị Hana - 13/08/2023 20:35
Đc

Gửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới
 

Cộng đồng học tiếng Hàn tại SOFL

Facebook

Facebook

Fanpage 138.012 like và chia sẻ thông báo sự kiện của SOFL

Youtube

Youtube

Kênh học video miễn phí tiếng Hàn hàng đầu tại Việt Nam

Tiktok

Tiktok

Cùng SOFL học tiếng Hàn thú vị với hàng nghìn chủ đề

Lịch học
SOFL khai giảng liên tục các lớp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu mỗi tháng vào các khung giờ sáng chiều tối
Lịch học

Đăng ký nhận tư vấn

Đối tác truyền thông